Etiket Arşivleri: ÇALIŞMA  ESNASINDA  ALINACAK  ÖNLEMLER

Kimyasallarla Çalışma Esnasında Alınacak Önlemler

SÜLFÜRİK   ASİT (H2SO4)

ÇALIŞMA  ESNASINDA  ALINACAK  ÖNLEMLER (SÜLFÜRİK   ASİT)

Aside  dayanıklı elbise giyilmeli.

Aside karşı gözlük ve yüz maskesi kullanılmalı.

Çalışırken lastik çizmeler kullanılmalı.

Gaz ve buharı solunmamalı.

Sülfürik asidin seyreltilmesi gerekiyorsa, su üzerine sülfürik asidi çok dikkatli ve karıştırarak katılmalı.Aksi durumda ekzotermik reaksiyon nedeniyle patlama şeklinde sıçramalar meydana gelir.

Sülfürik asit hiçbir zaman yiyecek ve içecek kaplarına konulmamalı.

Asitle çalışma yapılan yerde, yenilmez, içilmez ve sigara kullanılmaz.

Sızmış veya dökülmüş az miktardaki sülfürik asit bol suyla iyice yıkanır.Çok miktarda asit dökülmüş ise, etrafı çevrilerek asidin çevreye yayılması ve akması önlenir.

Kaplara alınır, geride kalan asit emici malzemelerle toplanır.Bol suyla yıkanarak asit temizlenir.Bu sırada oluşan atık su nötralize edilmeden kanala verilmemelidir.

Sülfürik asidin kanalizasyona karışmasına izin verilmemeli.

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerden uzak tutulmalı.

Alkalilerden uzak tutulmalı.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ  (sülfürik asit)

Sülfürik asidin bulaştığı giysiler hemen çıkarılmalı.

Asidin deriye temas etmesi halinde, deri bol suyla yıkanmalı.Steril sargı uygulanmalı.

Asidin yutulması halinde bol su içilmeli, istifra edilmemeli ve hemen doktora başvurulmalı.

Göz ile temas etmesi halinde etkilenen gözler hemen göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkanmalı.

SODYUM   HİDROKSİT (NaOH)

Kostik birçok metallerle, siyanürle, asitlerle, fenollerle, amonyum ve nitro bileşimleriyle ve yanıcı organiklerle uyuşmaz.

Solüsyonun ısısı çok yüksektir ve az miktarda su ilave edildiğinde zarar verici derecede sıcak olabilir.

Havadan karbondioksiti emer.

Aşındırıcıdır.Ciddi yanıklara sebebiyet verebilir.

Gözde ciddi yanmalara hatta körlüğe yol açabilir.

Yutulduğunda  zararlıdır.

Buharının solunması zararlıdır.

Deri ile temas etmesi halinde ciddi yanıklara neden olabilir.

Sodyum hidroksit korozif ve zehirli bir sıvıdır.Yanıcı bir madde değildir, ancak yanabilir maddeleri ( ahşap, kağıt, petrol) ateşleyebilir.

Uyumsuz  maddelerle  temas  etmesi  halinde yangın ve patlamalara neden olabilir.

ÇALIŞMA  ESNASINDA  ALINACAK  ÖNLEMLER (Kostik)

Ürün kullanılırken  kesinlikle  uygun ekipmanlar (giysiler, gözlükler,eldivenler) giyilmeli.

Giysiler ve eldivenler  plastik olmalıdır.

Kapalı alanlarda doğal  veya mekanik havalandırma sağlanmalı.

Küçük miktarda  madde sıçramalarında yüz korunmalı.

Karada  yayılması halinde su kullanılmamalı.Dökülmüş olan materyal süpürerek toplanmalı ve uygun kaplar içersine konmalı.

Ürünün  su yollarına veya kanalizasyona girmesi önlenmeli.Bitki örtüsünü kirletmemeli.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ (kostik)

Sodyum hidroksitin  yutulması halinde bol su içilmeli, istifra edilmemeli ve hemen doktora başvurulmalı.

Göz ile temas etmesi halinde etkilenen gözler hemen göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkanmalı.

FOSFORİK   ASİT (H3PO4)

Fosforik asit metal oksitler, bazlar, metaller, metal alaşımları ile temas etmemeli.

Aşırı derecede hidroskopiktir.Demir ve demir içeren bileşiklerle, çelikle, alüminyum ve bunun diğer bileşikleriyle uyuşmaz.

Deride yanıklara sebep olur.

Göz ile temasında yakar ve körlük riski vardır.

Yutulduğunda şiddetli ağrılara sebep olur.

Su organizmalarına zararlı etkisi vardır.

Seyreltilse bile yakıcı maddedir.

ÇALIŞMA  ESNASINDA  ALINACAK  ÖNLEMLER (Fosforik asit)

Ürün kullanılırken  kesinlikle  uygun ekipmanlar (giysiler, gözlükler,eldivenler) giyilmeli.

Kapalı alanlarda doğal  veya mekanik havalandırma sağlanmalı.

Ürünün  su yollarına veya kanalizasyona girmesi önlenmeli.Bitki örtüsünü kirletmemeli.

Ürün seyreltilmiş sodyum hidroksit çözeltisi ile veya kireç, kireç taşı veya sodyum karbonatla nötralize edilir.

Fosforik asit kolay tutuşan bir madde değildir.Metaller ile temasından hidrojen gazı açığa çıkar(hidrojen gazı patlama tehlikesi yaratır).Yangın olayı sonucunda tehlikeli gazlar veya buharlar oluşturur.

Uygun kimyasala dayanıklı kıyafetler ve kişisel maskeler kullanılarak suyla tehlikeli buharlar kontrol altına alınabilir.Yüzey suyu veya yer altı suyu ile yangın önlenebilir.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ (fosforik asit)

Teneffüs  edilirse kişi temiz havaya çıkarılır.

Deri ile temas ederse bol suyla yıkanır.Polietilen glikol 400 sürülür.Kirlenen kıyafetler çıkarılır.

Gözle temas ederse göz kapakları açık olarak en az 10 dakika bol suyla durulanır.

Yutulduğunda bol su (gerekiyorsa birkaç litre) içirilir.Kişi kesinlikle kusturulmaz .Hemen doktora başvurulur.

Nötralize etmeye  teşebbüs çalışılmamalıdır.

TOPRAK

Solunduğunda göz, burun, boğazda yutulduğunda ise ağız ve boğazlarda hasara neden olabilir.

Nemli deriye temas ettiğinde deride tahrişe ve kızarıklığa neden olur.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ (toprak)

Teneffüs edildiğinde kişi temiz havaya çıkarılır.

Deri ile temas ederse su ve sabunla yıkanır.Kontamine olmuş giysiler çıkarılır.

Göz ile temas ederse en az 15 dakika soğuk suyla yıkanır.

Yutulursa temiz su içilir ve tıbbi yardım alınır.

GENLEŞTİRİLMİŞ FİLTRE  PERLİT

Dengesini ve özelliğini devamlı koruyan bir üründür.

Sıvı ve gazları uzun süre bünyesinde tutma özelliğine sahiptir.

Su, muhtelif sıvılar, petrol ve gazlarla temas etmemesi gerekir.

Tehlikeli bozulma ürünü yoktur.Dayanıklıdır.

Perlit yanmaz.

Toksit ihtiva etmez.

Ekolojik etkisi olmadığı tamamının doğal bir ürün olduğu için ekolojik dengeyi bozması canlılara zarar vermesi söz konusu değildir.

Kaza sonucu torbalar delindiği veya patladığı zaman tozlanma olur.Dağılanları toplamak için maske kullanılması ve tozlanmayı önlemek için de hafif nemlendirme yapmak yeterlidir.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ (perlit)

Tozlanma olduğu zaman solunum açısından tedbirli olmak için maske kullanılması tavsiye olunur.

Cilde olumsuz etkisi yoktur.

Göze kaçtığı zaman su ile yıkanması yeterli olup göz kesinlikle oğulmamalıdır.

Yutmanın olumsuz bir etkisi olmaz.Korunmak ve çok az da olsa riske girmemek için tozlanma halinde maske kullanılması tavsiye edilir.

ETİMELT  128 e

Risk oluşturacak herhangi bir bileşen içermemektedir.

Yükselen sıcaklık sonucu oluşan buharı gözlerde ve boğazda hasara  neden olabilir.

Yutulduğunda düşük derecede toksik etki yapar.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ (etimelt  128 e)

Teneffüs edildiğinde kişi temiz havaya çıkarılır.

Göz veya deri ile temas olduğunda sıcaksa soğuk suyla temizleyin.Vaks veya reçine gibi muamele  edin.Katı yapışkanı  çıkarmayı denemeyin.

Methyl  Ethyl  Ketone

Aşırı  derecede yanıcıdır.

Buharı yangına sebebiyet  verebilir.

Teneffüs edildiğinde  veya  yutulduğunda zararlıdır.

Gözde şiddetli tahrişe neden olabilir.

Tekrarlanan maruz kalmalarda deride  kuruluğa ve çatlaklara  neden olabilir.

Buharı uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

Kap çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edilmeli.

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutulmalı.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ (methyl ethyl ketone)

Teneffüs edilirse kişi temiz  havaya çıkarılır.Nefes almada  güçlük olursa oksijen verilir.

Deri ile temasında kontamine olmuş giysiler  çıkarılır ve en az 15 dakika temiz suyla yıkanır.

Giysiler kullanılmadan önce iyice temizlenmeli.

Gözle temas olduğunda göz  kapakları açık olarak en az 15 dakika bol suyla yıkanır.

Yutulduğunda ise kişi kusturulmaz.Bol bol su içirilir.

STEAMATE

İçe çekildiğinde solunum sistemini tahriş eder.uzun süreli maruz kalmada  baş dönmesi ve baş ağrısına  sebep olabilir.

Cilt ve gözde yanıklara sebep olur.

Yutulduğunda ağız, boğaz ve/veya midede yanıklara sebep olur.

Isıdan uzakta tutulmalı.

Kuvvetli  asit ve oksitleyiciler ile temas etmemeli.

Çalışırken koruyucu kıyafet, eldiven, gözlük kullanılmalı.

Kanalizasyona karışması engellenmeli.

Fazla miktarda su ortamına tahliye  edilmesi suda yaşayan organizmalara zarar verebilir.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ (steamate na4220)

Teneffüs edilirse kişi temiz  havaya çıkarılır.

Deri ile temasında kontamine olmuş giysiler  çıkarılır ve en az 10 dakika temiz suyla yıkanır.

Gözle temas olduğunda göz  kapakları açık olarak en az 10 dakika bol suyla yıkanır.

Yutulduğunda ise kişi kusturulmaz.Bol bol su içirilir.

STEAMATE

İçe çekildiğinde solunum sistemini tahriş eder.uzun süreli maruz kalmada  baş dönmesi ve baş ağrısına  sebep olabilir.

Cilt ve gözde yanıklara sebep olur.

Yutulduğunda ağız, boğaz ve/veya midede yanıklara sebep olur.Mide bulantısı, baş dönmesi ve/veya kusmaya sebep olabilir.

Çalışırken koruyucu kıyafet, eldiven, koruyucu gözlük kullanılmalı.

Kanalizasyona karışmamalı.

Fazla miktarda kaza eseri su ortamına tahliye edilmesi suda yaşayan organizmalara zarar verebilir.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ (optiguard )

Teneffüs edilirse kişi temiz  havaya çıkarılır.

Deri ile temasında kontamine olmuş giysiler  çıkarılır ve en az 10 dakika temiz suyla yıkanır.

Gözle temas olduğunda göz  kapakları açık olarak en az 10 dakika bol suyla yıkanır.

Yutulduğunda ise kişi kusturulmaz.Bol bol su içirilir.

Margarin  Katkı Maddeleri

Butter flavour

Lucarotin*30 SUN

Vitamin A

Vitamin A+D3

Butter flavour  yanıcıdır.Yanıklara neden olabilir.

Vitamin A ve Vitamin A+D3  cildi tahriş edicidir.

Beta-carotene  cilt ve gözler için tahriş edici değildir.Toksik  etki indikasyonları görülmemiştir. Sudaki organizmalar için de zararlı değildir. Tehlike uyarı etiketi gerektirmemektedir.

İLK  YARDIM  ÖNLEMLERİ (margarin  katki mad.)

Ürünün bulaştığı giysiler çıkarılmalı.

Teneffüs edildiğinde açık havaya çıkarılmalı.

Deri ile temas ettiğinde sabun ve su ile iyice yıkanmalı.

Göze temas ettiğinde göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika akar su altında yıkanmalı.

Yutulduğunda bol su içirilmeli.Kesinlikle kusturulmamalı.