Etiket Arşivleri: EKONOMİK DEĞERLENDİRME

Patates Cipsi ve Mısır Çerezi Fizibilite

I.BÖLÜM

1-EKONOMİK DEĞERLENDİRME

1.1-Yatırımın Konusu

Patatesin işlenerek patates cipsi ve mısır irmiğinden de çerez üretilmesidir. Üretimde kullanılan hammaddeler, patates, yağ, tuz, mısır irmiği, mısır pelleti, patates pelleti’dir. Ayrıca, ambalaj maddesi olarak aliminyum folyeti PVC ve mukavva kutu kullanılacaktır.

1.2.Pazar Durumu

Tesiste üretilecek mamuller, öncelikle faaliyet göstereceği yörede ve komşu illerde ve gerekirse tüm Türkiye’ye pazarlanacaktır.

Patates cipsi ve mısır çerezi üretimi hakkında yıllar itibariyle bilgi edinmek mümkün olamamıştır. Sadece ihracat ve ithalat miktarları hakkında edinilen bilgiler aşağıda çizelgeler halinde verilmiştir.
….

Yulaf Esaslı Kahvaltılık Gevrek Üretimi Fizibilite Raporu

 • 1. BÖLÜM: EKONOMİK DEĞERLENDİRME

 • 1.1. Yatırımın Konusu

 • 1.2. Üretilecek Mal ve Hizmetler

 • 1.3. Pazar Durumu

 • 1.3.1 Kurulu Kapasite

 • 1.3.2 Üretim ve Talep Durumu

 • 1.3.3 İthalat ve İhracat Durumu

 • 2. BÖLÜM: TEKNİK DEĞERLENDİRME

 • 2.1 İstihdam Durumu

 • 2.2. Üretim Teknolojisi

 • 2.2.1. Hammadde ve Yardımcı Maddeler

 • 2.2.2. Üretim Metodu

 • 2.3. Türk Standard’ları

 • 2.4. Ürün Fiyatları

 • 2.5 Üretim Kapasitesi

 • 2.6 Üretim Akış Şeması

 • 2.7. Makina ve Teçhizat Listesi

 • 2.7.1. Ana Makina ve Teçhizat Listesi

 • 2.7.2. Yardımcı Makina ve Teçhizat Listesi

 • 2.7.3. Makina ve Teçhizat Giderleri

 • 2.8. Çevre ve Sağlık Problemleri

 • 2.9. Termin Plânı

 • 3. BÖLÜM: MALİ DEĞERLENDİRME

 • 3.1. Sabit Yatırım Tutarı

 • 3.1.1 Arsa Miktarı ve Tutarı

 • 3.1.2 Kapalı Alan Miktarları ve İnşaat Maliyetleri

 • 3.2. Yıllık Gelir ve Giderler

 • 3.2.1 Yıllık İşletme Gelirleri

 • 3.2.2 Yıllık İşletme Giderleri

 • 3.2.2.1. Amortismanlar

 • 3.2.2.2. Personel Giderleri

 • 3.2.2.3. Hammadde Miktarları ve Tutarı

 • 3.3. İşletme Sermayesi

 • 3.4 Toplam Yatırım Tutarı

 • 3.5 Yatırımın Ekonomik Ömrü

 • 3.6. Projenin Finansmanı

 • 3.7. Satılan Malın Maliyeti

 • 3.8. Yatırımın Ön Değerlendirilmesi

 • 3.8.1. Proforma Gelir-Gider

 • 3.8.2. Yatırımın Kârlılığı

 • 3.8.3. Sermayenin Kârlılığı

 • 3.8.4. Tam Kapasitede Net Katma Değer

 • 3.8.5. Kişi Başına Yatırım Tutarı

 • 3.8.6. Yatırımın Geri Dönüş Süresi

 • 4. BÖLÜM: EKLER

 • Ek A : Makina ve Teçhizat İle İlgili Bilgi Alınabilecek Kuruluşlar