ANTİBİYOTİKLER

  • Genel Mikrobiyolojiwww.foodelphi.com

    Antibiyotikler

    ANTİBİYOTİKLER ANTİMİKROBİYAL MADDELER  Antibiyotik  Kemoterapötik GENEL ÖZELLİKLERİ  Selektif toksisite  Etki spektrumu  Mikrobisid etki  Mikrobiyastatik…

  • Süt ve Süt Ürünleriwww.foodelphi.com

    Sütlerde Antibiyotik Kalıntıları

    ANTİBİYOTİKLER Antibiyotikterimi bakteri, mantar ve aktinomisetler gibi canlı mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen, bakterinin gelişmesini engelleyen veya onları öldüren kimyasal bir…

Başa dön tuşu