ANTİBAKTERİYEL MADDELER

  • Genel Mikrobiyolojiwww.foodelphi.com

    Antibiyotikler

    ANTİBİYOTİKLER ANTİMİKROBİYAL MADDELER  Antibiyotik  Kemoterapötik GENEL ÖZELLİKLERİ  Selektif toksisite  Etki spektrumu  Mikrobisid etki  Mikrobiyastatik…

Başa dön tuşu