Amiloz ve Amilopektin

  • Gıda Kimyasıwww.foodelphi.com

    Polisakkaridlerin Genel Özellikleri

    ›Karbonhidratlar ›Monosakkaridler ›Oligosakkaridler ›Polisakkaridler ›Polisakkaridlerin Genel Özellikleri ›Polisakkaritler monosakkaridlerin glikosidik bağlarla biraraya gelmesinden oluşan polimerik yapılardır. ›Polisakkarid örnekleri: ›Nişasta ›Glikojen…

Başa dön tuşu