Etiket Arşivleri: Bebek

Anne Sütü ve Bebek Beslenmesi

Anne Sütü ve Bebek Beslenmesi

İnsan yaşamında büyümenin en hızlı olduğu ilk 24 aylık dönemde yeterli ve dengeli beslenme ayrı bir önem taşımaktadır.  Annelerin bu dönemde süt çocuğu beslenmesi ile ilgili bilgilendirilmesi ve  doğru alışkanlıklar kazanmaları sağlanmalıdır.

Bilindiği gibi yeni doğan için en uygun besin anne sütüdür. Bebeğe İLK 6 AY sadece ANNE SÜTÜ verilmelidir.

 • Emzirmenin Bebek İçin Yararları

Her zaman sterildir, ısı derecesi idealdir.

Besin öğesi bileşimi bebeğin gereksinmelerine uygundur.

Sindirime yardımcı aktif enzimler(lipaz vs.), enfeksiyonu önleyen Ig’ler(IgA, IgG, IgM), hormonlar ve büyüme faktörlerini içerir.

Solunum yolu ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları daha az görülür.

Orta kulak iltihabı riskini azaltır.

Çene ve diş gelişiminde rolü vardır.

Bazı kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır(tip 1 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar,çölyak,maligniteler).

Alerjiye karşı koruyucudur

Bebeği pişikten korur.

Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur.

 • Emzirmenin Anne İçin Yararları

Anneyi ileride ortaya çıkabilecek osteoporoz riskine karşı korur.

Over kanseri ve meme kanserine yakalanma riskini azaltır.

Uterusun eski haline dönmesine yardımcı olarak anneyi aşırı kan kaybından ve anemiden korur.

Emzirme kilo vermeyi kolaylaştırır. Sağlıklı ve doğru beslenen anne, emzirme sırasında enerji harcadığından ve süt üretimi için yağ dokusu kullandığından daha kolay ağırlık kaybeder.

Anne ve bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir.

Ayrıca doğal bir sakinleştiricidir.

 • Doğru Emzirme Teknikleri

Bebeği enfeksiyondan korumak için,  her emzirmeden önce eller sabunla yıkanmalıdır.

Emzirmeye başlanmadan önce meme başı ve çevresi temiz suyla silinmelidir. Karbonatlı, sabunlu su vs. kullanmak meme başında çatlak ve yaraya neden olabilir.

Emzirirken anne ve bebek rahat olmalıdır.

Meme ucu bebeğin dudağına ve çevresine değdirilmeli, bebek ağzını açınca meme ucu ve areola (etrafındaki kahverengi kısım) bebeğin ağzına yerleştirilmelidir.

Bebeğin çenesi ile annenin meme başı arasında boşluk kalmamalıdır. Aksi taktirde ağızdan nefes alması gaz oluşmasına neden olabilir.

Bebeğin burun delikleri açık olmalıdır.

Aspirasyon riski yönünden emzirildikten sonra bebek yan yatırılmalıdır.


Tamamlayıcı Beslenme ( Doç.Dr. Fulya GÜLERMAN )

Tamamlayıcı Beslenme

Beslenme fazları

• Anne Sütü
• Bebek maması
• Bebek formül mamaları
• Bebek özel besinleri
• Tamamlayıcı beslenme

0-2 yaş dönemi

“Kritik pencere” dönemi

1. Çocukluk çağı hastalıklarının ve ölümlerinin en önemli nedenlerinden olan büyüme geriliği, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri ve ishaller en sık 0-2 yaş grubunda

2. Büyümenin en hızlı olduğu bu dönemde oluşan büyüme geriliğinin iki yaş sonrasında düzeltilmesi oldukça zor

3. Bu dönemde atılan temeller sağlıklı çocukluk-erişkin dönemi ile yakından ilişkili

4. Davranış gelişimi için de çok önemli ve kritik bir dönem

Tanım

• Ek besin, “anne sütü veya bebek maması (formül) dışındaki tüm katı ve sıvı besinler” olarak anlaşılırken*,

• Dünya Sağlık Örgütü “WHO”ya göre de “anne sütü yanında kullanılan mamalar ve diğer katı ve sıvı besinler” olarak tanımlanmaktadır. “tamamlayıcı beslenme” adı daha uygun !


Kaynak: http://www.pedgastro.org/icerik/2014-malatyakongresunumu/fulya-gulerman.pdf

Bebek Mamalarında Nitrit ve Nitrat Analizi

1.0       AMAÇ ve KAPSAM

Bu analiz talimatı bebek mamalarındaki nitrit ve nitrat miktarını tesbit etmek amacıyla numunenin  sıcak su ile ekstrakte edilip, proteinlerin çöktürülerek filtre edilmesinden sonra  metalik  kadmiyum ile nitratın nitrite indirgenmesi; sülfanilik asit ve N-1-naphthylethylenediamonium diclorid çözeltileriyle oluşturulan kırmızı rengin yoğunluğunun spektrofotometrede  ölçülmesini kapsar.

2.0       PRENSİP

Örnekteki nitratın sıcak su ile ekstrakte edilerek, proteinlerin çöktürülmesini takiben nitratların kadmiyum ile nitrite indirgenmesi olup, bu işlemi sülfonamid ve N-1-naftiletilendiamin dihidroklorit ilavesi ile kırmızı renk oluşumunun 538 nm’de spektrofotometrik olarak okunmasıdır.

3.0       ALET EKİPMANLAR

 • Balon joje,

 • Huni,

 • Beher,

 • Pipet,

 • Cam baget,

 • Filtre kağıdı( 20-25mm ve 2,5-8mm por çapında , Whatman no 4 ve no 40-42 veya muadili)

 • Spektrofotometre,

 • Spektrofotometre küveti,

 • Kaynar su banyosu.

4.0       KİMYASAL MADDELER

 • Zn tozu

 • Carrez 1 :Potasyum ferrosiyano trihydrate K4Fe(CN)6.3H2O dan 15g tartılır.Su ile 100 ml ye tamamlanır

 • Carrez 2:Çinko sulfate ZnSO4.3H2O dan 30g tartılır ve  su ile çözülür.100 ml ye tamamlanır.

 • Doymuş boraks çözeltisi: Di sodyum tetra borate decahydrate Na2B4O7.10H2O dan 5 g tartılır 100 ml ılık su içinde çözündürülür.Oda sıcaklığına soğutulur.

 • Kadmiyum sülfat 3CdSO4.8H2O dan 10 g tartılır 100 ml suda çözülür.

 • Konsantre amonyak : %25’lik

 • Nitrit solüsyonu: 1000mg/L nitrit içeren hazır stok solüsyondan:

 • 1 numaraları bebek mamaları için TGK’de(Türk Gıda Kodeksi) belirtilen 0,1 mg/l lik standart hazırlanır.(1/100 buradan 1/100 seyreltmesi ile) Hazırlanan bu 0,1 mg/L lik standart numunenin seyreldiği oranda seyreltilir.(5/100 buradan 10 ml alınıp renk solüsyonları  eklenerek absorbans ölçümü yapılır.)

 • Nitrat solüsyonu: 1000 mg/L nitrat içeren hazır stok solüsyondan:

 • 1 numaralı bebek mamaları için TGK’de belirtilen 40ppm ‘lik standart hazırlanır.(4/100 )Hazırlanan bu 40 ppmlik standart , numunenin seyreltildiği oranda seyreltilir.(5/100 buradan 10 ml nitratın nitrite indirgenme reaksiyonuna tabi tutulur.(10/50). Buradan 10 ml alınıp renk solüsyonları eklenerek absorbans ölçümü yapılır.

 • 2 numaradan büyük mamalar için 250 ppmlik standart hazırlanıp numune kadar seyreltilir.1000ppmlik standartdan 1,25 ml /100ml ye seyreltilir.Buradan 10 ml alınıp nitratın nitrite indirgenmesi reaksiyonuna tabi tutulur.(10/50).Buradan 10 ml alınıp renk solüsyonları eklenerek absorbans ölçümü yapılır.250 ppm bu seyreltme ile okunamayacak kadar absorbans veriyor.

 • Sülfanilik asit çözeltisi: NH2C6H4SO2NH2  sülfanilik asitden 600 mg tartılır 50 ml sıcak suda çözülür.Soğutulur.20ml glaciel asetik asit eklenir.100 ml’ye  sulandırılır.

 • N-(1-naphtyl) etylenediamonium dichlorid çözeltisi (NED): C12H16Cl2N2.CH3OH den 20 mg tartılır 20 ml glaciel asetik asitde çözündürülür.100 ml’ye su ile tamamlanır. Solüsyon iyi kapanan kahve renkli şişede saklanır.Buzdolabında bir haftadan fazla olmamak kaydıyla saklanabilir.

 •      UYGULAMA

Numune homojenize edilir. 5 g numune 100 ml’lik behere tartılır.10 ml doymuş boraks solüsyonu ve 70 °C’den soğuk olmayan 50 ml su eklenir. Kaynar su banyosunda beher içeriği 15 dakika ısıtılır ara sıra karıştırılır. Beher içeriğinin oda sıcaklığına gelmesi beklenir. 2 ml carrez 1 eklenir ve karıştırılır. 2 ml carrez 2 eklenir ve karıştırılır. Erlenmayer içeriği 100 ml lik balon jojeye taşınır ve su ile çizgiye tamamlanır.30 dakika oda sıcaklığında bekletilir.

Dikkatle berrak kısım çöken kısımdan ayrılarak yelpaze şeklinde katlanmış whatman no:4 filtre kağıdından süzülerek berrak bir solüsyon elde edilir. (Solüsyon berrak değilse carez çözeltilerinden kullanılan hacim 10 ml’ye kadar arttırılabilir.)

Nitrit tayini için bu süzüntüden 10 ml bir deney tüpüne alınır.Hazırlanan nitrit standardındanda 10 ml başka bir tüpe alınır. Tüplere sülfanilik asit solüsyonu eklenir 5 dakika karanlıkta bekletilir. 5 ml NED solüsyonu eklenir karıştırılır. 10 dakika karanlıkta  bekletilir.538 nmde  suya karşı absorbansı okunur.

Nitrat tayini için süzüntüdeki nitratın nitrite indirgenmesi şöyle yapılır; numune için , bir tanede kör için, bir tanede standart için 600 mg Zn tozu ayrı ayrı tartılıp 50 ml’lik balon jojelere alınır ve toz balonun tabanına yayılır. 4 ml kadmiyum sülfat solüsyonu dikkatle balonun çeperlerine değmeden direk Zn tozu üzerine ilave edilir. Yeni hazırlanmış metalik kadmiyum 10 dakika hareket ettirilmeden bekletilir. Balonlara 2 ml %25 ‘lik amonyak ve 10 ml numune solüsyonu ve kör balonuna da 10ml saf su eklenir. Kadmiyumu uzaklaştırmak için balonlar 1 dakika karıştırılır.10 dakika hareket ettirilmeden bekletilir. Hacme tamamlanır ve filtre edilir (whatman no:40-42). Kullanımdan sonra balon içerisindeki kalıntılar konsantre HCl ile atık sişesine alınır.Renk reaksiyonundan sonra atıklarda bir başka şişede toplanır. 10’ar ml metalik kadmiyum ile indirgenmiş numune filtratı , indirgenmiş standart çözeltisi ve indirgenmiş kör 25 ml’lik  deney tüplerine alınır. NED ve sülfanilik asit çözeltilerinden 5’er ml kullanımdan hemen önce karıştırılarak filtratların üzerine eklenir.15 dakika renk oluşumu için beklenir. Numune solüsyonunun ve standardın  absorbansları spektrofotometrede 530 nmde 1 cm lik küvetler kullanılarak hazırlanan köre karşı ölçülür.

Analiz aynı gün içinde tamamlanmalıdır.

 •      HESAPLAMA

Nitrit standardının 538 nmdeki absorbansı 1 nolu bebek mamalarında numune absorbansından büyük olmalıdır.Bu durumda sonuç Nitrit(mg/kg):<0,1 şeklinde hesaplanır.Eğer numune absorbansı standart absorbansından büyükse orantı kurularak numunedeki nitrit miktarı hesaplanır.

Nitrat miktarı tayininde ise.Bulunan absorbans değeri 1 nolu mamalarda numune absorbansından numunedeki nitrit absorbansı çıkarılır.Bulunan absorbans değeri 40 ppmlik standart absorbansından küçük olmalıdır , 2 nolu mamalarda nitrit düzeltme işlemi yapılmaz .TGK bebek devam formülleri için sadece nitrat bahsi yapmaktadır.Numune absorbansı 250 ppmlik standart absorbansından küçük olmalıdır. Bu durumda sonuç Nitrat (mg/kg):<40 yada <250 diye yorumlanır.Eğer bulunan absorbans değerleri standart absorbanslarından büyükse standart konsantrasyonlarına ve absorbanslarına orantı kurularak numunedeki nitrat miktarı mg/kg olarak hesaplanır.

 •      KAYNAK

AOAC Official methods 993.03-2000 ,

AOAC Official methods 973.31 ,

Boehringer Mannheim/R-Biopharm Nitrate  UV method for the determination of nitrate in foodstuffs and other materials

Bebek Beslenmesi ( Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726 )

 • Giriş

  Anne Sütü

 • Anne Sütünün Yararları

 • Anne Sütü Verilirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Tamamlayıcı Beslenme

 • Tamamlayıcı Besinlere Başlama Zamanı

 • Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Zamanına Etki Eden Etmenler Nelerdir?

 • Tamamlayıcı Beslenmeye Erken ve Geç Başlamanın Dezavantajları

 • Tamamlayıcı Besinlerin Yeterliliği ve Uygunluğu

 • Enerji

 • Kompleks Karbonhidratlar ve Şekerler

 • Protein ve Amino Asitler

 • Böbrek Solüt Yükü

 • Yağlar ve Yağ Asitleri

 • Mikrobesin Öğeleri

 • Öğün Sıklığı

 • Tamamlayıcı Besinlerin Güvenilirliği

 • Süt Çocukları İçin Uygun Tamamlayıcı Besinler

 • Süt

 • Devam Mamaları

 • Kaşık Mamaları, Hazır Ek Besinler

 • Yoğurt

 • Peynir

 • Et

 • Karaciğer

 • Balık ve Deniz Ürünleri

 • Yumurta

 • Tahıllar

 • Kurubaklagiller

 • Sebze ve Meyveler

 • Patates

 • Meyve Suyu

 • Pekmez

 • Süt Çocuklarında Sakıncalı Besinler

 • Çay

 • Bitki Çayları

 • Bal

 • Şeker

 • Bakla

 • Tamamlayıcı Besinlere Başlarken Dikkat Edilecek Noktalar

 • KAYNAKLAR

….

1 Yaşından Küçük Bebeklere Bal Yedirmeyin

Doktorların “Bebeklere bal yedirmeyin” uyarısı, artık bal etiketlerinde de yer alacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanarak görüşe açılan bal tebliği taslağına göre, bal etiketlerinde “Bir yaşından küçük çocuklara bal yedirilmemelidir” ifadesi yer alacak.

Bebekler neden bal yiyemez ?

Arılar bal yapmak için nektar toplarlarken botulizm bakteri sporlarını da beraber alıp farkında olmadan bal yapımında kullanabilirler. Yetişkinlerde bu balın yenmesi sorun yaratmaz. Gerek vücudun savunma sistemi gerekse midenin asitli ortamı, bu bakterinin zarar vermesine müsaade etmezler.

Bebeklerde ise hem savunma sistemi yeterli gelişmemiştir, hem demide hala ancak anne sütünü hazmedebilecek durumdadır. Yetişkinlerin aksine bebeklerin sindirim sisteminde botulizm sporlarını kontrol eden ve bakterinin çoğalmasını ve zehir üretmesini önleyen faydalı bakteriler henüz gelişmemiştir. Bu bakteri bebeklerde botulizm adı verilen tehlikeli bir zehirlenmeye neden olabilir.

Zehirlenen bebek nefes alma ve yutkunma zorluğu çekebilir, kol, bacaklar ve boyunda güçsüzlük ortaya çıkabilir, durum çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Bir yaşını geçmiş çocuklara balın bir zararı olmazken, bu nedenlerle doktorlar tarafından 12 aylıktan daha küçük bebeklere bal yedirilmemesi tavsiye ediliyor.

0 – 1 Yaş Döneminde Beslenme

0-1 YAŞ DÖNEMİNDE BESLENME

AMAÇ :

0-1 yaş döneminde beslenme konusunda bilgi, tutum ve beceri kazandırmak.
0-1 yaş döneminde beslenmenin önemini kavrayabilmeli,
0-1 yaş beslenme ilkelerini söyleyebilmeli,
Anne sütünün yararlarını sayabilmeli,
Doğru emzirme tekniklerini gösterebilmeli,
Doğru emzirme tekniğini uygulayabilmeli,
Ek (tamamlayıcı) besinlere başlamanın önemini kavrayabilmeli,
Ek besinlere başlarken dikkat edilecek kuralları sayabilmeli,
Hangi aylarda hangi ek besinlerin verileceğini söyleyebilmelidir.
Bebeklerin yeterli ve dengeli beslenmeleri onları sağlıklı olması ile büyüme ve gelişmelerinin en önemli belirleyicisidir.
Çocuklar sürekli büyüyen bir organizmaya sahip oldukları için besin ihtiyaçları da zamanla farklılık gösterir.
İshaller ve enfeksiyon hastalıkları sıklıkla görülür.
Vitamin ve mineral eksikliklerinde zeka geriliği ve bilişsel işlev bozuklukları ortaya çıkar.
Bebeklerde uzun dönemde beslenme bozuklukları; ileriki yaşlarda kalp hastalıkları ,diabet ve kanser gibi hastalıkların oluşmasında da rol sahibidir.
Bebek, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelidir. Anne sütü, çocuğun ilk 6 ay içinde tüm besin öğeleri ihtiyacını karşılayarak istenilen büyüme ve gelişmeyi sağlar. Ancak, anne sütünde D vitamini yetersiz olduğu için D vitamini desteği verilmeli ve uygun saatlerde bebeğin güneş ışığından yararlanması sağlanmalıdır. Cam arkasından yapılan güneşlenme yarar sağlamaz. 6 aydan sonra gerek annenin süt salgısının gittikçe azalması, gerekse bebeğin ağırlık kazanarak büyümesi, bebeğin
gereksinimlerinin karşılanamamasına neden olur. Bu nedenle, ek(tamamlayıcı) besinlere 6. aydan sonra başlanmalı, anne sütü de verilmeye devam edilmeli ve emzirme 2 yaşına kadar sürdürülmelidir.

Ek besin, bebeğe anne sütüne ek olarak verilen besindir. Bu dönemde hangi besinlerin;
– Ne miktarda,
– Ne sıklıkla,
– Ne zaman
verileceği önemlidir.
Ek besinler, bebeğin bulunduğu aya ve sindirim sistemi özelliklerine göre düzenlenmelidir.
Anne sütü ve ek besinler, kesinlikle biberonla verilmemeli ve emzik kullanılmamalıdır. Çünkü;
– Emzirme, biberonla beslenmeden daha fazla emme gerektirir. Bu da bebeğin çenesinin gelişmesine ve güçlenmesine yardım eder.
– Bebeğe biberon verildiğinde, anne memesini de biberon emer gibi emmeye başlar.
Annenin sadece meme ucunu emdiği için meme ucu yaralarına sebep olur. Anne istekli emziremez Biberon, hijyenik değildir.
– Biberondan çene ve diş yapısını bozar.
– Ek besinlere geçerken kaşık kullanımını zorlaştırır. Bebek, her şeyi biberondan emilecek kıvamda ister ve çiğnemesi gelişmez.
– Bebek, biberon emerken daha fazla hava yuttuğu için sindirim problemi yaşar.
– Biberonların başlıkları yıprandıkça değiştirmek gerekir ve fazladan para harcanır.
Anne Sütü Çocuğun anne sütü ile beslenmesinin sayısız yararları vardır.
Bu yararları şöyle sıralanabilir;
Bebeğin vücut ve ruh sağlığı için en uygun besindir.
Her zaman taze ve mikropsuzdur.
Daima hazırdır, ekonomiktir.
Bağışıklık öğelerini içerir ve hastalıklardan korur.
Hormonlar ve büyüme etmenleri içerir.
Çene ve diş gelişiminde rolü vardır.
Anne sütü alan bebeklerde enfeksiyonlar daha az görülür
Çocukluk ve yetişkinlik çağında görülen bazı kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır .
Anne sütü, bebeğin ilk aşısıdır .
Anne sütü, aşıların etkinliğini artırır.
Alerjiye karşı koruyucudur.
Anne sütü, bebek için doğal sakinleştiricidir.
Emzirilen bebekler, anneleriyle yakın ten temasında oldukları için güven duyguları gelişmiştir.
Emzirme, anne ile bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir.
Anne sütü, bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine yardımcı olur.

İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ

Yeni doğan bebek için en ideal besin anne sütüdür.
Çocuklar, 2 yaşına kadar emzirilmelidir.
Anne sütü bebeğin tüm besin ihtiyacını ilk 6 ay tamamen karşılar.
Bu süre içinde başka ek besine ihtiyaç yoktur.
Altıncı aydan sonra, anne sütü alan bebeklere ek gıdalar başlanmalıdır.
Anne sütü ile beslenmede annenin bilmesi gereken en önemli nokta, bebeğini memeye nasıl yerleştirdiğidir.
Anne, dik oturmalı ve hangi koluyla emzirecekse o kolunu dirsekten bükmelidir. Bebeğin başını kolunun iç kısmına gelecek şekilde yerleştirmeli, eliyle
bebeğin vücudunu koltuk altından kavramalıdır. Bebeğin vücudu anneye yakın, yüzü memeye dönük olmalı ve anne bebekle göz teması içinde olmalıdır.

Annenin eli, baş parmağı üstte diğer dört parmağı aşağıda olacak şekilde bebeğe vereceği memeyi kavramalıdır.
Anne, eliyle kavradığı memeyi bebeğe vermeden önce bebeğin ağzını iyice açmasını sağlamak için meme ucunu bebeğin dudaklarına sürerek arama refleksini harekete geçirmeli, bebek ağzını açınca sadece meme ucunu değil kahverengi kısmı da içine alacak şekilde bebeğin ağzına vermelidir.
Annenin meme ucunun çökük veya küçük olmasının emzirme üzerine olumsuz
bir etkisi yoktur.
Memeye iyi yerleşmiş bebekte; çene, memeye dokunacak şekilde; alt dudak, dışa dönük; dil önde, memeyi kavramış şekilde; ağız, genişçe açılmış olmalıdır.

Doğru Emzirme Tekniği

Anne ile bebek birbirine yakın,
Bebeğin çenesi annenin memesine değiyor,
Bebeğin ağzı büyük açılmış, dudağı dışa dönük,
Bebek, sadece meme ucunu değil kahverengi kısmı da içine alacak şekilde emiyor.
Anne ile bebek birbirinden uzakta,
Bebeğin çenesi annenin memesine değmiyor,
Bebeğin ağzı küçük açılmış, dudağı dışa dönük değil,
Bebek, sadece annenin memesinin ucunu emiyor.
Bebek her istediğinde emzirilmelidir. Bebek, her istedikçe sık sık emzirilirse, memenin tamamı boşaltılırsa süt gittikçe artar ve bebeği 6 ay sadece anne sütü ile beslemeye yetecek duruma gelir. Bebek, bir gün içerisinde (24 saat) ortalama 10-12 kez emzirilmelidir.Bu dönemde bebekler, hızlı bir büyüme ve gelişme sağladıkları için daha fazla besine ihtiyaç duyar. Emzirme sırasında anne memesinde kalma süresi en az 5 dakika olup bebek memeyi bırakana (meme boşalana) kadar (20 dakika) devam edilmelidir.
Her beslenme sonunda bebeğin gazının çıkarılması gerekir. Gazını çıkarmak için bebeğin karnı annenin omzuna yaslanır ve sırtına hafifçe vurulur. Gaz çıkarma sırasında bebeğin ağzından süt veya ağız suyu gelebilir, bu temiz bir bezle silinmelidir.
Bebeğinizin yumuşak dışkısını merak etmeyin. Anne sütü alan bebeğin dışkısının yumuşak, sarı renkte olması normaldir
Emzirme döneminde bir meme tamamen boşalana kadar emzirilmezse: Bebek, memeyi emmeye başladığında ön süt dediğimiz şekerli ve sulu süt gelir. Bebek, sütün bu özelliği ile susuzluğunu ve ilk açlığını giderir. Bebek, emmeye devam ettikçe son süt dediğimiz proteinden ve yağdan zengin süt gelir. Her memenin düzenli olarak boşalması sağlanmalıdır.
Memelerin çok gergin ve dolgun olması: Ilık bir duş almak iyi gelebilir. Mümkünse bebeği sık aralıklarla emzirerek memenin boşalması sağlanmalı ya da elle veya pompa ile memelerden bir miktar süt sağmak gerekir. Memeler daha hassaslaşır, kızarırsa ve ateş olursa: Meme iltihabı olmuş olabilir, hekime baş vurulmalıdır. Memelerin boşaltılması ve antibiyotik tedavisi gereklidir.

Geniş ağızlı temiz bir fincan, bardak veya kavanoz seçilir. Seçilen kap yıkandıktan sonra kaynatılır.
Sağma işlemine geçmeden önce eller iyice yıkanır.
Rahat bir yere oturduktan sonra memenin kahverengi kısmı üzerine, baş ve diğer parmaklar yavaşça içe, göğüs kafesine doğru ve ardından birbirine doğru bastırılır.
Bastırma işlemi el, göğüs duvarından uzaklaştırılırken devam ettirilir. İşlem tekrarlandıkça süt akmaya başlar. Sağılan süt; Buzdolabında 24-36 saat, Buzlukta (-7 ile –2 ºC arasında) 3 hafta, Derin dondurucuda (-18 ºC’nin altında) 6 aya kadar saklanabilir.
Anne sütü, bebek için ilk doğal besindir. İlk 6 aya kadar sadece anne sütü verilmelidir. Bu sürede su dahi verilmemelidir. 6. aydan sonra anne sütünün yanında uygun zaman ve miktarda ek besinlere başlanmalıdır. Emzirme iki yaşına kadar sürdürülmelidir.
Bebeğin 6.
aydan önce ek besinlere gereksinimi yoktur. Ek besinler, anne sütünün yerini
alacağından, bebek annesini daha az emer, süt üretimi azalır .
İlk aylarda bebeğin sindirim sistemi tam gelişmediğinden ek besinleri sindiremez. İshal veya kabızlık oluşabilir.
Ek besinler, anne sütü kadar temiz değildir.
Bebek, anne sütünden aldığı korucu maddeleri, ek besinlerden alamayacağı için bağışıklık  sistemi etkilenir. Hastalıklara yakalanma riski artar.
Şişmanlığa neden olur.
Bebeğin gereksinimi olan enerji ve besin öğeleri karşılanamaz.
Bebeğin büyümesi yavaşlar ya da tamamen durur.
Bebek, gerekli besin öğelerini alamadığından kansızlık, gelişme geriliği, vitamin yetersizliği hastalıkları, zihinsel gelişim geriliği gibi bazı sorunlar görülebilir.

Bebeğe verilecek ek besinler;

– Enerji ve besin öğeleri yönünden zengin,
– Temiz ve güvenli olmalıdır.
Aile için hazırlanan besinlerden kolayca hazırlanabilmelidir.
Ek besinlere başlandığında da bebek sık sık emzirilmelidir.
Bebeklere ek besinlere başlandığı andan itibaren su verilmelidir.
Bebek 6-7 aylık iken günde ortalama 3 kez, 12 aylık olunca günde ortalama 5 kez ek besin almalıdır.
Yeni besinlere geçerken bir günde birden fazla yeni besine başlanmamalıdır.
Yeni verilen besin, bebek açken verilmelidir.
Her yeni denenecek besinin miktarı; önce bir kaç tatlı kaşığı olmalı, daha sonra miktar giderek artırılmalı ve çeşitlendirilmelidir.
Ek besinler bebeğe kaşık, fincan ya da bardakla verilmelidir. Bebeği beslerken biberon kullanılmamalıdır.
Eğer hazırlanan ek besin buzdolabında saklanamıyorsa hazırlandıktan sonra en fazla 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
Lezzeti beğenilmeyen besinler, birkaç gün beklenip tekrar denenmelidir.
Günlük toplam verilen besin miktarı çocuğun enerjisini ve besin öğelerini sağlamalıdır.
Bebeğe verilecek besinlerin temizlik ve sağlık koşullarına uygun olarak hazırlanması
gerekir.
Bebeğe verilecek besinler doğal taze ürünler kullanılarak hazırlanmalıdır. Konserve,
tüketime hazır besinler verilmemelidir.
Çay, kolalı içecekler, hazır çorbalar bebeklere verilmemelidir.
Yemek suyu ve et suyu tek başına ek besin değildir.
Besinler uzun süre pişirilmemeli, pişirilmiş besinin suyu dökülmemeli, kavrulmamalı, kızartılmamalı, acılı baharatlı ve tuzlu olmamalıdır.
Bebeklerin besinlerine, 12. aya kadar şeker ve tuz eklenmemelidir.
Beş aşamada ele alınabilir.
Bebeğin beslenmesi ek zaman ve dikkat gerektirir.
Sabırlı davranılmalı, bebek cesaretlendirilmeli, yerken denetlenmeli ve izlenmelidir.
Bebeği kaşığa alıştırma amaçlanır. Bebek, dilini kullanarak kaşıkla verilen besini ağzının arkasına iterek yutmayı 6-7. aylarda öğrenir. Bu dönemde sıvı besinler yumuşak ezme kıvamında verilebilir. Yoğurt, sebze ve meyve püreleri, pirinç, patates, tahıl ve inek sütü eklenmiş çorbalar uygun besinlerdir.
Çocuk kaşığa alışmıştır ,yeni lezzet ve yapıda besinler öğünlere eklenmelidir.
Bu dönemde;

– yoğurtlu sebze püreleri

– meyveli yoğurt

– tavuklu sebze

– etli sebze

– tarhana çorbası

– yoğurt çorbasıdır .

Tamamlayıcı besinlere başladıktan 1-2 hafta sonra günlük 2 veya 3 öğün verilebilir.
Bebek çiğnemeyi öğrenmiştir. 8-9. ayda motor gelişim, dişlerin çıkması, bebeğin ufak besin parçalarını eline alması, ağzına götürmesi, çiğnemesi gelişir. Bu aşamada
bebeğe gözetim altında ekmek, meyve, köfte vb. verilerek cesaretlendirilmelidir.Ara öğünlerde ekmek içi ufalanmış yoğurt, meyve ezmeleri, meyve suları verilebilir. Anne sütü alamayan bebeklere bu aşamada beş öğün verilir.
Bebek kendi kendine yemeye başlamalı, aile bireyleri tarafından da yeme işlemi desteklenmelidir. 9-12. ayda parçalanmış, ezilmiş besinler, parçalanmış etler kullanılır. Sebze ve meyveler, patates, peynir, yumuşak et küp parçalar hâlinde
verilir. Yemekler, az yağlı hazırlanmalı ve zeytinyağı kullanılmalıdır. Üç ana, iki ara öğün verilmelidir.
Bir yaşına gelen çocuk, aile ile aynı yemekleri yiyebilir. Özel olarak yemek hazırlanmasına gerek yoktur. Ancak baharatsız, az tuzlu, az yağlı yemekler verilmelidir.
0-1 yaş grubu bebeklerde yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Bebek ilk 6 ayda sadece anne sütü ile beslenmelidir. 6 aydan sonra emzirme sürdürülürken uygun ek besinlere başlanmalı ve emzirmeye 2 yaşına kadar devam edilmelidir. Ek besinlere başlarken dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmalıdır.
Çocuğun yeterli ve dengeli beslendiğinin en iyi göstergesi büyümesinin izlenmesidir.