Etiket Arşivleri: Başabaş Noktası Analizi

Mühendislik Ekonomisi Ders Notu 7/7 ( Mersin Üniversitesi )

Mühendislik Ekonomisi Ders 7 Mersin Üniversitesi, 2013

Başabaş Noktası Analizi Bu teknik firmanın toplam maliyetlerini karşılamak için satması gereken ürün miktarını, yani başabaş noktasını bulmada kullanılır. Firma için ulaşılması zor olan bir başabaş noktasına sahip olan bir ürünü üretmek tercih edilmez.

Başabaş Noktası Analizi n Toplam Maliyet = Sabit Maliyet + Değişken Maliyet T.M. = F + (V).x Başabaş noktasında; Toplam Gelir=Toplam Maliyet p . x = F + v . x p=satış fiyatı x=üretilip satılan miktar F=sabit maliyet v=birim değişken maliyet

Başabaş Noktası Analizi

Başabaş Noktası Analizi Örnek: Bir parçayı üretmek için gerekli sabit maliyet 1.000.000 TL, parçayı üretmenin birim değişken maliyeti 240 TL, parçanın satış fiyatı 400 TL ise , bu parça için başabaş noktasını birim ve TL cinsinden hesaplayınız. P=400 TL F=1.000.000 TL V=240 TL BBN = F / (P-V) = 1.000.000 / (400 – 240) = 6.250 birim BBN = 6.250 x 400 = 2.500.000 TL

Başabaş Noktası Analizi 500.000 TL kar hedefleniyor ise üretilmesi/satılması gereken ürün miktarını bulunuz. P=400 TL F=1.000.000 TL V=240 TL Kar=500.000 TL Ürün adeti = (1.000.000 + 500.000) / (400 – 240) = 9.375 birim

Başabaş Noktası Analizi Örnek: El aletleri imalatçısı bir testereyi 35.000 TL sabit maliyetle, 17.50 TL ye mal ediyor. Ya da bu testereyi dışarıdan 22.50 TL ye satın alabilir. Hangi üretim miktarında hangi karar verilir? İmalatçı 8000 testere satmayı planlıyorsa hangi seçenek uygundur? TM = TM üret satın al 35.000 + 17.50 X = 22.50 X X = 7.000 adet Üretim miktarı > 7.000 adet ise üretmek mantıklı

Başabaş Noktası Analizi

BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ

Sabit ve değişken giderler:

Sabit giderler üretim miktarı ve faaliyetine bağlı olarak değişmeyen genel yönetim, sigorta, vergiler, kira vs giderlerdir.

Değişken giderler ise üretim miktarı ile orantılı olarak değişen malzeme ve işgücü giderleridir.

Başabaş Noktası Analizi: Bir firmada kara geçiş noktasındaki üretim ve satış miktarı; sabit giderlerin, birim satış fiyat ı ile birim değişken gider arasındaki farka bölünmesi ile bulunur. Bu üretim miktarında satış gelirleri üretim giderlerine denk olur. Bu üretim miktarına başabaş noktası ve bu işleme de başabaş noktası analizi denir. x = üretim (satış) miktarı (birim) a = sabit giderler (TL) b = birim değişken gider (TL/birim) s = birim satış fiyatı (TL/birim)

Başabaş Noktası = Sabit Giderler / (Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken Gider) Örnek: Sabit giderler: Yönetim giderleri (sabit kısım) 30.000 TL Pazarlama giderleri (sabit kısım) 20.000 TL Genel imalat giderleri (sabit kısım) 25.000 TL Sabit gider toplamı (a) 75.000 TL Değişken giderler: Direkt hammadde gideri 1,50 TL/birim Direkt işçilik gideri 0,60 TL/birim Enerji gideri 0,20 TL/birim Pazarlama gideri (değişken kısım) 0,20 TL/birim Birim değişken gider toplamı (b) 2,50 TL/birim Birim satış fiyatı (s) 3,00 TL/birim Başabaş Noktası = 75.000 TL/(3,00 TL/birim – 2,50 TL/birim) = 150.000 birim Başabaş Hasılatı : Başabaş noktasındaki üretimin satış tutarına da Başabaş Hasılatı denir.

Başabaş noktası nerelerde kullanılır?

– Hangi üretim

– satış aşamasında kara geçileceğinin belirlenmesinde,

– Sabit giderler arttığında bunu karşılayacak satış miktarının belirlenmesinde,

– İstenen kara hangi üretim

– satış miktarında ulaşılacağı,

– İmal etme, satın alma veya kiralama alternatiflerinin belirlenmesinde,

– Satış fiyat politikasının belirlenmesinde kullanılır.