Etiket Arşivleri: çay

Özel Gıdalar Teknolojisi ( Doç.Dr. Osman KOLA )

ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ
(Şeker, Kakao ve Çikolata, Şekerleme, Çay, Kahve)

Doç.Dr. Osman KOLA
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

ŞEKER (Sakkaroz) TEKNOLOJİSİ

 Günümüzde şeker pancarı ve şeker kamışından yaygın bir biçimde üretilen şeker, tarihin çok eski çağlarından beri insanlar tarafından kullanılan gıda maddelerinden biridir
◦ XVIII. yüzyıla değin şeker üretimi için yararlanılan tek
bitki şeker kamışı
◦ Şeker kamışının anavatanı Hindistan ve Bangladeş
◦ M.Ö. IV. yüzyılda, İskenderin İran seferinden sonra şeker kamışının varlığı eski Yunanlılar ve Romalılar tarafından da öğrenilmiş
◦ Şeker kamışındaki şekerli maddelerin çıkarılarak koyu bir şurup haline getirilmesi olayı da ilk kez Hindistan’da gerçekleştirilmiş
◦ Şekerin diğer maddelerden arıtılması yöntemi M.S. VIII. yüzyıl sonlarında Mısır’da geliştirilmiş

 Türkiye’de Şeker Sanayinin Kurulması ve Gelişmesi
◦ XIX. yüzyıl ortalarında, Osmanlı İmparatorluğunda da şeker pancarı tarımına girişmek ve şeker sanayi kurmak yönünde girişimlerde bulunulmuş
◦ Türkiye’de şeker fabrikalarının kurulması ve üretime geçmesi Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilmiş ve
1926 yılında biri Alpullu diğeri Uşak’ta iki şeker fabrikası birden üretime geçmiştir
◦ Daha sonra, 1933 yılında Eskişehir ve 1934 yılında da
Turhal şeker fabrikaları kurularak fabrika sayısı 4’e yükselmiştir
◦ 1935 yılında Ziraat Bankası, Sümerbank ve İş Bankasının katılımı ile kurulan “Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi” bu dört fabrikayı tek bir kuruluş halinde birleştirmiştir
◦ 1953 yılında Adapazarı, 1954 yılında Konya, Kütahya,
Amasya, 1955 yılında Kayseri, 1956 yılında Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Susurluk, Burdur, 1962 yılında
Ankara ve 1963 yılında Kastamonu şeker fabrikaları

Kaynak: http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/78021/28066/%C3%B6zel_g%C4%B1dalar_teknolojisi_1_ve_2._hafta.pdf

Çay Teknolojisi

ÇAY TEKNOLOJİSİ

Çay adı verilen içecek; aynı adı taşıyan bitkinin yeni  sürgünlerindeki körpe uç yapraklarının toplanarak teknolojik işlemlere tabi tutulması ile elde edilen ürünün, sıcak suyla muamele edilerek hazırlanan ekstraktıdır

 ÇAYIN TARİHÇESİ VE BOTANİK ÖZELLİKLERİ

◦ Çay tüketiminin Çin’de yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişi olduğu bilinmektedir. Bu ülkede çay, önceleri, taze yaprakların sıcak suda haşlanmasıyla kullanılıyordu.

◦ M.S. IX. yüzyıldan itibaren, çay yaprakları güneşte kurutulup toz haline getirilmeye ve bu toz, sıcak su ile karıştırılıp tüketilmeye başlandı. Bu işlenmiş çay yaprakları, Kuzey Çin’de “Ça”, Güney Çin’de ise “ta” ya da “tau” adları ile anılıyordu.

◦ Çayın Avrupa’da ve ülkemizde tanınıp tüketilmeye başlanması M.S. XVI. ve XVII. yüzyıllarda olmuştur.

◦ Çay “Theaceae” familyasının “Thea” cinsinden “sinensis” türünde bir bitkidir (Thea sinensis). Botanikçiler tarafından “Camellia sinensis” adıyla da anılan bu bitkinin, bilinen üç çeşidi vardır. Başlıca Çin ve Japonya’da yetiştirilen, ılıman ve subtropik iklimlere uygun olan Çin çeşidinde (Thea sinensis var. sinensis)
bitkinin boyu yaklaşık 1 metre kadardır. Bu çeşitte bitkinin yaprakları koyu yeşil renkli, sert, kabarık, fazla tüylü olup bir yaprağın kenarlarındaki diş sayısı 30’dan fazladır. Yaprak uzunluğu 9 cm, yaprak genişliği 3 cm kadardır. Tomurcuk yaprakları kırmızı renklidir.

◦ Seylan, Hindistan, Bangladeş ve Endonezya gibi tropik iklim bölgelerinde yetişen ve “Thea sinensis var. Assamica” olarak adlandırılan Assam çeşidinde ise, bitki, büyük bir ağaç görünümünde olup boyu 10-15 metre kadardır. Bu türde yapraklar açık yeşil renkli, yumuşak, tüylü ve sivri uçlu olup kenar dişleri 30’dan azdır. Yaprakların uzunluk ve genişlikleri, sırasıyla, yaklaşık 12 ve 4 cm kadardır. Tomurcuk yaprakları yeşil ya da sarı- yeşildir. Kamboçya çayı (Tea sinensis var. Combodiensis) olarak adlandırılan üçüncü çeşit ilk iki çeşide göre daha dar bir yayılım alanına sahiptir.

 TÜRKİYE’DE ÇAY ÜRETİMİ

Ülkemizde çay yetiştirmeye yönelik ilk girişimler XIX. yüzyıl sonlarında yapılmıştır. Ancak, çayın yetişmesi için gerekli iklim koşulları tam bilinmediğinden, Bursa çevresinde girişilen bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. Daha sonra, Rize’nin çay üretimine uygun olduğu belirlenmiş, eski Ziraat İşleri Genel Müdürlerinden Zihni Derin’in özverili çalışmaları sonucu, Sovyetler Birliğinden (Batumdan) sağlanan çay tohumu ve fideleri ile 1924 yılında ilk çay fidanlığı kurulmuştur. Ülkemizde çay yetiştiriciliği ve dolayısıyla işlenmiş çay üretimi, özellikle 1940 yılından sonra, hızlı bir gelişme göstermiştir.

 ÇAY TİPLERİ

Günümüzde, ticari amaçla üretimi yapılan, birbirinden farklı, başlıca üç tip çay vardır. Bunlar:

1. Siyah çay (fermente olmuş çay)

2. Yeşil çay (fermente olmamış çay):

Bu çayın hazırlanmasında en önemli işlem polifenol oksidazın inaktive edilmesidir. Bu tip çayın yapımı için, toplanan yeşil yapraklar, önce 120-150C sıcaklıktaki kızgın buharla şok soldurmaya ve takiben bir ön kıvırma işlemine tabi tutulurlar. Sonra, soldurma (ön kurutma) işlemi uygulanarak yaprakların su içeriği % 50’ye düşürülür ve yapraklar yeniden kıvırılır, kurutulur, sınıflandırılıp ambalajlanır

3. Oolong çayı (yarı fermente olmuş çay):

Özellikleri bakımından siyah çayla yeşil çay arasındadır. İşlenmesi siyah çay’ınki gibidir. Başlıca farkı enzimatik oksidasyon (fermentasyon) işlemindedir. Bu tip çaylar kısmi bir oksidasyon uygulamasını takiben kurutulurlar.


Kaynak: http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/78021/37043/%C3%A7ay_kahve.pdf

Çay Sektöründe Değer Zinciri ( Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA )

ÇAY SEKTÖRÜNDE DEĞER ZİNCİRİ

Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA

RİZE TARİHİNDE İKİ ÖNEMLİ KIRILMA NOKTASI

1917 Ekim Devrimi: Sarp Sınır Kapısının Kapanması

1938 Plânlı Çay Tarımının Başlaması

SEKTÖRÜN KURUMSAL GELİŞİMİ

A. Devlet Tekeli Dönemi (1924-1984)

1.Kurumsal Yapıdan Yoksun Dönem (1924-1937)

2. İlk Çay Teşkilatı ve DZİK (1940) Dönemi (1938-1948)

3. TEKEL Dönemi (1949-1973): Çayın tarımından Tarım Bakanlığı, sanayisinden TEKEL sorumlu

4. ÇAYKUR Dönemi (1973–1984): Çayın hem tarımından hem de sanayisinden ÇAYKUR sorumlu

B. Çaykur ve Özel Sektörün Birlikte Faaliyeti (1984 +)

ÇAYDA ÖZEL SEKTÖR

1984’ten 1993’e kadar 312 yaş çay işleme fabrika ve tesisi kurulmuş,

1999’a gelindiğinde, kurulan 144 fabrika veya tesis kapanmış,

Geriye 168 yaş çay işleme birimi kalmıştır.

Halen 150 civarında fabrika veya tesis faaliyet göstermektedir.

DÜNYA ÇAY ÜRETİMİ VE TÜRKİYE

TÜRK ÇAY SEKTÖRÜ

205,000’den fazla küçük çay üreticisi mevcuttur.

Toplam yıllık kuru çay üretimi 235,000 tona ulaşmaktadır.

Toplam organik çay üretimi yaklaşık 350 ton ve ve yeşil çay üretimi 116 tondur.

İç piyasada toplam tüketim 250,000 tonun üzerindedir (ithal ve kaçak çay tüketimi dahil).

Türkiye’ye çay ithalatında 145% ithalat vergisi vardır.

YAŞ ÇAY FİYATLARI

YAŞ ÇAY TOPLAMA ÜCRETLERİ

ÇAY MALİYETİNDE YAŞ ÇAY AĞIRLIĞI

ÖNERİLER

Çayda daha yüksek katma değer elde etmek için yaş çay kalitesinin yükseltilmesi gerekir.

Sektörde daha kaliteli üretim sağlamak için, kuru çayın kalitesine göre fiyatlanacağı Çay Borsası kurulmalıdır.

Organik çay üretimi çay üretim bölgesinin tamamına yayılmalıdır.

Özel ve pahalı çaylar üretilerek, elit ve yüksek fiyatlı ürünler ortaya çıkarılmalıdır.

Tüm sistemi organize eden, yapılandıran ve denetleyen bir üst kurul oluşturulmalıdır.


Siyah Çay ve Yeşil Çayın Farkları ( Eda YILDIZ )

İki çay da aslında aynı dalın yapraklarıdır, yani aynı çaydır. Ancak siyah çay ilk akla gelen daha fazla olgunlaşınca toplanılan bir çaydır diye düşünülür, halbuki iş böyle değildir, gerçek şu ki toplama zamanları aynıdır, yapraklar olgunlaşmıştır ve rengi de yeşildir. Yeşil yapraklar toplandıktan sonra ısıtılıp fermante edilirse yaprakların rengi ve tadı değişmektedir, böylece yere düşen yaprakların renginin değişmesi gibi, fermante edilen besinlerimizin tadının değişmesi gibi; peynir, yoğurt, ekmek, sirke, şarap v…s bekletme ve ısıl işlem siyah çaya özgü o bildiğimiz tadı sağlamaktadır, kimyasal bir süreç eklenmemektedir, her şey doğal fermantasyona uygun gelişir. Yeşil çay ise kısaca çay yapraklarının toplanıp hemencecik kurutulması ve paketlenmesidir. Yeşil çay tadı ve kimyasal yapısı sebebiyle bazı bitkisel çaylarla karıştırılıp da tüketilebilmektedir.

 • SİYAH ÇAY NASIL OLMALIDIR?

 • TÜRKİYE ÇAY ÜRETİMİ

 • SİYAH ÇAY ÜRETİM AŞAMALARI

 • SOLDURMA

 • SOLDURMAYI ETKİLEYEN BAŞLICA FAKTÖRLER

 • KIVIRMA

 • BİRİNCİ KIVIRMA(DÜZ KIVIRMA)

 • İKİNCİ KIVIRMA

 • OKSİDASYON

 • OKSİDASYONU ETKİLEYEN ETMENLER

 • SÜRE

 • ISI

 • SERİLME KALINLIĞI VE YOĞUNLUĞU

 • OKSİJEN KONSANTRASYONU

 • OKSİDASYONA ETKİ EDEN DİĞER ETMENLER

 • FIRIN AYARLARI

 • KURUTMA OLAYINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE SICAKLIK

 • TASNİF

 • SİYAH ÇAYDA KALİTE DEĞERLERİ

 • AROMA

 • TF&TR ORANI

 • ÇAYDA DEPOLAMA VE TAŞIMA ŞARTLARI

 • YEŞİL ÇAY

 • ÜRETİM SAFHALARI

 • SİYAH ÇAY İLE YEŞİL ÇAY ARASINDAKİ FARKLAR

 • KAYNAKLAR:

 • HAZIRLAYANLAR:EDA YILDIZ-ESRA KARACA

 • DERS: GIDA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

 • KONU: SİYAH ÇAY VE YEŞİL ÇAY ARASINDAKİ FARKLAR

Çay Üretimi Temizlik ve Hijyen Planı

Yaş Çay Alım Bölümü 1 kont/gün Yabancı maddeler, Toz, Toprak v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum.
Soldurma 1 kont/gün Yerlerde çay yaprakları, toz v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum
Kıvırma 1 kont/gün Bantlardan çay dökülmeleri, toz v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum
Fermentasyon (Oksidasyon) 1 kont/gün Çaylar, toz v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum
Kurutma 1 kont/gün Kuru çay ve yaş çay kalıntıları, toz v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum
Tasnif 1 kont/gün Toz, çay, lif v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum
Ön Depo 1 kont/gün Toz, çay v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum
Paketleme 1 kont/gün Toz, çay  v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum
Depolama ve Sevkiyat 1 kont/gün Toz, çay v.b. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum
Genel Kullanım Alanları: Soyunma odaları Kapı ve camlar,Yemekhane, Tuvaletler 1 kont/gün Toz, toprak, kasa, haşere, üniformaların yerle teması, dağınıklık, üretimde kullanılan malzemeler, eldivenlerin yerle teması, yiyecek maddeleri, kalıntı,kirli ve pis. Olmamalı TL.KT.06 FR.KT.06 Hijyen Sorum
Personel Eli 1 / 3 Ay Coliform, E.Coli 100 / — TL.KT.07 FR.KT.19 Kalite Müdürü
Ürün Her Sürgün Aerobik Mezofilik Bakteri 1 x 10 4 TL.KT.07
Koliform 95
E.Coli 9
Salmonella 25gr’da olmamalı
Küf 1 x 10 4
Su Analizi

 

 

3 / Ay Renk ve görünüş, koku Normal Halk Sağlığı Lab. İlgili Kurum Yazısı Kalite Müdürü
3 / Ay Tortu, nitrit, amonyak Olmamalı
3 / Ay Klorür ≤600 mg/lt
3 / Ay Organik madde ≤ 3,5 O2  mg/lt
3 / Ay Sertlik ≤ 50 (Fr)
3 / Ay PH 6,5 – 9,2
3 / Ay Total koliform Bulunmamalı
3 / Ay Fekal koliform Bulunmamalı
3 / Ay Fekal streptekok Bulunmamalı
3 / Ay Total Bakteri  (37 ˚C’de 24) 06 – 40
3 / Ay Total Bakteri   (22 ˚C’de 48) 060 – 500
n:     Deney numune sayısı    c:     m ile M arasındaki sayıda mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla deney numune sayısı.      m:   (n-c) sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilen fazla mikroorganizma sayısı.     M :  c sayıdaki deney numunesinin 1 gramında  bulunabilecek kabul edilebilen fazla mikroorganizma sayısı.

Sürekli Sistemde Çalışan Çay Makinesi ( Veysel KORAL )

TASARIM DERS ÖDEVİ

Sürekli sistemde çalışan çay makinesi

Yrd. Doç. Dr Ünsal AÇIKEL

HAZIRLIYAN:VEYSEL KORAL

1)  SU TANKI

2)POMPALAR

3)KAYNATMA KAZANI

4)ISITICI

5)DEMLEME KAZANI

6)KURU ÇAY TANKI

7) ATIK BÖLÜMÜ

8)FİLTRE

9)DEMLENMİŞ ÇAY

>

Çay Fabrikası Laboratuarı Fizibilite Çalışması

İÇERİK

 • Projenin Konusu

 • Ürünün Tanımı

 • Üretim Basamakları

 • Yapılan Analizler

 • Analiz Sonuçları ve Sonuçların Standartlarla Karşılaştırılması

 • Laboratuar Planı

 • Laboratuar için Gerekli Ekipmanlar

 • Cam Malzemeler

 • Kimyasallar

 • Diğer Malzemeler

 • Personel Giderleri ve Diğer Giderler

 • Toplam Maliyet

Projenin Konusu

 • Çay üreticisi firma olan “Keyif Çay”ın iç ve dış piyasaya pazarlanması için ürünün standartlara uygunluğunun belirlenmesi

Ürünün Tanımı

Türk Gıda Kodeksine göre çay;

 • Camellia sinensis (Linnaeus) 0.Kuntze türünün farklı türlerinin yaş çay yaprağı (iki buçuk yaprak), tomurcuk ve bunlara bitişik taze sap kısımlarının uygun yöntemlerle işlenmesiyle elde edilen ürün olarak tanımlanmaktadır.

Siyah Çay Üretim Basamakları

Hammadde

Soldurma

Kıvırma

Yaş Çay Kalburlama

Oksidasyon

Kurutma

Tasnif

Yapılan Analizler

 • Nem (TS 1562)

 • Toplam Kül (TS 1564)

 • Suda Çözünen ve Suda Çözünmeyen Kül (TS 1565)

 • Asitte Çözünmeyen Kül (TS 1566 ISO 1577)

 • Suda Çözünen Külde Alkalilik (TS 1567 )

 • Su Ekstraktı (TS ISO 9768 )

 • Kafein İçeriği (TS ISO 10727 )

 • Ham Lif İçeriği (TS ISO 15598)

Analiz Sonuçları ve Sonuçların Standartlarla Karşılaştırılması

Analiz Sonuçları ve Sonuçların Standartlarla Karşılaştırılması- Devam

Laboratuar Planı

Laboratuar için Gerekli Ekipmanlar

Laboratuar Malzemeleri

Laboratuar Malzemeleri-Devam

Laboratuar Malzemeleri-Devam

Kimyasallar

Diğer Malzemeler

Diğer Malzemeler- Devam

Personel Giderleri ve Diğer Giderler

Toplam Maliyet

 • Laboratuarın kurulması ve analizlerin düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli olan alet ve ekipmanlar belirlenmiş ve kuruluş aşamasında gerekli olan sermaye 30824 YTL, aylık gider ise 5335 YTL olarak belirlenmiştir.

Çay Teknolojisi Ders Notu

Çay dünyada sudan sonra en fazla tüketilen içecektir. Bunun nedeni, yararlı ve besleyici olmasının yanısıra ekonomik olması ve kolay hazırlanabilmesindendir.

Çay bitkisinin anavatanı olarak Çin ve Hindistan gösterilmektedir. M.Ö. yaklaşık 3000’li yıllarda Çinde ilaç olarak kullanılan çayın giderek üretimi gelişmiş ve çay içme alışkanlığı tüm dünya ülkelerine yayılmıştır. Burada en önemli olan nokta, çay bitkisinin belirli ekolojik şartlarda, subtropik tabiat varlığında yetişmesidir.

Ülkemizde çay tüketimi 1600’lü yıllarda başlamış, üretimi ile ilgili ilk girişim de 1924 yılında Ali Rıza Erten tarafından başlatılmıştır. Daha sonra 1937 yılından itibaren özellikle Dr. Zihni Derin’in çabaları sonucu ülkemizde Rize ilinde çay üretimi başlamıştır. Günümüzde Artvin, Rize ve Trabzon illerini kapsayan sahil şeritinde devlete ait 50 küsur ve özel sektöre ait irili ufaklı binin üzerindeki işletmelerde çay imalatı yapılmaktadır.

Siyah veya yeşil çay, çay bitkisinin körpe yaprakları ile tomurcuğunun değişik yöntemlerle işlenmesi sonucu elde edilir. Dünya çay endüstrisinin ve ticaretinin yaklaşık %97’sini siyah çay oluşturur. Yeşil çay daha ziyade Çin ve Japonya’da kısmen de Cezayir, Fas ve Tunus’ da içilir.

Dünyada ticari öneme sahip üç çay çeşidi vardır. Bunlar;

1.Çin çayı (Camelia sinensis var.Sinensis)

2.Assam Çayı (Camelia sinensis var.Assamica)

3.Kambodia Çayı (Camelia sinensis var.Cambodiensis)

Türk çayları, Çin-Assam melezi çaylardır. Mayıs, Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında olmak üzere üç sürgün döneminde hasat edilirler. Çayın hasadı elle veya makine ile yapılmaktadır. Hasad, çay filizinin polifenollerce en zengin kısım olan 2.5 yaprak üzerinden yapıldığı için, kalite açısından en uygun hasad elle yapılanıdır. Makine ile yapılan hasatta yapraklarda kırılmalar fazla olmakta, bunun yanında, yüksek oranda selülozik madde içeren ve kaliteyi bozan kart yapraklarda da hasad edilmektedir. Hasad edilen çaylar kısa sürede fabrikaya ulaştırılmalıdır.

Çay Üretim Teknolojisi:

Çay imalatının gelişimi incelenince, elle yapılan imalattan günümüzde, çeşitli mekanizasyonlarla yapılan imalata kadar beş aşamadan oluştuğu görülmektedir. Birinci devre, Milattan Önce 3000 yılından beri Çin köylülerince el zenaati olarak yapılan imalattır. Bu usulde çay yaprakları rüzgarlı bir yere bırakılarak soldurulur. Elle yoğrulup kıvrılan yapraklar, serin bir yerde bekletilerek okside edilir. Daha sonra mangal üzerindeki saclarda kurutulan çaylar, elle tasnif edilirdi. İmalat, yaklaşık 3-5 günde tamamlanırdı.

İkinci devre, Çin usulünün sadeleştirilmiş şekli olan Assam imalatıdır. Bu imalatta da bütün işlemler elle yapılır. Beş aşamadan oluşan imalat bir günde tamamlanır.

Mekanizasyonun devreye girmesiyle ortaya çıkan Orthodoks imalat, üçüncü safhayı oluşturur. 1840’lı yıllardan günümüze kadar ve gelişen bu mekanizasyon döneminde, Çin ve Assam usullerinde elle yapılan imalatın tamamı makine ile yapılır hale getirilmiştir.

Dördüncü safha, Orthodoks imalatın zor ve zaman kaybettiren işlemlerini basitleştiren ve yeni makinelerin devreye girmesiyle gelişen C.T.C ve Rotervane imalatıdır.

Beşinci safha, modern makinelerin tamamen kontinü çalışması ile, imalat süresini, işletme masraflarını ve insan gücünü asgariye indiren Kontinü sistem çay imalatıdır.

Çin köylüsünün yaptığı işlemleri prensip itibariyle hiç değiştirmeden makineyle yaparak, en iyi mamül çayın elde edilebileceği konusunda, tüm çay imalatçıları ve tadım eksperleri hem fikirdir. Ülkemizde Çaykur ve özel sektöre ait işletmelerin tamamına yakınında bu imalat şekli, değişik makinelerle yapılmaktadır. Şimdi siyah çay imalat aşamalarını inceleyelim:

  1. Soldurma:

Taze yaş çay yapraklarının bünyesinde bulunan %75-80 oranındaki rutubetin, hava ortamı yardımı ile %60-65’e kadar indirilmesi olayıdır. Soldurulmuş yaprakların hücre özsuyu daha yoğun hale gelir ve bir sonraki işlem olan kıvırma için uygun elastikiyet kazanır. Şayet yapraklar soldurulmadan kıvırmaya alınırlarsa, kırılma ve ufalanmalar artar. Mamül çaydaki toz miktarının fazla olmasına neden olan bu durum, çayın ticari değerini azaltır.

Soldurma işlemi sırasında, buharlaşma olayının yanısıra, yaprağın bünyesinde bulunan polifenol oksidaz enzimi aktivitesi de artmış olur.

Yaş çay yaprakları, tabii ve suni olmak üzere iki usulde soldurulurlar. Tabii soldurmada yaş çay yaprakları kerevetler üzerine serilerek, normal hava akımına maruz bırakılır ve yaklaşık 24 saat gibi bir sürede bu işlem gerçekleştirilir. Fabrikasyon işlemelerde, soldurmayı hızlandırmak ve dış havanın sıcaklık ve nem durumuna bağlı kalmamak için suni soldurma yapılır. En çok uygulanan sistem Traf usulü’dür. Burada trafların altından 32°C cıvarındaki hava verilerek, trafların üzerinde serili bulunan çay yaprakları 3-5 saatte soldurulur.

Soldurmaya etki eden faktörler:

Yaprağın tipi

Yaprağın durumu

Yaş çay toplama standardı

Serme kalınlığı

Soldurma Periyodu

Havanın kurutma kapasitesi

İyi soldurma şartları

Toplanan yapraklar mümkün olduğu kada çabuk soldurmaya alınmlıdır.

-Soldurmada yapraklar mümkün olduğu kadar zarar görmemeli ve örselenmemelidir.

-Tatbik edilecek sıcaklık 32°C’ı geçmemelidir.

-Soldurma sırasında, buharlaşmadan dolayı oluşan rutubetli hava dışarı atılmalıdır.

-Soldurma işlemini tamamlamış yapraklar bekletilmeden kıvırmaya verilmelidir.

2.Kıvırma:

Kıvırma işleminin esası, soldurulmuş yeşil yaprakların hücre vakuollerinde bulunan hücre özsuyunun, fiziksel etki ile dışarı çıkarılması ve hücre özsuyunda bulunan polifenol oksidaz enzimlerinin hava ile temasını sağlayarak okside olmasını sağlamaktır. Kıvırma makinelerinin yaptığı iş, çay yaprağının iki avuç arasına alınarak devri hareketlerle kıvrılmasını sağlamak işine benzer. Kıvırma makinesinin altında yatay durumda ve sabit bir tabla, onun üzerinde solmuş yaprakların beslemesinin yapıldığı bir silindir vardı. Soldurulmuş yapraklar bu silindirden yaaş yavaş tabla üzerine dökülerek, tabla ve silindirlerin devri hareketi ile yapraklar ve bükülür. Bu işlem esnasında yapraklar aynı zamanda kısmen ezilip parçalandığından, hücre özsuyu dışarı çıkarak polifenol oksidaz enzimleri yardımıyla oksitlenirler.

Kıvırma işlemi 3-5 kez tekrarlanır. Her kıvırma sonunda yaş çaylar eleklerden geçirilir. Elekten geçen kısımlar oksidasyona bırakılırken, geçmeyen kısımlar tekrar kıvırmaya verilir. En kaliteli çay, çay filizinin “tomurcuk” kısmının bulunduğu birinci kıvırmada elekten geçen elek altından elde edilir.

Kıvırmaya etki eden faktörler:

-Yaprağın tipi

-Yaprağın solma nisbeti

-Kıvırma kapasitesi ve hızı

-Basınç uygulamasının derecesi ve müddeti

-Ortam ve makine ısısı

-Kıvrılan parçaların büyüklüğü

-Kıvırma batenleri, cinsi, tipi, çalışma prensipleri

-İstenilen çay çeşiti

İyi kıvırma şartları:

Kıvırma dairesinde sıcaklık 30°C cıvarında, nisbi nem %90 ve çok iyi havalandırma gerekir.

-Kıvırma makinesi her boşaltımda temizlenmeli, makineler devamlı temiz tutulmalı.

-Yaş çay eleklerı sık sık temizlenmelidir. Yaş eleğin temiz tutulması ile bol miktarda elek altı alınmış olacaktır.

3.Oksidasyon:

Çay yaprağındaki polifenollerin (kateşinlerin) enzimatik ve kimyasal reaksiyonlarla yeni bileşikler meydana getirmesidir. Soldurulmuş yaprakların kıvrılmasında, hücre içinde suda erimiş haldeki polifenollerin dışarı akmasıyla oksidasyon başlar. Kıvrılan yapraklar ayrı bir yerde serilerek belli bir süre oksidasyona bırakılırlar. Burada yeşil yaprakların rengi değişir, parlak bakır rengi olur, biraz da aroma maddeleri oluşur.

Çay yapraklarında kurumaddenin ortalama %20 kadarı polifenollerdir (kateşin, epi kateşin, gallo kateşin, epi gallo kateşin, epi kateşin gallat, epi gallo kateşin gallat). Çay yaprağındaki polifenol oksidaz enzimi, serbest hava ile temas ettiğinde, havadaki oksijeni alarak hücre özsuyunda bulunan polifenollerle birleşerek yeni kompleks bileşikler meydana getirir. Bakır ihtiva eden bu enzim, oksijen kaybedince redüksiyona uğrar, kaybettiği oksijeni tekrar havadan alarak polifenollerin devamlı olarak oksidasyonunu sağlar

Oksidasyon işleminde önce kateşinlerden enzimatik olarak teaflavinler oluşur. Teaflavinler stabil olmayan bileşiklerdir. Oksidasyon işlemi devam ederken, teaflavinler kimyasal bir redüksiyon işlemiyle habire tearubiginlere dönüşür.

Teaflavinler kuvvet, burukluk, canlılık ve kalite gibi siyah çay deminin karakteristiklerini belirlerler. Tearubigenler ise çayın kırmızı rengini verir. Mamül çayda sadece teaflavin (TF) ve Tearubigen (TR) bulunması onun kaliteli olduğunu göstermez. Her ikisinin belli bir oranda bulunması gerekir. Kuvvet, burukluk, canlılık ve kalite gibi siyah çay demindeki karakteristiklerin maksimum düzeyde olduğu çaylarda TF/TR oranı 1/10’dur.

Oksidasyona optimum noktada (TF/TR=1/10) son vermeyip devam edilirse, TF’ler devamlı olarak TR’ye dönüşecektir. Bu durumda çayın renk konsantrasyonu artacak fakat canlılık, burukluk aroma vb. gibi kalite unsurları azalacaktır. Kıvırmanın başlamasından oksidasyonun sonuna kadar geçen zaman, oksidasyon süresi olarak kabul edilir. Bu süre, ortamın ısısına, rutubetine, yaprakların durumuna bağlı olarak belirlenir ve optimum noktada (TF/TR=1/10) oksidasyona son verilerek kurutma işlemine geçilir.

Kıvırma işlemi bir kaç defa yapıldığı, her defasında elendiğinden, elemelerde ayrılan kıvrılmış yaprakların oksidasyonu aynı olmaz. Genel olarak ilk elenen yapraklar çabuk, son elenen yapraklar geç okside olurlar.

İmalat sırasında yapraktaki başlıca değişiklikler oksidasyon sırasında oluşmakta, renksiz olan polifenoller oksitlenerek renkli bileşikler meydana getirmekte ve böylece siyah çay deminin karakteristik rengi meydana gelmektedir. Oksidasyonda oluşan teaflavinler ve tearubigenlerin miktarı, çay filizlerindeki fenolik maddelerin miktarına, bunların özelliklerine, filizlerin oksidaz aktifliğine ve imalat metoduna bağlıdır.

Demin renk tonu, parlaklık ve canlılığı konusunda tadımcıyı  etkileyen faktörün teaflavin miktarı olduğu görülmüştür. Tearubigen miktarı ise tadımcıların dem rengi yoğunluğu üzerindeki kararını etkiler. Demin bu özellikler üzerinde tadımcıların verdiği hükümler ile laboratuvar analizleri sonucunda siyah çayda elde edilen teaflavin ve tearubigen miktarları arasında oldukça iyi bir lişki kurulabilmiştir. Oksidasyon sonunda çaylar canlı bakır kırmızısı bir renk, parlak bir görünüş ve elma kokusu alırlar.

Oksidasyona etki eden faktörler:

-Fermantasyon süresi

-Fermantasyon ısısı

-Yayma kalınlığı

-Yayma yoğunluğu

-Oksidasyon ünitesi şartları

-Yaprağın kıvrılma şekli

-Yaprağın genetik yapısı

İyi oksidasyon şartları:

Oksidasyon ünitesinde kullanılan makine ve ekipmanlar temiz tutulmalı.

-Oksidasyon ısısı 26°C ve mümkün olduğu kadar temiz hava bulunmalı.

-Rutubet %95’ten yukarı olmamalı.

-Mümkün olduğunca homojen bir oksidasyon temin edilmeli.

-Oksidasyon devamlı kontrol altında bulundurulmalı.

-Oksidasyona son verileceği optimum oksidasyon süresi iyi tesbit edilmeli ve vakit

geçirilmeden çay fırına verilmeli.

4.Kurutma:

Oksidasyon işlemini tamamlamış olan çay yaprakları, kısa sürede yüksek sıcaklıkta kurutulur. Yaprakların kısa sürede ve yüksek sıcaklıkta kurutulması, enzimleri inaktive ederek oksidasyonu durdurmak ve çayı dayanıklı bir hale getirmek içindir. Çay kurutma fırınları, üst kısımdan alt kısma doğru hareket eden ve 6 sıra halinde üst üste bantlardan oluşur.

Fırında kurutma işlemi ters akım prensibine göre yapılır. Fırına alttan 100°C’deki hava verilir. Fırına üstten giren okside çaylar, ilk bantta 50°C, ikinci bantta ise enzimleri inaktif eden 70-80 °C civarındaki hava ile karşılaşır. Taze yaprakların fırının başlangıcında yüksek sıcaklığa maruz bırakılmaması, sertleşmeleri ve iç kısımlarınının tam olarak kurumamasını önlemek içindir.

Fırın sıcaklığı 100°C’nin üzerine çıkmaz. Bu suretle çay yaprakları yavaş yavaş kuruyarak en alttaki banttan dışarı çıkar. Fırından dışarı çıkan çayın rutubet miktarı %3-4 civarındadır.

Kurutmaya etki eden faktörler:

-Kurutucu hava ısısı

-Kurutucu havanın debisi

-Yaprak miktarı veya fırının beslenme debisi

-Kurutma zamanı

-Giriş ve çıkış hava ısıları

-Fırının özellikleri

5.Tasnif ve Paketleme:

İşleme sırasında çay yaprakları çok çeşitli büyüklüklerde parçacıklara ayrılırlar. Küçük parçalar hem daha çok okside olurlar hem de kurutma işlemi sonunda daha az rutubet içerirler. Parça büyüklüğündeki bu farklılıklar ve doğurduğu sonuçlar, çayın karakter ve kalitesi üzerinde çok fazla etki eder. Bunun için bu karışımı elemek suretiyle çeşitli iriliklere ayırmak zorunlu olur. Dünya piyasasında çay tasnifi sonunda elde edilen sınıflar ve bunlara verilen isimler şöyle özetlenebilir:

Kısaltılmış Adı           Adı                                         Tanımlanması

F                                 Famings                                             Çok İnce Kırık Çay

OF                              Orange Famings                              İnce Altınbaşlı* Çay

BOP                            Broken Orange Pekoe                  İnce Altınbaşlı ve Kıvrım Çay

FOP                            Flowery Orange Pekoe                Kalın Altınbaşlı ve Kıvrım Çay

OP                              Orange Pekoe                                   Az Altınbaşlı Kalıın Kıvrım Çay

P                                 Pekoe                                                 Kalın Kıvrımlı Çay

BP                               Broken Pekoe                                 Kalın Kıvrımlı ve Kırık Çay

PS                               Pekoe Souchong                             Kalın ve Kaba Kıvrım Çay

D                                 Dust                                                    Toz Çay

*Altınbaş: Yaprak tomurcuğu ve küçük yapraklardan meydana gelen altınsarısı renkteki

küçük yaprakçıkladır. Çay içersinde bunların oranı yükseldikçe çayın kalitesi ve değeri artar.

Ülkemizde Çaykur’a bağlı fabrikalarda, MKE tarafından yapılan ve inçkarede (6.5 cm2) 8, 10, 12, 20, 30 ve 40 deliği olan eleklerden elenen çaylar 7 kategoriye ayrılmaktadırlar:

Çayın Adı                   No                              Kalite İsmi

İmalat Kırığı                 1                                 F

İmalat Kırığı                 2                                 BOP

İmalat Kırığı                 3                                  BOP

Kırmadan Geçen          4                                 F2

Kırmadan Geçen          5                                 BOP

Kırmadan Geçen          6                                 BP

Düst                            7                                 Dust

Fabrikalarda yaygın olarak üretilen çay siyah çaydır. Bundan başka yeşil, colong ve instant çaylar vardır. Bunları kısaca tanımlayalım:

Siyah Çay: Polifenolik bileşiklerin tamamen oksidasyona tabi tutulduğu çay tipidir. Reaksiyon ürünü olarak aroma ve renk maddeleri teşekkül eder. Çay yaprağında tabi olarak bulunan uçucu yağların %70’i kaybolur.

Yeşil Çay: Siyah çay ile yeşil çayı birbirinden ayıran en önemli etken, oksidasyon işlemidir. Siyah çaydaki renk, koku ve lezzet oksidasyon sonucu oluşur. Oksidasyon işlemi uygulanmayan yeşil çayın rengi yeşil ayva sarısı, lezzeti ve içimi daha serttir. Taze çay yaprakları üzerine sıcak buhar gönderilerek enzimler denatüre edildikten sonra işleme gerçekleşir. Oksidasyon olmaz. Uçucu yağların, tat ve aromada önemli etkileri söz konusudur.

Colong Çay: Siyah çay ile yeşil çay arası karakterde bir tiptir. Taze yapraklar parçalanır ve kısa bir fermantasyona tabi tutulduktan sonra ısıtılarak enzimler inaktive edilir. Böylece yarı yeşil-yarı siyah bir çay çeşiti elde edilir.

İnstant Çay: Süzülmüş çay deminin suyunun, dondurarak kurutma (freezedrying) veya püskürterek kurutma (spraydrying) teknikleri ile kurutularak elde edilen toz niteliğindeki çaydır. Bu toz sıcak suya atılınca çabucak çözünür. Demleme gerektirmeyen hazır bir içecek hüviyetindedir.

Çayın Kalitesi:

Bilindiği gibi çay, aşırı bir tiryakiliğe yol açmamakla birlikte alışkanlıklarla yakından ilgili bir içecektir. Çayın kalitesi derken, hem besleyiciliği ve farmakolojik özellikleri, hem de renk, koku ve lezzet gibi zevklere hitap eden faktörler birlikte ifade edilir. Böylece çok sayıda isteğin hep birbirine paralel seyretmesi, en azından her zaman söz konusu olamayacağ açıktır. Yani kaliteli denen çayın hangi yönleri ile kaliteli olduğu, ayrıca açıklanmaya muhtaçtır. ISO (International Organization for Standardization) tarafından bildirilen kimyasal analiz sonuçlarına göre çayın kalite standartları şöyledir.

Çayın Karakteri                                                       Gerekli Olan Miktar

Ekstrakt (%)

Minimum                                                                                            32

Total Kül (%)

Maksimum                                                                                          8

Minimum                                                                                            4

Suda Çözünen Kül (%)                                                                       45

Suda Çözünen Kül Alkaliliği (%)

Minimum                                                                                            1.0

Maksimum                                                                                         3.0

Asitte Çözünmeyen Kül (%)

Maksimum                                                                                         1.0

Selüloz (Ham Lif) (%)

Maksimum                                                                                         16.5

Borsalarda mamül çayın değeri, tadımla takdir edilmektedir. Kimyasal yönden kalitenin ölçümü de temelde duyusal muayenelere dayanır. Profesyonel tadımcıların duyusal muayanaleri sonucu ayırdıkları kalite grupları, kimyasal analizler sonucu elde edilen kalite değerleri ile hassas bir paralellik arzetmektedir.

Tüketicinin kalite kriteri olarak lezzet, renk, aroma ve görünüş gibi subjektif faktörler önemlidir. Bu subjektif faktörler de, theaflavinler, thearubigenler, alkoloidler (kafein) ve aroma maddeleri ile direkt ilgilidir

Aşağıdaki tabloda taze çay filizi, siyah çay ve çay deminin bileşim yönünden karşılaştırılması verilmektedir.

Bileşimler                  Taze Filiz (%)            Siyah Çay (%)           Çay Demi( %)

Proteinler                                 15                               15                               Eser

Selüloz                                    30                               30                               0

Pigmentler                               5                                 5                                 Eser

Kafein                                     4                                 4                                 3.2

Primer Polifenoller                   30                               5                                 4.5

Okside Polifenoller                  0                                 25                               15

Aminoasitler                            4                                 4                                 3.5

Kül                                          5                                 5                                 4.5

Karbonhidratlar                       7                                 7                                 4.0

Uçucu Bileşikler                       0.01                            0.01                            0.01

İyi kalitede bir imalat ve ekonomik üretim için;

-İyi standartta taze yaprak

-Her zaman için ürün ve imalatın ihtiyacına uygun ekipman ve kapasite

-Soldurmanın kimyasına uygun optimum soldurma ekipmanı ve şartları

-Makinelerin ve ekipmanın en uygun ve ekonomik olarak fabrika içinde yerleşimi ve koordinasyonu

-Yabancı madde ve bulaşmanın önlenmesi için hijyenik tedbirler

-Kum, toprak, metal parçaları ve diğer yabancı maddelerin ayrılması için gerekli sistem

-Tüm bölümlerde imalatın her an kontrol altında bulundurulması

-Çay imalatının her zaman eksperler tarafından kontrolü ve devamlı kalite kontrolünden geçirilmesi

-İhtiyaçlara uygun olarak standart üretimin gerçekleştirilmesi

KAYNAKLAR

1.Demirci, M.,_.Çay İşleme Teknolojisi. Ders Notları.

2.Kaçar, B., 1984. Çayın Gübrelenmesi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü.YayınNo:4. ANKARA.

3. Kaçar, B., 1991. Çay Analizleri. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü.YayınNo:4. ANKARA.

4.Tekeli, S.T., 1962. Çay Teknolojisi. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ders Kitabı No:64, ANKARA