basit gliserit

  • Gıda Kimyasıwww.foodelphi.com

    Lipitler II

    YAĞLARIN KiMYASAL KOMPOZiSYONU basit gliserit karışık gliserit Trigliseritlerin adlandırılması Doğal yağlarda trigliseridlerin oluşum kuramları Monogliseritler Digliseritler BİLEŞİK LİPİTLER FOSFATİDLER Gliserofosfatidler…

Başa dön tuşu