Etiket Arşivleri: Deney Föyü

Deney Föyü: Enzim Analizleri

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:5

Enzim Analizleri

1. Enzimler Enzimler, hücreler ve organizmalardaki reaksiyonları katalizleyen ve kontrol eden protein yapısındaki bileşiklerdir. Reaksiyon hızını klasik kimyasal katalizörler ile kıyaslanamayacak kadar artırırlar. Enzimlerin katalitik gücünü anlayabilmek için hidrojen peroksitindekompozisyon reaksiyonu iyi bir örnek oluşturmaktadır. H O ’in su ve oksijene 2 2 parçalanması termodinamik açıdan istemli bir reaksiyondur.


Deney Föyü: Mayalar Kullanılarak Etanol Üretimi ve Biyokütle Analizleri

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO:3

Mayalar Kullanılarak Etanol Üretimi ve Biyokütle Analizleri Mayalar kullanılarak etanol üretimi

Ticari etanol üretiminde hammadde olarak şekerler, nişasta ve selülozik materyaller kullanılmaktadır. Bu hammaddelerden özellikle şekerler mikroorganizmalar tarafından doğrudan fermente edilebilmekte diğer materyallerin ise fermente edilebilir forma dönüştürülmesi gerekmektedir. Etanol üretiminde yaygın olarak mayalar kullanılmakta, bu mayalardan da özellikle Saccharomyces cerevisiae tercih edilmektedir. S. cerevisiae, fermentasyon besiyerini kullanarak yüksek konsantrasyonda etanol üretebildiği ve hem basit şekerlerin bulunduğu besiyerinde hem de sakaroz disakaritinin bulunduğu besiyerinde gelişebildiği için diğer mayalara göre daha çok tercih edilmektedir. Ayrıca bu mikroorganizma GRAS (Generally Recognized As Safe) listesinde yer aldığı için alkollü içki, ekmek üretimi gibi doğrudan tüketim uygulamalarında güvenle kullanılabilmektedir.

Deney Föyü: İmmobilizasyon ve İmmobilizasyon Yöntemleri

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMA DERSİ NO: 6
İmmobilizasyon ve İmmobilizasyon Yöntemleri
İmmobilizasyon Biyoteknolojik çalışmalarda kullanılan hücrelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi veya sürekli sistemde daha kolay kullanılabilirliğinin sağlanması için immobilizasyon tekniğine başvurulmaktadır. İmmobilizasyon işlemi hücrelerin aktivitesini kaybetmeden belirlenmiş olan tutuklama materyalinde hedeflenen boşluğa tutturulması veya hapsedilmesidir. Bu işlem enzimlere, hücresel organellere, mikrobiyel hücrelere ve diğer tüm biyokatalizörlere uygulanabilmektedir. Bazı durumlarda, biyokatalizörler çözünmeyen destek (taşıyıcı) materyaline fiziksel veya kimyasal bağlarla bağlanırken, diğer durumlarda ise destek materyalindeki boşluklarda serbest halde hapsedilmektedir. İmmobilizasyon işleminin avantajları;

Biyolojik dayanıklılığını arttırmak

Yüksek hücre konsantrasyonunda çalışma imkânı sağlamak Kütle transferini geliştirmek

Ürün verimini yükseltmek

Ürün dayanımını arttırmak

Ürünün ortamdan ayrılmasını kolaylaştırmak

Reaksiyon seçiciliğini arttırmak

Hücre yakınlığı sağlamak

Reaktör seçiminde alternatifler sağlamak olarak sıralanabilir.