Etiket Arşivleri: Ekmek Şişmanlatıyor Mu?

Ekmek Tüketimi, Vücut Ağırlığı ve Abdominal Yağ Dağılımı: Ekmek Şişmanlatıyor mu? ( Dr. Murat BAŞ )

TAM TANELİ GIDALAR VE TOKLUK DUYGUSU

TAM TANELİ GIDALAR BAYANLARDA MAJÖR DÜZEYDE AĞIRLIK KAZANIMI İHTİMALİNİ %49 AZALTIR. FAZLA MİKTARDA TAM TANELİ GIDA TÜKETENLERDE METABOLİK SENDROM PREVALANSI %38 DAHA AZ GELİŞİR. TAM TANELİ GIDALAR TOKLUK DUYGUSUNU GÜÇLENDİRİR. GASTROİNTESTİNAL SİTEMDE İNTRALUMİNAL VİSKOZİTEYİ ARTIRIR, GASTRİK BOŞALMA ZAMANI YAVAŞLAR VE İNCE BAĞIRSAKTA EMİLİM YAVAŞLAR.