Etiket Arşivleri: Antep Fıstığı

Antep Fıstığı Yetiştiriciliği ( MEGEP )

1. ANTEPFISTIĞI 

1.1. Antep Fıstığı Yetiştiriciliği

1.1.1. Tanımı ve Önemi

1.1.2. Çeşitleri

1.1.3. Genel İstekleri

1.1.4. Üretimi

1.2. Bahçe Tesisi

1.2.1. Antep Fıstığı Bahçesi Yerinin Seçimi

1.2.2. Antep fıstığı Bahçesi Tesis Çeşitleri

1.2.3. Dikim Şekilleri

1.2.4. Dikim İşlemi

2. KÜLTÜREL İŞLEMLER

2.1. Sulama

2.1.1. Uygun Sulama Yönteminin Seçimi

2.1.2. Sulama Sistemleri

2.2. İlaçlama

2.2.1.Antep Fıstığı Zararlıları

2.2.2. Antep Fıstığı Hastalıkları

2.3. Gübreleme

2.4. Budama ve Destek Sağlama

2.5. Yardımcı Kültürel İşlemler

3. HASAT İŞLEMLERİ

3.1. Hasat Zamanı

3.2. Yapılışı

3.2.1. Makineli Hasat Uygulaması

3.3. Pazara Hazırlama

3.3.1. İşleme Tekniği

3.4. Depolama


Kaynak: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Antep%20F%C4%B1st%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi.pdf

Antep Fıstığı İşleme Tekniği ve Muhafazasının Kalite Üzerine Etkisi ( Yekta GEZGİNÇ )

Antep fıstığı; Pistacia vera L. türüne ait sert kabuklu meyvelerdir. Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden olan antep fıstığı, kuruyemiş, pastacılık, et sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır. Antep fıstığının iç ve dış pazarlarda sürekli alıcı bulabilir hale gelmesi nedeniyle; kalitesinin iyileştirilmesi, işleme tekniği ve muhafazasının iyi yapılması ile gerçekleştirilebilir. Antep fıstığının hasat, kurutma, depolama, işleme ve pazarlama sırasında kalite parametrelerinde oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi çok önemlidir. İnsan sağlığı ve ülkenin ekonomik potansiyelinin korunması, artırılması bu kalite parametrelerinin iyileştirilmesi ve sürekli korunması ile sağlanabilir. Bu çalışmada; antep fıstığının günümüz normlarındaki gıda kalite ve güvencesiyle üretilmesi ele alınacaktır.

Pistachios are semidry drupacoeus (stone fruit) including Pistachia vera L. sp. Turkey’s important export product Pistachio is used by appetezires, pastry and fermented meat sector persistently. The improvement of processing techniques and storage conditions will increase demand from abroad and country markets. It is very important to minimise or elevate defect of quality parameters during harvesting, drying, processing and marketing of pistachio. Quality parameters enhancement will protect human health and provide economic potential to country. The objective of the current study is to evaluate producing with present norms food quality and safety of product processing steps from state’s economy in the future.


Kaynak: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/79418

Siirt Fıstığı İşleme Tesisi Sanayi Profili ( Lütfi KINIŞ )

Yatırımın konusu, özelliği bakımından Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ekolojik şartlarında uygun yetişme ortamı bulmuş olan Siirt fıstığının kırmızı kabuklu  kurutulmuş halinden ihtiyaca yönelik işlenerek, iç ve dış piyasaya arz edilecek duruma getirilmesi için gerekli tesisin kurulmasıdır.

Siirt fıstığının insan beslenmesindeki önemi kısa zamanda tüm dünya ülkeleri tarafından anlaşılmıştır. Özellikle A.B.D. 1960’lı yıllardan sonra tanıştığı Siirt fıstığı yetiştiriciliğine büyük önem vererek kısa sürede dünyada İran’dan sonra ikinci büyük üretici ülke konumuna yükselmiştir. Oysaki ülkemiz açısından literatürler incelendiğinde Siirt fıstığının Güneydoğu Anadolu’ya yerleşen Etiler tarafından kültüre alındığı, dolayısıyla çok eskiden beri meyve değerinin bilindiği ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz üretim yönünden dünyada üçüncü sırada yer almaktadır.

Amerika ve Avrupa ülkeleri son yıllarda insan vücudunun protein ihtiyacını bitkisel ürünler ile karşılamak üzere birtakım çalışmalar yürütmektedirler. Bu nedenle % 20’den fazla bir protein içeriğine sahip Siirt fıstığının önemi büyüktür. Günlük tüketilen gıdalar ile karşılaştırıldığında; içerdiği protein oranı yönünden Siirt fıstığı öne çıkmaktadır. Örneğin protein miktarı; sığır etinde % 13.6, sütte % 3.4, yumurtada % 13, fındıkta % 12.6, yaş sebzede % 1-4 iken Siirt fıstığında bu oran % 20’nin üzerindedir.

Beslenme yönünden insan sağlığını yakından ilgilendiren bir diğer etken yağ içeriğidir. Besinlerin içerdikleri yağın bileşimindeki doymamış yağ asitleri oranının yüksek olması, insan sağlığı yönünden büyük öneme sahip kolesterol ve damar sertliğini önleyici etkileye sahip olduğunu gösterir. Siirt fıstığının sahip olduğu % 53,7 oranındaki yağın bileşimindeki doymamış yağ asitleri (oleik, linoleik) oranı toplamı % 86’dır. Bu yönüyle diğer sert kabuklu meyve türlerinin tamamından daha az yağlı olması ve mevcut yağın önemli bir kısmının bileşimi, doymamış yağ asidi içermesi insan sağlığı için vazgeçilmez bir besin maddesi olduğu gerçeğini göstermektedir.

Siirt fıstığının diğer bir önemli özelliği mineral maddelerce zengin olmasıdır. Mineraller vücut suyunun dengede tutulmasına yardımcı olur. Vücut fonksiyonlarındaki değişmelerde düzenleyici rol oynar. Mineral maddelerden özellikle kalsiyum (Ca), fosfor (P), demir (Fe) ve potasyum (K) yönünden oransal içeriği sağlıklı beslenme için istenen seviyededir. Günlük besin alınımında vücuda katılan kalsiyum vücut işleyişinde önemli yer tutar. Siirt fıstığının 100 gramında 131 mg kalsiyum bulunmaktadır.

Özellikle kalp damar riski olanların diyetinde yeterince yer almalıdır. Çünkü, kalsiyum kan basıncını düzenleyici etkiye sahiptir. Bundan başka kalsiyum ve fosfor, kemik ve diş sağlığı açısından önemlidir. Ayrıca, Siirt fıstığı vitamin A, E, C, B, B1 ve B6 yönünden zengin bir içeriğe sahiptir. Fıstık, çeşitli vitaminleri içeren, zengin protein ve karbonhidrat ihtiva eden iyi bir besin kaynağı olmasına karşılık, çok yaygın bir tüketim alışkanlığı da yoktur. Ülkemizde çerezlik olarak kullanımı dışında, çikolata sanayinde ve özelikle baklava ve diğer tür tatlı çeşitlerinde  tüketilmektedir.