Etiket Arşivleri: D Vitamini

Kalsiyum, Fosfor ve D Vitamini Metabolizması ( Ebru Bekiroğlu YILMAZ )

Kalsiyum, Fosfor ve D Vitamini Metabolizması

Ebru Bekiroğlu Yılmaz

Renal tübüler Hastalıklar Kursu, Ankara

Konuşma Akışı

 Kalsiyum dengesi

 Fosfor dengesi

 Kalsiyum ve fosfor metabolizması (kemik, intestinal, renal)

 Kronik böbrek yetmezliğinde kalsiyum ve fosfor metabolizması

Kalsiyum Dengesi

Homeostaz                   Bağırsak, Kemik, Böbrek

Günlük oral alım       1.000 – 1.300 mg

Günlük net emilim   %20‐25 (100‐200 mg) İnfant %40‐45, LBW %80

Düzenleme           PTH D vitamini PTHrp (gebelik, süt, malignite)

• Kemik mineralizasyonu ve hücresel işlevler için gerekli kalsiyum düzeyini kalsiyum alım, emilim, atılım döngüsü belirler.

• Erişkin vücut ağırlığının (VA) %2’si, doğumda VA %0,9’u kalsiyumdur. Erişkin zirve kemik kitlesinde olduğu için sıfır kalsiyum dengesindedir.

• Gelişme çağında günlük pozitif 150‐200 mg net kalsiyum kazanımı iskelet gelişimi için gerekir.

• Yaşla kemik kaybına bağlı negatif kalsiyum dengesi oluşur.

Toplam vücut kalsiyumunun

%99 yavaş bir şekilde değişebilen, iskelet kristalleri hidroksiapatit

%1 hızlı değiştirilebilen, hücre dışı sıvı ve yumuşak dokuda

Kalsiyum ve fosfat, birlikte kemiğin hidroksiapatit kristalini (Ca10[PO4]6[OH]2) oluşturur.


Kaynak: http://cocuknefroloji.org/wp-content/uploads/2016/06/ebru_bekiroglu.pdf

D Vitamini İlaveli Süt ve Süt ürünleri ( Betül YAZAN )

D+ayran

D Vitamini İlaveli Süt ve Süt ürünleri

BETÜL YAZAN
Ürünün Hedef Kitlesi

Çocuklar,
Gençler,
Gebeler,
Yetişkinler ve
Yaşlılar
Amaç
Ayrana D vitamini ilavesi yapılarak; bu ürünün bioyararlılığını artırmak.
Raşitizm ve Osteoporoz hastalıklarını önlemek
Geleneksel bir ürünümüz olan ayranın tüketimini artırmak.

D vitamini ilavesi tüm süt ve süt ürünlerine katılabilmektedir. Ürün grubu içerisinden ayranın seçilmesi tüm tüketici gruplarına hitap etmesinden dolayıdır.
Neden Süt ve Süt Ürünleri?
Yeterli ve dengeli beslenme; sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde, oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenmek için, her yaş grubundaki bireylerin tüm besin öğelerini, ihtiyaç duyulan miktarlarda tüketmeleri gerekir. Çünkü besin öğelerinin her birinin farklı görevleri vardır. Besin gruplarından en önemlilerinden biride süt ve süt ürünleridir. Süt ve süt ürünlerinin tüketimi ise büyümenin ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere yaşlılar, gebe ve emzikliler için önemlidir
Süt ve süt ürünlerinin insan yaşamının her evresinde çok önemli bir yeri vardır.
D+ayran’ın diğerlerinden farkı;
İçermiş olduğu ilave D vitamini sayesinde Ca emilimini artırmasıdır.
Kemik oluşumu ve gelişimi bebeklik döneminde başlamakta ve beslenme ile ilişkilidir. Bebeklik ve çocukluk döneminde, gençlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta kemik sağlığı için Ca içeren ürünler tüketilmelidir. Aksi takdirde bazı hastalıklar ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Günümüzde Ca minerali ve D vitamini ilaveli gıda maddeleri daha çok bebeklere yönelik üretilmekte iken; D+ayran tüm tüketici grubuna yöneliktir.
Kalsiyum
Yetişkin bir insanın vücudunda 1.2 kg kalsiyum bulunur.

Kalsiyumun büyük çoğunluğu kemik ve dişlerin yapısında, geri kalanı yumuşak dokularda ve az miktarı da vücut sıvılarında bulunur.

Besinlerimiz ile aldığımız kalsiyumun ancak %30-40’ı emilebilmektedir.

Kalsiyumun görevleri nelerdir?

Kemik ve dişlerin gelişimi ve sağlığının korunması için gereklidir.

Kanın pıhtılaşmasında rolü vardır.

Hücre içi uyarıların iletilmesini sağlar.

Kas fonksiyonu ve sinir iletimi için gereklidir.

Kalp atımının denetiminde rolü vardır.

Kalsiyum gereksinmesi ne kadardır?

Kalsiyumun yeterli tüketilmesi, tüm yaş grubundaki bireyler için önemlidir.

Hızlı bir kemik gelişiminin olduğu gençlerde ve kaybın arttığı yaşlılarda, kalsiyum gereksinmesi daha fazladır.

Gebelik döneminde doğacak bebeğin vücudundaki kalsiyum, emziklilik döneminde ise salgılanan sütteki kalsiyum, annenin besinlerle aldığı kalsiyumdan sağlanmaktadır

Emilimi arttıran etmenler
Besinlerdeki kalsiyum-fosfor dengesinin uygunluğu

D vitamininin varlığı

Laktoz varlığı (Sütün bileşimindeki doğal şeker laktozdur.

Sütteki laktoz ve az miktardaki D vitamini sayesinde, kalsiyumun emilim oranı daha yüksektir. Sütteki kalsiyum, diğer tüm bitkisel kaynaklı besinlerdeki kalsiyumdan daha iyi emilir
D VİTAMİNİ
Kemik sağlığı için gerekli olan bir vitamindir.

İnce bağırsaklardan kalsiyumun emilmesini ve kemik yapımında kullanılmasını kontrol eder.

Yetersizliğinde kemik mineralizasyonu bozulur ve büyüme çağındaki çocuklarda raşitizm , yetişkinlerde osteomalasia (kemiğin yumuşaması), ileriki yaşlarda osteoporoz oluşur.

D vitamini sentezi yaz aylarında mümkün olmakla birlikte; kışın güneşi her zaman görmek mümkün olmadığından ve güneş ışınları eğik geldiğinden, D vitamini oluşumu yetersizdir.

Gebe ve emzikli kadınların, iyi beslenmesi ve güneş ışınlarından yeterince yararlanması, hem kendileri hem de bebeklerinin D vitamini gereksinmesi açısından önemlidir. Ancak, anne sütündeki D vitamini çocuğun gereksinmesini karşılayacak düzeyde değildir. Bebeğin güneşlendirilmesi önem taşımaktadır. Sonbaharda
ve kışın doğan bebeklerin gereksinmelerinin karşılanması zordur.

Yaşlanma ile birlikte besinlerle alınan D vitamininin emiliminde ve deride sentez edilmesinde azalma oluşur. Ev veya kurum dışına çıkamayan yaşlıların veya yatağa bağımlı bireylerin ilave D vitamini almaları gerekmektedir.
D vitamini yetersizliğine kimlerde rastlanır?

Gebe-emzikli kadınlar
Bebekler ve büyüme çağındaki çocuklar
Yaşlılar
Kapalı kadınlar (Güneş ışığına daha az maruz kaldıklarından D vitamini sentezi kısıtlıdır)
Şiddetli karaciğer veya böbrek hastalığı veya emilim bozukluğu olan hastalar
Bazı epileptik ilaçları kullananlar (Bu ilaçlar D vitamininin karaciğerdeki metabolizmasını değiştirir )

D vitamini eksikliğinde Ca emiliminin yeterince gerçekleşememesi durumunda Raşitizm, Osteoporoz gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır.
Raşitizm nedir?

Raşitizm; bebek ve çocuklarda görülen, D vitamini yetersizliği nedeniyle kalsiyumun vücutta yeterince kullanılamaması sonucu, kemikleşmenin bozulduğu bir hastalıktır.

Osteoporoz nedir?

Osteoporoz, kemiklerde zayıflama ve kırık riskinin arttığı bir hastalıktır. Sözcük anlamı “delikli, gözenekli kemik” demektir Özellikle yaşlı bireyler için önemli bir sağlık sorunudur. Kemiklerden kalsiyum kaybının artması sonucunda kemikler kolaylıkla kırılabilir duruma gelir.
Osteoporoz tüm iskeleti etkilemekle birlikte kırıklar genellikle bilek, omurga ve kalça kemiğinde oluşmaktadır.
D+ayran bu hastalıkları önlemek ve kemik oluşumuna ve gelişimine en iyi bir şekilde etki yaratabilmek için üretilmektedir.

D+ayran
Üretim Akış Şeması
D+ayran ‘ ı
Hamileler tüketmelidirler. Hamilelik döneminde vücudun Ca mineraline ve D vitamine ihtiyacı daha çok artmaktadır.Besinlerden sağlanan vitamin ve mineraller bebeğe aktarılmaktadır.
Yeni doğan bebeklerin güneşlendirilmesi gerekmektedir. Kış mevsiminde doğan bebekler için ise anneleri D+ayran ı tüketerek onlar için gerekli vitamin ve mineralleri alabilmektedir.
Çocuklar tüketmelidirler. Kemik oluşum ve gelişimi bebeklik döneminde başlayıp, devam etmektedir.
Yetişkinler tüketmelidirler. İleriki yaşların kemik sağlığına yatırım yaparlar.
Yaşlılar tüketmelidirler.Yaş ilerledikçe D vitamininin emiliminde ve deride sentez edilmesinde azalma oluşur. Bu durumda kemik sağlığı için istenilmez. Ev veya kurum dışına çıkamayan yaşlıların veya yatağa bağımlı bireylerin ilave D vitamini almaları gerekmektedir.

D vitamini sentezlenebilmesi için güneşlenmek gerekirken, dışarıya çıkamayan yaşlı insanlar ya da bebekler pencere camları arkasında güneşlendirilirler. Oysa bu durumun hiçbir faydası yoktur. Çünkü ultraviyole ışınlar pencere camlarından geçemezler.
Vücutta yeterli miktarda Ca bulunması demek hepsinin bağırsaklardan emilebileceği anlamına gelmemektedir. Ca emilimi, D vitamini varlığında artmaktadır.
Sağlık Bakanlığı beslenme dışında takviye D vitamini alınmasını önermektedir.

Kemik sağlımız için
İleriki yaşlarda çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azaltmak için
Ca mineralinin temel fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için
D+ayran tüketelim.

Teşekkürler…

Vitaminler Sunum

VİTAMİNLER

Suda eriyen vitaminler

B Vitamini

*Bulunduğu besinler: Et, balık, buğday, yumurta, süt, mercimek.
*Vücudumuzdaki önemi: Kasların ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına yardım eder. Deri ve göz sağlığı açısından önemlidir. Beyin gücüne etkilidir.
*Eksikliğinde ortaya çıkan problemler: İştahsızlık, hafıza zayıflığı, sindirim sorunları, adalelerde kasılmalar.

C Vitamini

*Bulunduğu besinler: Meyve ve sebzeler, lahana, kırmızı biber, ıspanak, çilek, karnıbahar.
*Vücudumuzdaki önemi: Yaraların iyileşmesini, damarların sağlıklı olmalarını sağlar. Vücudun savunma sistemini artırıcı etkisi vardır.
*Eksikliğinde ortaya çıkan problemler: Diş eti kanamaları ve çekilmeleri olur.

Yağda eriyen vitaminler

A Vitamini

*Bulunduğu besinler: Karaciğer, böbrek, balıkyağı, havuç, kereviz, domates.
*Vücudumuzdaki önemi: Enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır. Gece körlüğünü önler.
*Eksikliğinde ortaya çıkan problemler: Gece körlüğü, saç dökülmesi, diş ve diş eti hastalıkları.

D Vitamini

*Bulunduğu besinler: Balık ve balık yağları, yumurta sarısı, karaciğer, tereyağı.
*Vücudumuzdaki önemi: Büyüme çağında kemik gelişimi ve kalsiyumun kemik ve dişlerde tutulması için gereklidir.
*Eksikliğinde ortaya çıkan problemler: çarpık bacak(raşitizm), kaslarda zayıflık.

E Vitamini

*Bulunduğu besinler: Buğday, soya fasulyesi, ceviz, marul, arı sütü, mısır yağı, yulaf.
*Vücudumuzdaki önemi: Alzheimer hastalığına karşı kullanılır. Yaşlılarda bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücrelerin yenilenmesini sağlar.
*Eksikliğinde ortaya çıkan problemler: Yetersiz alınırsa gebeliğe etki eder.

K Vitamini

*Bulunduğu besinler: İnek sütü, peynir, yeşil domates, pirinç, mısır, şeftali, çilek.
*Vücudumuzdaki önemi: Kanın pıhtılaşması için gerekli maddeleri yapar.
*Eksikliğinde ortaya çıkan problemler: Kan pıhtılaşmasının bozulması ve kan kaybına eğilim.

KAYNAKÇA

www.gettyimages.com
Canlılar Bilimi
PegemA Yayıncılık
Güvender Biyoloji
Güvender Yayıncılık
TEŞEKKÜR EDERİM

D Vitamini ve Kalsiyum Metabolizması ( Doç.Dr.M.Kemal YILDIRIM )

D VİTAMİNİ VE KALSİYUM METABOLİZMASI

Doç.Dr.M.Kemal Yıldırım

Yapı ve oluşumları yönünden birbirine benzeyen iki türlü D vitamini vardır:
Bunlardan biri kalsiferol (D2 vitamini)’dir. Bu madde, bir ön-vitamin olan bitkisel kaynaklı ergosterol şeklinde besinler içinde alınır ve ciltte toplanır.
Cildin ultraviyole ışınlarına maruz kalması sonucu ergosterol, kalsiferol(ergokalsiferol)’a dönüşür.
Bu madde karaciğerde ve böbreklerde hidroksillenmek suretiyle etkin (hormon) şekli olan 1,25 (OH)2D2 vitaminine çevrilir.
D vitamininin ikinci türü kolekalsiferol (D3 vitamini)’dür.
Bu madde dışarıdan alınmaz,vücutta sentez edilir, bu nedenle gerçekte bir vitamin değil, bir hormon analoğunun prekürsörüdür.
Kısmen, hayvansal kaynaklı besinler içinde alınır.
Karaciğer ve böbreklerde biyotransformasyona uğrayarak etkin şekli olan, 1,25-dihidroksikolekalsiferol’a [1,25-(OH)2D3 vitamini’ne] dönüşür.

Absorpsiyon:
D2 ve D3 vitaminleri ince barsaktan absorbe edilirler.
Bu olay besinsel lipidlerin absorpsiyonu gibi safra asidlerinin varlığını gerektirir.
D3 vitamini daha çabuk ve daha fazla absorbe edilir.

Dağılım:
D vitaminleri ve aktif metabolitleri kanda özel bir α-globülin olan D vitamini-bağlayan protein tarafından taşınırlar.
Yarılanma ömürleri 3-4 hafta kadardır.
Kanda en fazla bulunan fraksiyon karaciğerde oluşan 25-(OH) metabolitidir.
D vitaminleri oldukça lipofilik maddelerdir.
Karaciğerde ve yağ dokusunda birikirler.
Buradaki vitamin stoku rezervuar görevi yapar.

Biyoaktivasyon:
Kolekalsiferol iki basamaklı bir biyotransformasyona (biyoaktivasyon) uğrayarak asıl etkin şekli olan 1,25-(OH)2D3’e (kalsitriol’a) çevrilir.
İlk basamak 25-hidroksilasyon basamağıdır.
Karaciğer hücrelerinde mikrozomal ve mitokondriyel yerleşim gösteren bir oksidaz tarafından 25-hidroksikolekalsiferol’a dönüştürülür.
İkinci basamak, 1 α-hidroksilasyon basamağıdır ve böbreklerde proksimal tubuluslarda olur.
Orada 25-hidroksikolekalsiferol, mitokondriyel bir sitokrom P450 enzimi olan 1α-hidroksilaz tarafından en etkin hormon şekli olan 1,25-dihidroksikolekalsiferol’a (1,25-(OH)2D3’e) dönüştürülür.

Eliminasyon:
D vitaminleri ve metabolitleri, steroidler gibi karaciğerde hidroksillenmek ve konjügasyon suretiyle inaktive edilirler.
Bu olayda karaciğerin mikrozomal karma fonksiyonlu oksidazları (sitokrom P450 enzim türleri) kısmen rol oynarlar.
Fenitoin ve fenobarbital gibi epilepsili hastalarda uzun süre kullanılan ilaçlar, bu enzimleri indükleyip D vitamini ile onun etkin metabolitlerinin inaktivasyonunu hızlandırdıkları için nisbi D vitamini yetersizliği oluşturabilirler.

D vitamini reseptörleri:
D vitamini aktif metabolitlerini spesifik olarak yüksek afiniteli bir şekilde bağlayan ve onun hedef hücrelerdeki etkisine aracılık eden özel reseptörler barsak epiteli, böbrek tubulus hücreleri ve kemik hücreleri gibi hedef hücrelerde sitoplazma ve nukleus içinde bulunmuştur.
Bunlar steroid ve tiroid hormon reseptörlerine özellikleri bakımından benzer.
D vitamini reseptörüne en yüksek afinitesi olan madde 1,25-dihidroksikolekalsiferol’dur.

Fizyolojik ve farmakolojik özellikleri:
D vitamininin iki temel fizyolojik görevinden biri vücutta kalsiyum ve fosfat tutulmasını sağlayıp, bunların kan düzeyini yükseltmek ve ikincisi de tutulan bu iki iyonun kandan kemik matriksine geçmesini sağlamaktır. Böylece kemiklerin mineralizasyonu mümkün olur.

D vitamini, bu ana görevi başlıca üç hedef yapıyı etkilemek suretiyle yapar:
1.Barsaktan kalsiyum ve fosfat absorpsiyonu: D vitamini ve onun aktif metabolitleri ince barsak epiteli tarafından Ca++ absorpsiyonunu artırırlar. Daha ufak ölçüde olmak üzere fosfat ve magnezyum absorpsiyonunu da artırırlar.
2.Kemikler:D vitamininin antiraşitik etkisi vardır.D vitamini yetersizliği yapılmış hayvanlarda osteoid dokuda kalsiyum birikmesini (kalsifikasyonu veya mineralizasyonu) artırdığı saptanmıştır.
D vitamininin anabolik etkisi de vardır. Böylece kemik protein matriksinin yapımından sorumlu olan osteoblastları aktive eder.
Böbrekler:1,25-(OH)2D3 ultrafiltrattaki Ca2+ ve fosfatın tubulus hücreleri tarafından reabsorpsiyonunu direkt etkisiyle artırır.
Böylece, kalsiyum ve fosfat itrahını azaltır.

D vitamini preparatları ve aktif türevleri:
Vücutta biyoaktivasyon sırasında doğal olarak oluşan aşağıdaki hidroksilli etkin D vitamini metabolitleri sentezle ilaç olarak yapılmışlar ve tıbbi kullanıma girmişlerdir:
1a) Kalsitriol (1,25-dihidroksikolekalsiferol):
Gravimetrik etki gücü ve efikasitesi en yüksek olan D vitamini türevidir.
Bu nedenle dozu dikkatli bir şekilde ayarlanmalı ve izlenmelidir. Doz fazla geldiğinde hızlı gelişen hiperkalsemi oluşturur.Fakat ilaç kesilince hiperkalsemi diğer türevlerin yaptığı hiperkalsemiye oranla daha çabuk kaybolur.
Klasik D vitaminlerine başlıca üstünlükleri şunlardır:i)kronik böbrek yetmezliği olgularında etkilidir,ii)etkisi daha çabuk başlar, iii)eliminasyon yarılanma ömrü (3-5 gün kadar), D vitaminlerininkine göre (3-4 hafta) çok kısa sayılır; bu nedenle aşırı doza bağımlı akut intoksikasyon belirtilerinin düzeltilmesi daha kolaydır.
Kronik böbrek yetmezliğine bağlı renal osteodistrofi’nin tedavisinde tercihen kullanılır.
Postmenopozal osteoporozda kalsiyum suplemantasyonu ile birlikte verilebilir.
Hipoparatiroidizme ve psödohipoparatiroidizme bağlı hipokalsemiyi hızlı bir şekilde düzeltir.
Kalsitriol tedavisi sırasında plazma Ca2+ düzeyinin belirli aralarla izlenmesi de tavsiye edilir.
Hiperkalsemi nedeniyle, kalp glikozidlerinin toksisitelerini artırmaları mümkündür.
Tiazid türevi diüretik alanlarda, kalsemiyi daha fazla yükseltirler.
1b)Alfakalsidol (1α-hidroksikolekalsiferol):
Bundan önceki ilaç gibi güçlü, fakat ona oranla biraz daha düşük etkinlik gösterir.
Etkisi onunkine göre geç başlar ve daha uzun devam eder.
Kullanılış yönünden kalsitriola benzer.En önemli indikasyonu, kronik böbrek yetmezliği hastalarında gelişen renal osteodistrofinin proflaksisi ve tedavisidir.
1c)Kalsifediol (25-hidroksikolekalsiferol):
Yukarıdaki iki türeve oranla, kütlesine göre gösterdiği etkinlik daha düşüktür.
Aktivasyonu için karaciğerde hidroksilasyonu gerekmediğinden malabsorpsiyon sendromu, kronik hepatobiliyer hastalıklar ve antikonvülsan ilaçlarla tedavi sırasında gelişen D vitamini eksikliğine bağlı osteomalazinin tedavisinde kullanılır.
Hidroksilli D vitamini türevlerinin gebe kadınlarda mutad doz düzeyinde güvenilir olup olmadıkları bilinmediğinden gebelik sırasında kullanılmaları tavsiye edilmez.
2.Kalsipotriol:
D vitamininin 1α , 3β , 24-trihidroksi türevidir.Kemikten kalsiyum mobilizasyonu üzerindeki etkinliği kalsitriolunkine göre 100 kez daha düşüktür.
Psöriyaziste cilt lezyonları üzerine lokal uygulanır. Antipsöriyatik etki mekanizması halen aydınlatılmamıştır.
3.Dihidrotaşisterol: D2 vitamininin indirgenmiş bir 3β-hidroksil türevidir.Benzer üstünlüklere sahip, önceki üç ilacın çıkması ile önemini kaybetmiştir.

Kullanılış:
Diyette D vitamini eksikliğine bağlı beslensel (nütrisyonel) raşitizm:Ağızdan veya i.m. İnjeksiyonla günde 3.000-5.000 ünite dozunda D vitamini verilerek tedavi edilir. Vitaminle birlikte kalsiyum preparatları da verilir. Raşitizmin önlenmesi için ağızdan günde 400 ünite verilir.
Osteomalasi: Tedavi için rutin olarak ağızdan günde 1.500-3.000 ünite ve akut durumlarda ağızdan veya parenteral günde 50.000 ünite vitamin verilir.
Refrakter (D vitaminine rezistans) raşitizm: Günde 40.000-60.000 ünite dozunda D vitamini ve 1-3 g oral fosfat verilir.
Renal osteodistrofi:Tedavisi için ya yüksek dozda D vitamini kullanılır veya kalsitriol ve alfakalsidol gibi 1α-hidroksilli ilaçlar verilir.
Hipoparatiroidizm: Günde 100.000 ünite dozunda verilmesi gerekir. Duruma göre alfakalsidol veya kalsitriol kullanılabilir.

D vitamini zehirlenmesi
Günde 10.000 ünite vitaminin üç aydan fazla verilmesi hipervitaminoza neden olabilir.
Hiperkalseminin önlenmesi için D vitamini, 4.000 ünite veya daha yukarı farmakolojik dozda veriliyorsa ve kalsitriol ve benzeri ilaçlarla tedavi sırasında kan kalsiyum düzeyi mutlaka, ayrıca D vitamini metabolitlerinin düzeyi izlenmelidir.
D vitamininin terapötik indeksi bebek ve çocuklarda oldukça düşüktür.Hiperkalsemi uzun sürerse bebeklerde mental ve fiziksel gelişmede gerileme yapar.
Gebelerde gelişen D hipervitaminozu fötusta şekil bozukluklarına ve fötal hipoparatiroidizm oluşmasına yol açar.

Kalsitonin
Kalsitonin, kemikler üzerindeki antirezorptif temel etkisiyle plazmadaki kalsiyum konsantrasyonunu düşürür ve yükselmesini baskılar; paratiroid hormonun fizyolojik antagonistidir.

Preparatları:
Kalsitonin’in balıklardan ve domuz tiroidinden hazırlanan preparatları vardır. Günümüzde sentetik insan ve somon kalsitonininden hazırlanan müstahzarlar kullanılmaktadır.

Kullanılışı
Kalsitonin’in kullanılış yerlerinden biri; hiperparatiroidizm ve tümörle ilişkili osteolitik kemik hastalığı gibi durumlarda gelişen hiperkalseminin tedavisidir.
Kadınlarda, postmenopozal osteoporozun önlenmesi ve tadavisi için kullanılabilir.
Paget hastalığının spesifik iki ilacından biridir (diğeri bifosfonatlar).

Bifosfonatlar
İnorganik pirofosfatın, organik analoglarıdır.
Bifosfonatlar, kimyasal ve enzimatik hidrolize dayanıklıdırlar.
Pirofosfat gibi, kalsiyum fosfat kristallerine yüksek afiniteli şekilde bağlanırlar;böylece kristalin büyümesini, kümeleşmesini ve çözünmesini inhibe ederler. Bu suretle in vitro hücre ve kemik kültürlerinde meydana getirilen veya osteoklastların in vivo yaptığı kemik rezorpsiyonunu inhibe ederler.
Bifosfonatlar oral biyoyararlanımı çok düşük olan ilaçlardır.

Başlıca indikasyonları şunlardır:
A) Osteoporoz:Osteoporozlu insanlarda kemik kaybını yavaşlattıkları saptanmıştır.
B) Paget hastalığı:Primer olarak kemik rezorpsiyonunu ve onunla kenetli olan kemik oluşumunu sekonder olarak inhibe ederler.
C) Tümörle ilişkili osteolitik kemik hastalığı:Bifosfonatlar kemikte yerleşmiş tümörün veya metastazın yaptığı lokal kemik yıkımını, lokal ağrıyı ve hiperkalsemiyi etkin şekilde azaltabilirler.
D) Diğer durumlar:Bifosfonatlar deney hayvanlarında deneysel ektopik kalsifikasyon ve osifikasyonu önleyebilirler.İnsanlarda etkinliği tartışmalıdır.

İlaçlar:
Tıbbi kullanıma giren ilk bifosfonat bileşiği etidronat’tır. Daha sonra alendronat, klodronat, pamidronat ve tiludronat çıkmıştır.