Etiket Arşivleri: AROMALAR

Gıda Katkı Maddeleri Kullanım Alanları ( B.Murat Mutlu )

Genel Sınıflandırılması

KORUYUCULAR

ANTİOKSİDANLAR

JELLEŞTİRİCİ, KALINLAŞTIRICI, STABİLİZE EDİCİ AJANLAR

EMÜLSİFİYERLER

AROMALAR

TATLANDIRICILAR

RENKLENDİRİCİLER

ASİTLER

TOPAKLANMAYI ÖNLEYİCİLER, HİDROLİZE PROTEİNLER,

ENZİMLER…

KORUYUCULAR

Organik asitler

Asetik-Benzoik-Propiyonik asitler, paparbenler

Kükürt Dioksit ve sülfitler

Kükürk dioksit, potasyum sülfit, sodyum-potasyum bisülfitler

Nitrit ve Nitratlar

Potasyum-sodyum nitrit ve nitarlar,

Dimetil karbonat

Koruyucu gazlar

Karbondioksit, Etilen Oksit, propilen oksit, karbonmonoksit, Ozon

Antibiyotikler

NisinNatamisin

Diğerleri

Tiyabenzadol, formik asit ve formatlar, hekzametilen tatramin…