DNA ve RNA

  • Biyokimyawww.foodelphi.com

    Nükleik Asitler v2

    NÜKLEİK ASİTLER DNA ve RNA olmak üzere iki grupta toplanır. Nükleotid denilen alt birimlerden meydana gelmiştir. NÜKLEOTİD= BAZ+ŞEKER+FOSFORİK ASİT NÜKLEOTİDLER-NÜKLEİK…

Başa dön tuşu