Etiket Arşivleri: Dr. Murat YILMAZTEKİN

Yiyecek İçecek Sektörü ( Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN )

GİRİŞ

Günümüzün yiyecek içecek işletmeleri, eski zamanlardaki hanların ve kervansarayların bir uzantısıdır. Bu han ve kervansaraylarda konaklama, yeme ve içme hizmeti veriliyordu; ancak günümüzdeki kadar yüksek imkânlar sunulmuyor, herkes aynı yemekleri ve içecekleri tüketiyordu. (Denizer, 2005: 3). Roma imparatorluğu döneminde hanlar oldukça önemliydi, Orta Çağ’da kilise ve manastırlar han işlevi görerek yolculara konaklama ile yeme içme hizmeti sunuyorlardı. Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde de benzer şekilde kervansaraylar, konaklama ve yeme içme imkânı sağlıyordu. Buralarda, gelenlere yerli ya da yabancı ayırt etmeksizin ücretsiz yiyecek ve içecek veriliyordu. Bir nevi konaklama işletmesi olarak görev yapan bu yerler, ticaret yolunun güvenilirliğini artırmak için tüccarlara mallarının zarar görmeyeceği teminatını da veriyordu. Yani ticaret bu şekilde devlet himayesinde sigortalanıyordu ve hâliyle ekonomi gelişiyordu.

Kaynak: https://cms.inonu.edu.tr/tr/murat.yilmaztekin

Etin Histolojik Özelikleri ( Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN )

3. Bölüm: Etin Histolojik Özelikleri

Bir organizmada organların yapısını, biçimini, görevlerini ve biçim ile görevleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalına morfoloji, organları meydana getiren dokuların yapılarını inceleyen bilim dalına histoloji denilmektedir. Tüm canlıların temel yapıtaşını hücre oluşturur. Hücrelerin bir araya gelip bağlanması ve bir işlev yüklenmesiyle dokular oluşmaktadır. Aynı tür veya çeşitli türlerden dokuların bir araya gelmesiyle organlar, değişik organların bir amaç için birleşmesiyle de sistemler meydana gelir. Dolayısıyla vücut bir sistemler topluluğudur

Kaynak: https://cms.inonu.edu.tr/tr/murat.yilmaztekin