Etiket Arşivleri: Asit Baz Titrasyonu

ÇEV205 Çevre Kimyası 1 Laboratuvarı Deney Föyü

1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

2. Hafta: Çözelti Hazırlama

3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu

4. Hafta: Kromatografi

5. Hafta: pH, İletkenlik ve CO2 tayini

6. Hafta: Alkalinite Tayini

7. Hafta: Sertlik ve Ca2+- Mg2+ Tayini

8. Hafta: Ara Sınav

9. Hafta: Tatil

10. Hafta: Sülfat Tayini

11. Hafta: Klorür Tayini

12. Hafta : Renk ve Bulanıklık Tayini

13. Hafta: Alev Fotometresi ile Sodyum ve Potasyum Tayini

14. Hafta: Telafi

15. Hafta: Telafi

Kaynak: http://cevre.beun.edu.tr/dersnotu/cevrekimyasi1/cev215-laboratuar-foyu.pdf

Experiments In General Chemistry 2 ( Dr. Ayşe Elif BÖYÜKBAYRAM )

Experiments

11. Çözeltilerin Hazırlanması

12. Çözünürlük ve Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler

13. Donma Noktası Alçalmasından Molekül Kütlesi Tayini

14. Kinetic Study of the Reaction Between Ferric and Iodine Ions

15. Le Chatelier Kuralı

16. Asit Baz Titrasyonu

17. pH ve İndikatörler

18. Oxidation-Reduction Electron Transfer Reactions

19. The Solubility Product Constant of Calcium lodate, Ca(IO3)2

20. Sabun

References


Kaynak: http://fen.karabuk.edu.tr/kimya/lab%20foyleri/genel%20kimya/genel%20kimya%202.pdf