Etiket Arşivleri: Analitik terazi

Yemlerde Kuru Madde Tayini

YEM ve YEM HAMMADDELERİNDE KURU MADDE TAYİNİ (ETÜV METODUYLA)

1. AMAÇ VE KAPSAM

Yaş veya havada kuru yem maddesinin belirli bir miktarının belirli bir ısı derecesinde suyu uçurulduktan sonra kalan kısmının % ‘de olarak hesaplanmasıdır.

2. PRENSİP:

İyice karıştırıldıktan sonra kurutma kabına konulan numunenin etüvde değişmez ağırlığa gelinceye kadar kurutulması esasına dayanır.

3. ALET VE EKİPMANLAR:

Analitik terazi (0,001gr duyarlılıkta)

Kurutma kabı (7­8cm çapında, 2 ­ 2,5cm yükseklikte kapaklı, nikel, alüminyum veya paslanmaz çelik.)

Etüv (103±2oC ve 140±2oC’ler arası sıcaklığa ayarlanabilen)

Desikatör (Kullanılacak kurutma kabının ve kurutulmuş numunenin rutubet almadan oda sıcaklığına soğutulmasına yarayan cam kap, işlem sonunda meydana gelebilecek vakumun giderilmesini sağlayan, hava musluğu bulunmalı ve içinde daima aktif rutubet çekici madde olmalıdır.) Genel laboratuar araç ve gereçleri

Baharatta Toplam Yağ Miktarının Gravimetrik Olarak Tayini

1.       AMAÇ ve KAPSAM

Baharatta toplam yağ miktarının gravimetrik olarak tayinini kapsar.

2.       PRENSİP

Etüvde kurutulmuş numunenin geri soğutucu altında petrol eteri ile ekstraksiyonu ve ekstrakte edilen yağın gravimetrik olarak tayin edilmesi ilkesine dayanır. 

3.       ALET EKİPMAN

·         Genel laboratuvar cihazları

·         Soxhelet ekstraksiyon cihazı

·         Analitik terazi

·         Etüv

·         Kartuş

4.       KİMYASALLAR

  • Petrol eteri, 40-60°C

5.       İŞLEM

Kartuş içerisine yaklaşık 10 g deney numunesi 0,001 g duyarlıkla tartılır. Kartuş numune ile birlikte etüvde 103± 2° C de 2 saat süre ile kurutulur. Etüvden çıkarılan kartuş soxhelet cihazına yerleştirilerek petrol eteri ile 16 saat ekstrakte edilir. Önceden darası alınmış soxhelet cihazı balonu içinde biriken ekstrakt maddesi etüvde 95-100 °C de bir saat süre ile kurutulur.  Desikatörde soğutulur ve 0,001 g duyarlıkla tartılır.  Tekrar etüvde aynı sıcaklıkta 30 dakika daha ısıtılır, desikatörde soğutulur ve tartılır. Bu işlemler iki tartım arasındaki fark 1 mg’ı geçmeyinceye kadar sürdürülür. En düşük değer sonuç olarak kabul edilir. Aynı şekilde hazırlanmış numune üzerinde iki deney yapılır.

6.       HESAPLAMA

Yağ miktarı ağırlıkça % olarak aşağıdaki formülle hesaplanır:

( M1 – M2 )

% Yağ  =    ———————-   x 100

M

M1=Soxhelet cihazı balonunun içindeki ekstakte edilmiş yağ ile beraber ağırlığı ,g

M2=Temizlenmiş ve kurutulmuş soxhelet cihazı balonunun boş ağırlığı, g

M=Deney için alınan numunenin ağırlığı ,g ‘dır.

7.       KAYNAK

TS 3713 / Şubat 1982