Etiket Arşivleri: anetol

Rakılarda Anetol ve Özellikle Metanol Olmak Üzere Uçucu Bileşenlerin Belirlenmesi ( İclal KOCA )

 Bu  çalışmada,  rakıya  karakteristik  tat  ve  kokusunu  veren  anason  yağının  etken  maddesi  olan  anetol   miktarını  ve  başta  metanol  olmak  üzere  diğer  uçucu  bileşenlerin  miktarlarını  belirleyerek,  ülkemizde   üretilen  rakıların  Türk   Gıda  Kodeksi  Distile   Alkollü  İçkiler  Tebliği’ne   uygunluğunun   saptanması   amaçlanmıştır.  Araştırmada,  Türkiye’de  4  farklı  firmanın  ürettiği  on  bir  rakı  markasının  (Yeni  Rakı,   Tekirdağ, Altınbaş, Kulüp, Burgaz, Efe rakı, Efe Yaş Üzüm, Sarı  Zeybek,  Çilingir, Fasıl, Mercan) etil   alkol,  metil  alkol,  trans-anetol  başta  olmak  üzere  diğer  uçucu  bileşikleri  (asetaldehit,  etil  asetat,  metil   asetat,  metil  alkol,  1-propanol,  iso-bütanol,  1-bütanol,  iso-amil  alkol,  n-amilalkol,  trans-anetol)  gaz   kromatografisi-alev iyonlaşma dedektörü kullanılarak belirlenmiştir.      Analiz  sonuçlarına  göre;  Türk  rakılarının  etil  alkol  miktarları,  %  hacim  olarak,  42.5  ile  48.7  arasında,   metil  alkol  miktarları  26.112  -70.080  g/hL  mA  arasında,  trans-anetol  miktarları  1028–1554  mg/L   arasında,  toplam  ester  miktarları  6.154  g/hL  mA-18.089  g/hL  mA  arasında,  toplam  yüksek  alkol   miktarları 89.17 g/hl mA-151.32 g/hL mA arasında ve toplam uçucu madde miktarları 102.3–170.6 g/hL   mA arasında belirlenmiştir. Rakı örneklerinin etil alkol, metil alkol, trans anetol ve diğer uçucu bileşikler   bakımından Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne uygun olduğu ortaya koyulmuş olup;   bu,  üretici  firmaların  üretimlerinde  gerekli  titizliği  göstermeleri  açısından  sevindirici  bir  durum  olarak   değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, bazı örneklerin aynı marka altında üretilmelerine rağmen toplam uçucu   madde  miktarları  bakımından  farklılık  gösterdikleri,  bu  açıdan  üretimde  standardizasyona  gidilmesi   gerektiği sonucuna varılmıştır.       2007, 70 sayfa

Anahtar Kelimeler: Rakı, anetol, metanol, uçucu bileşenler

Rakıya Su Koyunca Neden Beyazlar?

Rakı içinde anason yağı bulunduran bir içkidir. Bu yağ suda çözünmez fakat alkolde çözünür. Özellikle tipik anason tadını veren madde olan anetol suda çok zor, fakat alkolde çok iyi çözünür. Rakıya su eklediğimiz zaman, rakının içindeki alkol oranını %45 lerden %38 veya daha altı seviyelere indirdiğimizden anason yağının çözünürlüğü azalıp çok küçük beyaz damlacıklar oluşmasına sebep olmaktadır. Eklenen suyun miktarına bağlı olarak bu beyazlama artar.