Etiket Arşivleri: Bakliyat

Bakliyat Eleme ve Paketleme Tesisi Sanayi Profili ( Ayşe DURAN )

1. YATIRIMIN KONUSU VE UYGULANAN TEŞVİK TEDBİRLERİ

1.1. Yatırımın Konusu

Gıda sanayiinde hammaddelerin uygun nitelikte sağlanması, tesislerin verimli çalışması ve Türkiye’deki tarımsal ürünlerin değerlendirilme safhalarındaki görülen tarafları önlemek gayesiyle gerek iç piyasa ihtiyaçlarını karşılamak ve dış piyasaya ihraç etmek maksadıyla tarıma dayalı işlenmiş tarım ürünlerinin eleme, tasnifleme ve paketlemesini yapacak bir tesis kurmaktır.

 • Uygulanan Teşvik Tedbirleri

Bakanlar Kurulu’nun 26.12.1994 tarih ve 94/6411 sayılı karar ile bu kararda değişiklik yapan 8.3.1995 tarih ve 95/6569 sayılı kararına ilişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın uygulama esaslarını içeren 95/2 sayılı tebliği çerçevesinde Teşvik Belgesine bağlanabilecek yatırım projeleri toplam sabit yatırım tutarı kalkınmada öncelikli yörelerde 6 milyar, diğer yörelerde 10 milyar TL.’nin üzerinde olan projelerdir.

Bu projelerde özkaynak oranları kalkınmada öncelikli yörelerde % 40, normal yörelerde % 50, gelişmiş yörelerde % 60 olmalıdır.

Yatırım Projelerine Uygulanabilecek Destek Unsurları :

 • Gümrük Muafiyeti ve/veya ithalat rejimi kararına istinaden ithalat

 • Yatırım indirimi

 • Vergi-resim ve harç istisnası

 • Krediler

 • Bina inşaat harcı istisnası

 • Makine ve teçhizat alımında katma değer vergisi desteği

 • Taşınma desteği

 • Arsa sağlanması

 • Dış kredi teminat mektubu masraflarına katkı

 • Kalite ve standart sağlama

Kuru Bakliyatları ve Tahıl Tanelerini Ayıklama ( MEGEP )

 • AÇIKLAMALAR

 • GİRİŞ

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–1

 • 1. KURU BAKLİYATLARI VE TAHIL TANELERİNİ RENKLERİNE GÖRE

 • MAKİNE İLE AYIKLAMA

 • 1.1. Rengine Göre Ayıklama

 • 1.2. Rengine Göre Ayıklama Makinesinin Parçaları

 • 1.3. Rengine Göre Ayıklama Makinesinin ayarları

 • 1.4. Rengine Göre Ayıklama Makinesinin Kullanımı

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • ÖĞRENME FAALİYETİ–2

 • 2. KURU BAKLİYATLARI VE TAHIL TANELERİNİ ELLE AYIKLAMA

 • 2.1. Elle Ayıklamada Dikkat Edilecek Kriterler

 • 2.2. Elle Ayıklamayı etkileyen faktörler

 • 2.3. Elle Ayıklamada Kullanılan Alet-Ekipmanlar ve Bakımı

 • UYGULAMA FAALİYETİ

 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 • MODÜL DEĞERLENDİRME

 • CEVAP ANAHTARLARI

 • KAYNAKÇA

Bakliyat Paketleme Fizibilite

Akım şemasında yer alan bakliyat ve paketleme tesisi kompleksi ünitelerinin üretim metodları kısaca özetlenmiştir.

– Fasulye İşleme Tesisleri:

Bu ünitede fasulye işleme süresi ortalama 200 gün alınmıştır. Tesiste günde 75 ton fasulye işlenerek 67.500 kg. işlenmiş ürün elde edilecektir.

– Barbunya İşleme Tesisleri

Tesiste barbunya işleme süresi 150 gün alınmıştır. Tesisin günde 50 ton barbunya işlenerek günde 47.500 kg. işlenmiş ürün elde edilmiş olacaktır.

– Nohut İşleme Tesisleri

Tesiste nohut işleme süresi ortalama 200 gün alınmış olup, günde 50 ton nohut işlenerek 44.000 kg. işlenmiş ürün elde edilmiş olacaktır.

– Mercimek İşleme Tesisleri

Tesiste mercimek işleme süresi 200 gün alınmış olup, günde 100 ton mercimek işlenerek günde 85.000 kg. işlenmiş ürün elde edilmiş olacaktır.

– Paketleme Ünitesi

Bu üniteye sevk edilecek malın tutarı 46.425 ton/yıl olacaktır. Paketleme tesisi; iç piyasa ihtiyacına göre çeşitli mahsullerden çeşitli miktarlarda mal paketleyecektir. (Üretimin 5 50’si), dış piyasa için ise 100 kg.’lık çuvallarda ürün paketleyecektir.

8.2. Üretimde Kullanılacak Makine ve Techizatlar

8.3. A- İthal Makine ve Teçhizatlar