Etiket Arşivleri: Arıcılık

Arıcılık ( Zir.Yük.Müh. Cahit ÖZTÜRK )

ARICILIK

Zir.Yük. Müh. Cahit ÖZTÜRK

Arıcılığın tarihi

Arı varlığı

• Dünyada yaklaşık 60 milyon koloni
• Ülkemizde 6 milyon koloni
• Ülkemiz dünyada ikinci sırada yer alıyor
• Dünya bal verimi ortalaması 20 Kg/Koloni
• Ülkemizde bal verimi ortalama 17 Kg/Koloni

Arılar sosyal böceklerdir

İşçi Arının Yaşamı

Gün Yaptıkları İşler

0-3 Petek gözlerini temizleme.

4-6 Yaşlı larvaları nektar ve polenle besleme.

7-12 Genç larvaları arı sütüyle besler.

13-18 Balmumu salgılama ve petek örme.

19-21 Kovanın savunması, havalandırılması, temizliği, nektarın tarlacı arılardan alınması ve olgunlaştırılması, polenin petek gözlerine depolanması.

22- Nektar, polen, propolis ve su toplanması.


Kaynak: https://www.msmeturkey.com/fileadmin/msme/upload/pdf/05._Ar%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k__Cahit_G%C3%BCng%C3%B6r.pdf

Arıcılıkta Kullanılan Araç Gereçler

A- Arı Kovanları Ve Özellikleri

Arıcılıkta kullanılan en önemli araç ve gereçlerin başında arıcılığın vazgeçilmez girdisi olan kovanlar gelmektedir. Arılar doğal şartlarda ağaç ve taş kovuklarını barınak (yuva yeri) olarak kullanırlar. Ancak, tarımsal bir faaliyet olarak arıcılığın gelişmesiyle birlikte, arılar insanlar tarafından değişik barınaklara alınmışlardır. Arıcılığın gelişme süreci içinde arı barınakları da geliştirilerek günümüz modern kovanlarına kadar gelinmiştir. Eski sistemden modern arıcılığa geçiş, çerçeveli kovanların kullanılmasıyla mümkün olmuştur.

Arıcılığı ileri ülkelerde eski tip kovanlar artık yerini tamamen modern kovanlara bırakmasına rağmen ülkemizde az sayıda da olsa ilkel ve modern kovanları yan yana görmek mümkündür. Modern kovanlar, arı ticaretinin daha uygun koşullarda ve daha kolay yapılabilmesine olanak sağlarlar. Bununla birlikte modern kovanlardan daha yüksek verim alınabilmesi, arıların bakım ve beslemelerinde çalışma kolaylığı, gezginci arıcılık yapanlar için arı naklinin kolaylaşması gibi nedenlerle çerçeveli modern kovan kullanımı ülkemizde ve tüm dünyada hızla yaygınlaşmıştır. Kovanlar aşağıda verildiği gibi 3 gruba ayrılabilir.

Organik Arıcılık ( Feyzullah KONAK )

Özet:

Arıcılık,  çevrenin,  tarım  ve  orman  ürünlerinin  korunmasına  ve  gelişmesine    polinasyon  ile  katkısı  bulunan  önemli  bir  faaliyettir.  Ülkemiz  doğal  yapı  ve  nektar    kaynakları bakımında çok zengin olup, arıcılık  açısından büyük bir potansiyele sahiptir.    Dört milyona yaklaşan koloni sayısı ile dünyada ikinci ve yıllık 70.000 ton bal üretim    kapasitesi  ile  dünyada  dördüncü  sırada  yer  almaktayız.  Organik  tarım  faaliyetleri    içerisinde   arıcılığın   önemi   büyüktür.   Arıcılık   ürünlerinin   organik   üretim   olarak    nitelendirilmesi;    kovanların  özelliklerine,  çevre  kalitesine,  arıcılık  ürünlerinin  özenle    elde   edilmesine   ve   depolanması   koşullarına   bağlıdır.   Organik   arıcılık   faaliyetleri    konusunda  arıcıların  eğitilmesi,  daha  etkin  koloni  yönetimlerinin  uygulanması  ile    ülkemiz konvansiyonel bal üretiminde olduğu gibi, organik bal üretiminde de dünyada    sayılı ülkeler arasında yerini alacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arıcılık, organik, çevre, koloni, bal.