Etiket Arşivleri: Antoksantin

Gıdalardaki Pigmentler ve Fenolik Bileşikler ( MEGEP )

GIDALARDAKİ PİGMENTLER VE FENOLİK BİLEŞİKLER

1. GIDALARDAKİ FENOLİK BİLEŞİKLER VE DOĞAL RENK MADDELERİ

1.1. Gıdalardaki Fenolik Bileşikler ve Doğal Renk Maddelerinin Önemi

1.2. Fenolik Bileşiklerin Sınıflandırılması

1.2.1. Fenolik Asitler

1.2.2. Flavonoidler

1.3. Bitkilerdeki Doğal Renk Maddelerinin (Pigmentler) Sınıflandırılması

1.4. Bitkisel Pigmentlerin Kimyasal ve Fonksiyonel Özellikleri

1.4.1. Klorofiller

1.4.2.Karotenoidler

1.4.3.Flovonoidler

1.4.4.Antoksantin

1.4.5.Tanenler

1.4.6. Betalainler

1.5. Gıda Sanayi Açısından Bitkisel Pigmentler ve Fenolik Bileşiklerin Önemi

2. HAYVANSAL PİGMENTLER

2.1. Hayvansal Pigmentlerin Özellikleri

2.2. Gıda İşleme Sırasında Hayvansal Pigmentlerdeki Değişimler

Kaynak: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/G%C4%B1dalardaki%20Pigmentler%20ve%20Fenolik%20Bile%C5%9Fikler.pdf

Fenolik Bileşikler ve Doğal Renk Maddeleri ( MEGEP )

 • 1. Fenolik bileşikler

 • 1.1.Fenolik Bileşiklerin Tanımı

 • 1.2.Fenolik Bileşiklerin Önemi

 • 1.3.Fenolik Bileşiklerin Özellikleri

 • 1.3.1. Fenolik Bileşiklerin Tat ve Koku Üzerine Etkileri

 • 1.3.2. Fenolik Bileşiklerin Renk Üzerine Etkileri

 • 1.3.3. Fenolik Bileşiklerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

 • 1.4. Fenolik Bileşik Çeşitleri

 • 1.4.1. Fenolik Asitler

 • 1.4.2. Flavonoidler

 • 2.DOĞAL RENK MADDELERİ

 • 2.1.Klorofiller

 • 2.2. Antosiyaninler

 • 2.2.1. Glikozitlerin Etkisi

 • 2.2.2.pH Etkisi

 • 2.2.3.SO2 ( Kükürt dioksit )Etkisi

 • 2.2.4. Işık ve Sıcaklığın Etkisi

 • 2.2.5. Askorbik Asit Etkisi

 • 2.2.6. Meyve ve Sebzelerin Cins ve Olgunlukları

 • 2.2.7. Klorofilaz Enzimi Etkisi

 • 2.2.8. Ambalaj Maddelerinin Etkisi

 • 2.3.Karotenoidler

 • 2.3.1. Karotenler

 • 2.3.2.Likopen

 • 2.3.3.Ksantofiller

 • 2.3.4. Antoksantin

 • 2.3.5. Tanenler

 • 2.4. Betalainler

 • 2.5. Myoglobin ve Hemoglobin

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller