atomun formal yükünü hesaplama

  • Genel Kimyawww.foodelphi.com

    Formal Yük

    Lewis yapıları yazılırken bazı durumlarda atomlar bağın oluşumu için farklı elektron katkısında bulunabilir ve bu atomların üzerinde formal yük adı…

Başa dön tuşu