Etiket Arşivleri: Aromatik Bitki

Soğuk Mutfak Dersi: Otlar ve Taze Baharatlar ( Öğr. Gör. Berker ÇİFTÇİ )

Soğuk Mutfak Dersi: Otlar ve Taze Baharatlar

Genel Bilgi

Dünya üzerinde 1.000.000 civarında bitki türünün bulunduğu tahmin edilmektedir. Bunların henüz yarıya yakını tanımlanıp isimlendirilebilmiştir.

Gıda elde etmek için üretilen türler ancak 3.000 civarındadır. Buna karşılık yabani olup da, gıda olarak kullanılan bitki türünün 100.000’in üzerinde olduğu sanılmaktadır. Tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin miktarı antik çağdan beri devamlı bir artış göstermektedir.

Aromatik Bitki ile Baharatlar Arasındaki Fark

Günümüzde aromatik bitkiler (aromatik nebatlar/herb) ve baharatlar (spice) birbirleri ile karıştırılsa ve aynı sanılsa da aralarında ciddi farklar bulunmakta

Öncelikle Aromatik bitki tanımı çağdan çağa değişiklik göstermektedir. Genel olarak aromatik bitkilerden kasıt yapraklarından değişik lezzetler elde edilen ve farklı iklimlerde yetişebilen nebatlardır. Yaprakları veya çiçekleri taze, kurutulmuş, kıyılmış, kırılmış, döğülmüş şekillerde, yemeklerde, çaylarda, içeceklerde, soslarda vb kullanılır. Yemeklere konulma esnasında genel olarak pişmeye yakın ilave edilir ki, uzun pişirme süreci sonunda aromasını yitirmesin.

Baharatlar da aynen aromatik bitkiler gibi kullanılırlar. Genel olarak tropikal bölgelerde yetiştirilirler. Baharatlarda aromatik bitkilere nazaran çok daha keskin aromalar olduğu gibi, baharat bitkisinin çok daha fazlasından, yaprağından, dalından, kökünden, gövdesinden, yumrusundan, tohumundan, çiçeğinden, her şeyinden faydalanılmaktadır. Baharatlar, aromatik bitkilerin aksine, pişirme sürecinin başında kullanılırlar.