Etiket Arşivleri: Ambalâj

Aseptik Ambalajlama

ASEPTİK AMBALAJLAMA

•Gıda Sanayinde Aseptik Ambalajlama
Aseptik ambalajlama;ısıl işlem yoluyla ‘’ticari steril’’ hale getirilmiş ve steril koşullarda soğutulmuş ürünün, yine steril koşullar altında steril ambalajlara doldurulup, ambalajın yeniden kontaminasyona yol açmayacak şekilde hermetikli olarak kapatılmasını kapsayan bir uygulamadır. O halde aseptik ambalajlama tekniği;
Ambalajlama malzemesinin sterilizasyonu,
Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril ambalajların içine steril ürünün doldurulması,
Tekrar kontaminasyona olanak vermeyecek ambalajların elde edilmesi olmak üzere üç ana aşamadan oluşmaktadır.
Başta süt ve çeşitli süt mamulleri olmak üzere, meyve suları ve pulpları, soslar, çorbalar,bebek mamaları,salça, puding,çay,soya ürünleri çeşitli içecekler ve benzer ürünler aseptik teknikle ambalajlanıp tüketime sunulmaktadır.
•Aseptik Ambalajlamada Kullanılan Ambalaj Malzemelerinde Aranan Özellikler
Aseptik ambalajlamada kullanılan ambalaj malzemelerinde aranan özellikler ikiye ayrılır;
a-)mikrobiyolojik özellikler
b-)fiziksel ve kimyasal özellikler
A-)MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER
Aseptik ambalajlama teknolojisinin temel koşullarından ilki,ambalajın önceden sterilize edilmiş olmasıdır.Sterilizasyon,sterilize edilecek ambalaj materyalinin mikroorganizma yüküne ve bu mikroorganizmaların türlerine bağlı olarak gerçekleştirilen bir işlemdir.Aseptik teknolojide yararlanılan çeşitli sterilizasyon yöntemleri sınırlı sterilizasyon etkinliği gösterebildikleri için,mikrobiyal bakımdan önemli ölçüde kirlenmiş malzemede kalan mikroorganizmalar,ambalajlanan sterilize edilmiş gıdanın bozulmasına yol açarlar.
B-)FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Ambalaj malzemesinin ambalajlama makinesi fonksiyonlarına uyumu,
Ambalaj malzemesinin nem,güneş ışığı,sıcaklık değişimi gibi çevre koşullarına karşı dayanıklılığı,
Ambalaj malzemesinin steril gıda maddesinin içerdiği tuz ve iyonlara karşı direnci,
Aseptik ambalajın ısıtma ve soğutma işlemlerine dayanıklılığı,üst ve alt dayanıklılık limitleri,
Işık,nem,oksijen geçirgenlik düzeyleri,
Mamul gıda maddesi ile temas eden ambalaj yüzeyinden gıdanın etkinliği sonucu çözünen kısım,
Aseptik ambalajın vitrinde duruşu ve nakliye sırasında formunu muhafaza için gerekli yapısı,
Yer kaplama niteliği ,üst üste konulduğunda yük dağılımı,
Ambalaj şekli oluşturulurken yapıştırılabilmesi veya ısıl kaynaklanabilirliği,
Ambalajın fiziksel ve kimyasal özelliklerini oluşturur.
•Aseptik Ambalajlama Tekniğinde Kullanılan Ambalaj Materyalleri ve Ambalaj Tipleri
Karton bazlı laminat malzemeden karton kutular
Plastik torbalar
Cam veya plastik şişeler
Plastik bardaklar
Bag-in-Box ambalajlar
Metal kutular
Laklı metal variller,paslanmaz çelik tanklar,içi kaplanmış normal çelik tanklar
•Aseptik Ambalajlamada Uygulanan Sterilizasyon Yöntemleri
A-Fiziksel Yöntemler
Isıl İşlemler
Doymuş buhar uygulaması
Kızgın buhar uygulaması
Sıcak kuru hava ile ısıtma
Sıcak kuru hava ve buhar karışımı ile ısıtma
Ekstruzyon uygulaması
Işınlama İşlemleri
Kızılötesi ışınlarla ışınlama
UV-ışınlarla ışınlama
İyonize ışınlarla ışınlama
B-Kimyasal Yöntemler
Hidrojen peroksit uygulaması
Etil alkol ile muamele
Etilen oksit ile muamele
Perasetik asit ile muamele
•Aseptik Ambalajlama Tekniğinde Kullanılan Ambalajların Sterilizasyonu
Hazır Plastik Kaplar:Plastik bardaklar ve aluminyum kapak folyosu ayrı sterilizasyon hücrelerine yerleştirilir.Plastik kaplar içlerinde kondensat toplanmaması için sterilizasyon ünitesinde ağızları aşağı gelecek şekilde ilerler.Her iki sterilizasyon hücresinin giriş ve çıkışları işlemin akışına göre gerektiği zaman açılıp kapatılabilmektedir.Sterilizasyon hücrelerinin önce havası alınır ve sonra içeriye basıncı ayarlanmış doymuş buhar verilerek belirli bir sıcaklığa ısıtılır.Öngörülen kalma süresi tamamlandıktan sonra sterilizasyon hücresinin havası boşaltılır.Soğuk steril hava yardımıyla kaplar hücrelerde soğutulur.
Dolum Sırasında Üretilen Plastik Kaplar:Dolum aşamasında üretilen plastik kaplar bobin halindeki plastik materyalden ısıl yolla şekillendirilerek elde edilirler.Isıl yöntemde;plastik materyale form verme sırasında uygulanan 140-200⁰C sıcaklığa ek olarak bunu izleyen aşamada kapların içine yaklaşık 150⁰C doymuş buhar enjeksiyonu uygulanır.
Dolum Sırasında Üretilen Plastik Şişeler:Şişe üretiminde kullanılacak olan plastik madde granülleri bulundukları depodan ekstrudere iletilir.Burada yüksek basınç ve sıcaklık etkisiyle bir boru halinde ektrude edilir.Sonra bu sıcak plastik boru şişe kalıplarıyla her iki taraftan sarılır ve daha sonra boru üstten kesilerek ayrılır.
Bunu izleyen aşamada kalıp şişirme ve doldurma başlığı altına itilir ve burada plastik boru steril hava aracılığıyla soğutulmuş kalıp duvarlarına doğru şişirilir.Doldurma başlığı şişenin içine doğru yönelir ve üç yollu vana değiştirildikten sonra şişelenecek ürün pistonlu dozlayıcı aracılığıyla şişeye doldurulur.Diğer yandan şişede bulunan hava dışarı boşaltılır.Şişenin öteki bölümlerine göre henüz sertleşmemiş olan boyun kısmı su ile soğutulan düzenekle kuşatılır şekillendirilir ve kapatılır.
Cam Şişeler:Şişelerin havası boşaltıldıktan sonra 5 bar basınçta doymuş buhar ile 1-2 saniye süreyle muamele edilmektedir.Cam şişelerin aseptik doldurulmalarını sağlayan döner tablalı doldurma yönteminde; şişeler önce bir ön ısıtma işlemine tabi tutulmakta,sonra özel bir hücreye iletilerek burada buharla sterilize edilmekte , doldurulmakta ve çevreden kontamine olmaksızın kapatılabilmektedir.
Metal Kutular, Variller ve Aerosol Kutular:Boş kutular aşırı kızgın buhar ile ısıtılan tünellerden geçirilirler.Bu sırada kutular,metal sıcaklığı 220⁰C’ye ulaşacak şekilde ısınırlar ve bu derece 40 saniye tutulurlar.Aluminyum kaplar ise,ısı iletkenlikleri
Daha yüksek olduğu için ,ısıl uygulamada %20 daha az süreye gereksinim gösterirler.Ancak,metal kutuları önce dezenfeksiyon maddeleri ile muamele eden ve sonra bu maddeleri buharlaştırarak sterilizasyonu gerçekleştiren teknikler de uygulanmaktadır.Kutu içine steril su püskürtülerek soğutulurlar.Kapaklar da kutularda olduğu gibi sterilize edilirler.
Karton Bazlı Laminat Malzemeden Üretilen Hazır Kutular:Dolum tesisinde önce kutunun tabanı kaynaklanır.Sonra steril hava ile içerisinde pozitif basınç oluşturulan sterilizasyon hücrelerine iletilirler.Burada kutuların tüm yüzeylerine bir sis halinde %30-35’lik H₂O₂ çözeltisi püskürtülür.
Uygulanan H₂O₂ sisi,yüzeye 3 saniye kadar etki yaptıktan sonra 180-200⁰C’deki sıcak hava 8-10 saniye süreyle üflenir.Böylece hem H₂O₂’in etkinliği artırılır ve hem de yüzey kurutulur.Daha sonra kutular doluma verilir.
Karton Bazlı Bobin Halindeki Laminat Malzemeden Dolum Sırasında Üretilen Kutular:En yaygın dolum sistemi ‘’Tetra Pak ‘’ tır.Bobin halinde hazırlanmış olan ambalaj malzemesi makinedeki yerine takılır.Bobinden bant halinde çekilen malzemenin bir kenarına polietilen şerit geçirilir.Bu şeritin asıl işlevi,dikine yapışmayı güçlendirmek ve ürünün kağıt kenarla temasını engellemektir.Sonra malzeme
70⁰C’de %35’lik hidrojen peroksit banyosundan geçirilir.Burada kalma süresi 8-9 saniyedir.Daha sonra H₂O₂ ‘in bir bölümü materyal üzerinden merdanelerle sıyrılır.Lamşnat malzeme makinede aşağı doğru inerken bir boru şekline dönüştürülür.Birbiri üzerine bindirilen iki kenar endüksiyon ısıtma yöntemiyle uzunlamasına yapıştırılarak kapatılır.Özel bir aygıttan üflenen sıcak steril hava aracılığıyla, boru şeklini alan materyal içeriden ısıtılır.Bu sırada materyalin iç yüzey sıcaklığı 120⁰C’ye ulaşır.Böylece hidrojen peroksitin kalanı su ve oksijene parçalanır ve sterilizasyon işlemi tamamlanır.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
KAYNAKLAR:
www.tetrapak.com
Gıdaların ambalajlanması 2
www.gidacilar.net
WWW.GİDATEKNOLOJİSİ.ORG

Gıda Ambalajının Türleri

Hazırlayan Aslıhan ARIKAN

ASD Araştırma ve Bilimsel Konular yöneticisi

Kaynak: http://www.ambalaj.org.tr/files/Ambalajbulteniicerik/dosya/temmuz-agustos-2010-dosya.pdf

Gıda Ambalajlama ( Yrd.Doç.Dr. H. Ali GÜLEÇ )

GIDA AMBALAJLAMA
Yrd.Doç. Dr. H. ALİ GÜLEÇ
ggulec@gmail.com
Gıda Ambalajlama
• Aseptik ambalajlama tekniği;
 Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu,
 Steril atmosferde ambalajın oluşturulması veya daha önceden hazırlanmış steril ambalajların içine steril ürünün doldurulması,
 Tekrar kontaminasyona olanak vermeyecek ambalajların elde edilmesi olmak üzere üç ana aşamadan oluşmaktadır.
• Başta süt mamülleri olmak üzere, meyve suları ve pulpları, soslar, çorbalar, bebek mamaları, salça, puding, çay, soya ürünleri, çeşitli içecekler ve benzer ürünler bu teknikle ambalajlanıp tüketime sunulmaktadır.
Gıda sanayinde aseptik ambalajlama
Ambalaj malzemesinin sterilizasyonu
Ürün sterilizasyonu Aseptik ambalaj Dolum esnasında steril ortam
 Aseptik ambalajlamada kullanılan ambalaj malzemelerinde aranan özellikler
 Mikrobiyolojik özellikler
 Aseptik ambalajlama teknolojisinin temel koşullarından ilki, ambalajın önceden sterilize edilmiş olmasıdır.
 Üretimden hemen sonra ambalaj malzemesinde en az sayıda mikrobiyal yük bulunması istenir. Uygulanacak sterilizasyon teknikleri yetersiz kaldığında önemli ölçüde kirlenmiş malzemede kalan m/o’lar, ambalajlanan sterilize edilmiş gıdanın bozulmasına yol açacaktır.

 Aseptik ambalajlamada kullanılan ambalaj malzemelerinde aranan özellikler
 Fiziksel ve kimyasal özellikler
 Ambalajlama makinelerine uyum sağlama, asitli ürünlerde aside dayanıklılık, H+iyonları etkisiyle delamine olmama özelliği de aseptik ambalaj malzemelerinde aranan bazı özelliklerdir.
 Nem, güneş ışığı, sıcaklık değişimi gibi çevre koşullarına karşı dayanıklılığı,
 Steril gıda maddesinin içerdiği tuz ve iyonlara karşı direnci,
 Isıtma ve soğutma işlemlerine dayanıklılığı, üst ve alt dayanıklılık limitleri,

 Aseptik ambalajlamada kullanılan ambalaj malzemelerinde aranan özellikler
 Fiziksel ve kimyasal özellikler
 Işık, nem, oksijen geçirgenlik düzeyleri,
 Migrasyon,
 Deformasyonlara karşı ambalaj direnci,
 Yer kaplama niteliği, üst üste konulduğunda yük dağılımı,
 Isıl kaynaklanabilirliği ambalajın gerekli fiziksel ve kimyasal özelliklerini oluşturur.

 Aseptik ambalajlamada kullanılan ambalaj malzemelerinde aranan özellikler
Aseptik ambalajlama aşağıdaki koşullar sağlandığında gerçekleştirilmektedir:
•İçeceğin sterilizasyonu ve onun steril koşullarda soğutulmasını sağlayan ve tüm aseptik dolum prosesi boyunca onu steril halde tutabilen bir sistemin, yani buna uygun bir ekipman grubunun bulunması,
•Sterilize edilebilen ve tüm proses boyunca steril halde tutulabilen bir dolum ekipmanı grubunun bulunması,
•Sürekli bir şekilde steril ambalaj hazırlayabilme olanağının sağlanması.

 Aseptik ambalajlama tekniğinde kullanılan ambalaj materyalleri ve ambalaj tipleri
 Aseptik ambalaj materyali denildiğinde genellikle, doğrudan plastik veya daha çok karton bazlı laminantlar anlaşılır.
 Plastik filmlerin gıda ile temasta oldukça inert davranmaları, kartonu nem ve diğer bir çok dış etkilerden korumaları, kapatmada çoğu kez doğrudan yapıştırıcı gibi görev almaları ve gaz geçirgenliklerinin düşük olması gibi özelliklerinden yararlanılır.
 Aseptik dolum tekniğinde, çeşitli tip ve boyutlarda, aşağıda belirtilen ambalajlar üretilmektedir.

 Aseptik ambalajlama tekniğinde kullanılan ambalaj materyalleri ve ambalaj tipleri
 Karton bazlı laminant malzemeden karton kutular,
 Plastik torbalar,
 Cam veya plastik şişeler,
 Plastik bardaklar,
 Bag-in-Box ambalajlar,
 Metal kutular,
 Laklı metal variller, paslanmaz çelik tanklar, içi kaplanmış normal çelik tanklar.
***kuşkusuz her tip ambalaja dolum yapan aseptik dolum sistemi de farklıdır.
Hazır kutular
Kutular, gövdelerinin yan taraflarının kaynağı yapılmış, alt ve üstleri kaynağa
hazırlanmış ve gerekli form verilmiş olarak sağlanırlar. Ancak saklama ve transport
kolaylığı için yassı bir şekilde satışa sunulan kutular, dolum tesisinde aseptik sisteme beslenince, önce düzeltilerek daha önce verilmiş formunu geri kazanması sağlanır ve kutunun tabanı kaynaklanır. Altı kapatılmış kutular, steril soğuk hava ile içerisinde pozitif basınç sağlanmakta bulunan, sterilizasyon hücrelerine gönderilir. Burada kutuların iç ve dış yüzeylerine bir sis halinde %30-35’lik hidrojen peroksit çözeltisi püskürtülür. Bu işlemde her kutu için yaklaşık 0.1-0.25 ml hidrojen peroksit
harcanmaktadır. Uygulanan hidrojen peroksit sisi, yüzeye 3 saniye kadar etki ettikten sonra, 180-200°C civarında sıcak hava üflenerek hem hidrojen peroksit etkinliği artırılır, hem de yüzey kurutulur. Bu şekilde 8-10 saniye süreyle sıcak hava üflenir. Bu süre sonunda ambalaj yüzeyinin ancak 85°C sıcaklığa ulaştığı belirlenmiştir. Nihayet kutular doluma verilirler. Örneğin “Combibloc” sistemi gibi. Şekil 3.84’de bu sistemde kutuların hazırlanması verilmektedir. Polietilen
tilen
Aluminyum
Polietilen
Kaplama
Basınç Kesme Şekillendirme Kutu yan yüzey kapatma
Combibloc sistemi kutuların hazırlanması (SIG Combibloc)
Dolum sırasında hazırlanan kutular Rulo şeklindeki malzemeden “kutu üretilmesi ve dolumun” tek bir işlemde gerçekleştiği aseptik sistemlerde ambalajın sterilizasyonu iki şekilde yapılabilmektedir. Birincisinde hidrojen peroksit ambalajın sadece gıda ile temas edecek olan, yani kutunun iç tarafına gelecek yüzeyine uygulanarak sterilize edilmektedir. İkincisinde ise, rulodan çekilen bant halindeki malzeme, bir hidrojen peroksit banyosundan geçirilerek sterilizasyon tamamlanır. Aslında amaç sadece gıda ile temas eden yüzeyin sterilizasyonu olmakla birlikte, tüm ambalaj yüzeyi sterilize edilmektedir Sadece gıda ile temas eden yüzeyin sterilizasyonunda hidrojen peroksit çözeltisi çeşitli şekillerde uygulanabilmektedir. Kullanılan hidrojen peroksit çözeltisinin konsantrasyonu uygulama metoduna bağlı olarak %15-35 arasında değişmektedir. Örneğin Tetra-Pak ve Tetra Brik sisteminde kutular bu şekilde üretilmektedir. Bu sistemde tek bir rulodan çekilen bant halindeki karton bazlı laminat, önce yan tarafı kaynak yapılarak boru şekline getirilmesiyle, sonra bu boruya bir taraftan dolum yapılırken, diğer taraftan kapatılıp kesilmesi suretiyle kutu üretimi ve dolum tek bir işlemde gerçekleştirilir. Bu sistemde ambalajın sterilizasyonu rulodan çekilen bant halindeki malzemenin ya %35’lik hidrojen peroksit banyosundan geçirilmesiyle veya gıda ile temas eden yüzeyin %20- 35’lik hidrojen peroksit ile ıslatılmasıyla ve sonra ısıtılması suretiyle gerçekleştirilir
Ambalaj materyali
H2O2 banyosu
Isıtıcı
Dolum borusu
Dolum yapılmış ambalaj
Sıcak hava
Ambalajın rulo
haline getirilmesi
Tetra Brik aseptik ambalajlama sistemi

 Aseptik ambalajlamada uygulanan sterilizasyon yöntemleri
 Ambalajın sterilizasyonu denilince gıda ile temas eden yüzeyinin sterilizasyonu anlaşılır.
 Yüzey sterilizasyonunda mutlak steriliteye ulaşma olanağı yoktur.
 Hedef en dayanıklı sporların sayısında belli bir desimal azalma sağlamaktır.
 Genel olarak, ambalaj yüzeyindeki m/o sayısında 4 desimallik bir azalma sağlayan bir sterilizasyon, bir çok uygulayıcının hedef aldığı “kabul edilebilir en yüksek bozulma oranını” karşılayabilmektir.
 Aseptik ambalajlamada uygulanan sterilizasyon yöntemleri

Sterilizasyon, sterilize edilecek materyalin mikroorganizma yüküne ve taşınan bu mikroorganizmaların türlerine bağlı olarak düzenlenen bir işlemdir.
 Fiziksel yöntemler
 Isıl işlemler
 Doymuş buhar uygulaması
 Kızgın buhar uygulaması
 Sıcak kuru hava ile ısıtma
 Sıcak kuru hava ve buhar karışımı ile ısıtma
 Ekstruzyon uygulaması

 Fiziksel yöntemler
 Işınlama işlemleri
 IR ışınlarla ışınlama
 Uv-ışınlarla ışınlama
 İyonize ışınlarla ışınlama
 Kimyasal yöntemler
 Hidrojen peroksit uygulaması
 Etil alkol ile muamele
 Etilen oksit ile muamele
 Perasetik asit ile muamele
Birçok Avrupa ülkesinde hidrojen peroksit aseptik ambalaj sterilantı olarak öteden beri kullanılmaktadır. 1981 yılında Amerika’da hidrojen peroksitin bu amaçla kullanılması FDA tarafından “ambalaj içerisinde maksimum 0.1 ppm kalıntı, çalışılan ortam atmosferinde maksimum 1.0 ppm bulunabilme” koşuluyla serbest bırakılmasından sonra, aseptik ambalajlama tekniği gerek Amerika’da gerekse diğer ülkelerde hızla yaygınlaşmıştır
Hidrojen peroksitin mikroorganizmaları öldürme etkisi, düşük sıcaklıklarda çok yavaştır. Ancak sıcaklık yükseldikçe bu maddenin etkisinde kalan mikroorganizmaların D değeri hızla ve logaritmik olarak düşmekte, yani hidrojen peroksitin öldürücü etkisi artmaktadır. Bu nedenle hidrojen peroksitin ambalaj sterilizasyonu için kullanımında en az 85-90°C sıcaklık uygulanmaktadır. Böylece
aseptik ambalajlamada sterilant olarak normal sıcaklıkta pek pratik olmayan hidrojen peroksit, yüksek sıcaklıkta kullanılınca amaca tam anlamıyla uymaktadır
Genel bir ilke olarak hidrojen peroksitin en az %30 konsantrasyonda olma koşuluyla, en az 80-90°C sıcaklıkta en az 3- 4 saniye süreyle etki etmesi halinde, yüzeyde bulunan mikroorganizma sayısında en az 4 desimallik azalmayı sağladığı
kabul edilmektedir. Çok yaygın olmasa bile bazı durumlarda hidrojen peroksit, UV ile birlikte uygulanmakta ve böylece sinerjetik bir etki sağlanmaktadır
Ambalaj sterilizasyonunda sıcak kuru hava, aşırı ısıtılmış buhar veya yüksek sıcaklıktaki doymuş buhar da kullanılmaktadır. Bunlar içerisinde en etkilisi şüphesiz doymuş buhardır. Nitekim 147°C’de 3.5 bar basınçlı doymuş buharın 5-6 saniye sürede bakteri spor sayısında 5.5-7 desimallik bir azalma sağlayabildiği, aynı sonuca sıcak kuru hava veya aşırı ısıtılmış buharla daha uzun sürede ulaşılabildiği bilinmektedir. Diğer taraftan plastik poşet, şişe veya bardak gibi ısıyla form verilen ambalajların üretimi sırasında yüzey yaklaşık 230-240°C civarında bir ekstruzyon sıcaklığına maruz kalmaktadır.
Bu düzeydeki sıcaklığın ambalajı yeterince sterilize ettiği ileri sürülmektedir. Ancak doluma kadar geçen sürede bu sterilitenin korunmasının şart olduğu gözden ırak tutulmamalıdır. Sadece ısı uygulamasıyla yürütülen sterilizasyon yöntemi bu örneklerle sınırlıdır.
Ambalajın 60Co kaynağı kullanılarak ışınlanma yolu ile de sterilizasyonu mümkündür. Işınlama “bag-in-box” sistemlerinde kullanılan plastik torbaların sterilizasyonunda yaygındır. Işınlamada önemli nokta, sterilizasyonun ambalaja radyoaktivite kazandırmayacak bir ışın kaynağı ile yapılmasıdır.
Aseptik ambalaja doldurulacak gıdanın sterilizasyonunda da kabul edilebilir en yüksek bozulma oranı temel alınmak suretiyle uygulanacak ısıl işlemin bunu sağlayabilmesi şeklinde yürütülür. Ancak burada, sadece mikroorganizmalar değil, enzimlerin inaktivasyonu da dikkate alınmalıdır. Şüphesiz bütün bu hedeflere ulaşırken, sterilize edilen gıdanın kalite kriterlerinin de en üst düzeyde tutulmasına çalışılır. Kısaca burada ambalaj sterilizasyonunda olduğu gibi, sadece sterilite olgusu değil, diğer faktörler de rol oynamaktadır

Gıda Ambalajlama Teknolojisinde Son Gelişmeler ( Dr. Filiz AKSU )

İÇERİK

• AMBALAJ TANIMLAMASI VE FONKSİYONLARI

• AMBALAJIN DEĞİŞİM SÜRECİNDEKİ FAKTÖRLER

• GIDA AMBALAJLAMADA YENİ TEKNOLOJİLER

• TARİHSEL SÜREÇTE AMBALAJDAKİ DEĞİŞİM

• AMBALAJDA TASARIM TRENDLERİ

AMBALAJ NEDİR

• Ambalaj, içinde bulanan ürünü en iyi şekilde koruyan, hijyen koşulları sağlayan, markayı ve mamulü her yönü ile temsil eden; gıdayı güvenilir şekilde saklayıp, depolanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan her türlü malzemedir.

AMBALAJIN FONKSİYONLARI

• Koruma,

• Bütünlük sağlama,

• Bilgilendirme,

• Kullanım kolaylığı getirme

• Satış

Gıda Ambalajlama ve Depolama ( Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZTÜRK )

1. AMBALAJ

1.1. Ambalajın Tarihçesi

1.2. Ambalajın Görevleri

1.3. Gıdaların Ambalajlanması

1.4. Ambalajdan Beklentiler

1.5. Ambalaj Seçimini Etkileyen Etmenler

2. AMBALAJLAMA

3. ETİKETLEME

3.1. Gıda Maddesi Etiketinde Bulunması Zorunlu Hususlar

3.2. Tüketicinin Etiketlemeden Beklentileri

3.3. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Tebliği

4. GIDA AMBALAJ MATERYALLERİ

4.1. Cam Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.1.1. Cam ambalaj tipleri

4.1.2. Cam ambalajların bazı kalite özellikleri

4.1.3. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre cam ambalaj materyallerinin kullanımı

ile ilgili kurallar

4.2. Kağıt Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.2.1. Kağıt çeşitleri

4.3. Metal Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.3.1. Metal ambalaj materyallerinin özellikleri

4.4. Plastik Esaslı Ambalaj Materyalleri

4.4.1. Ambalajlamada kullanılan önemli plastikler

4.4.2. Çevreye dost plastik ambalaj üretimi

4.5. Gelişmiş Ambalajlar

5. GIDA-AMBALAJ, MİKROORGANİZMA-AMBALAJ ve BÖCEK-AMBALAJ

İLİŞKİLERİ

5.1. Gıda-Ambalaj İlişkileri

5.1.1. Kimyasal migrasyon

5.1.2. Gıdalardan aroma kaybı

5.1.3. Gıdalara koku geçişi

5.2. Mikroorganizma-Ambalaj İlişkisi

5.3. Böcek-Ambalaj İlişkisi

6. ASEPTİK AMBALAJLAMA

6.1.Tanım ve Tarihçe

6.2. Aseptik Ambalajlamada Kullanılacak Ambalaj Malzemelerinde Aranan Özellikler

6.3. Aseptik Ambalajlama Proses Aşamaları

6.3.1. Ambalaj sterilizasyon yöntemleri

6.3.2. Çeşitli ambalajların sterilizasyonu

6.4. Aseptik Ambalajlamada Özen Gerektiren Noktalar

6.5. Aseptik Karton Ambalaj Malzemesi Üretimi

6.6. Çeşitli Ürünlerde Aseptik Ambalajlama Uygulamaları

6.7 Aseptik Ambalajlamanın Olumlu Yönleri

6.8. Aseptik Dolum Tesisinin Temizlik ve Sterilizasyonu

7. MODİFİYE ATMOSFER AMBALAJLAMA

7.1. Modifiye Atmosfer Ambalajlamanın Avantajları ve Dezavantajları

7.2. Modifiye Atmosfer Ambalajlamada Kullanılan Gazlar

7.3. Paketleme Yardımcı Maddeleri (Modifiye ediciler/Absorbanlar)

7.4. Ambalaj Materyali

7.5. Çeşitli Ürünlerde MAP Uygulamaları

8. GIDA MUHAFAZA VE DEPOLAMA

8.1. Mikroorganizma Kontrolü

8.2. Enzim Kontrolü

9. TAHILVE TAHIL ÜRÜNLERİNİN AMBALAJLANMASI VE DEPOLANMASI

9.1. Tahıl Depolama Yöntemleri

9.2.Buğday Depolamada Etkili Faktörler

9.3. Tahılların Depolanması Sırasındaki Değişimler

9.4. Unlar

9.5. Ekmek

9.6. Fırıncılık Ürünleri

9.7. Makarna-Şehriye

9.8.Kahvaltılık Tahıllar

Gıda Ambalajlamada Nanoteknoloji Uygulamaları ( Prof.Dr. Dilek BOYACIOĞLU )

Gıda Ambalajlamada Nanoteknoloji Uygulamaları

Prof.Dr. Dilek Boyacıoğlu
İTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı

Gıda ambalajlama uygulamaları, farklı gıda ürünleri için uygun ambalaj materyali ve paketleme teknolojisinin seçimini sağlayarak, gıdaların raf ömrünü arttırmaya yardımcı olmakta ve raf ömrü süresince gıdaların kalitesinin ve tazeliğinin en iyi şekilde korunmasına olanak vermektedir. Günümüzde, fosil yakıtlardan elde edilen ve biyo-bozunur özellikte olmayan petrokimyasal bazlı plastik ambalaj materyallerinin gıda ambalaj endüstrisinde de en büyük paya sahiptir. Ancak çevreyle ilgili artan endişeler, doğal kaynakların giderek azalması ve son yıllarda, tüketicilerin daha kaliteli gıda tüketme yönündeki artan talebi ile, biyo-bozunur polimerlerin (biyopolimerler) ambalaj materyali olarak kullanımı önem kazanmaktadır. Bu nedenle, biyobozunur özellikte olan ve tarımsal ürünler gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen polimerlerin, gıda ambalajlamada diğer polimerlere alternatif olarak geliştirilmeleri konusunda araştırmalar yoğun şekilde süre gelmektedir.
….

Kaynak: http://www.dilekboyacioglu.com/Gida_Ambalajlamada_Nanoteknoloji.pdf

Gıda Ambalajlarının Fiziksel Özellikleri

Gıda Ambalajlarının Fiziksel Özellikleri

Özet:

Ambalaj, her geçen gün yaşam standartlarının arttırılmasındaki önemli rolü gereği gelişerek tam bir endüstriyel sektör haline gelmiştir. Bu konudaki gelişmeler başta gıda sanayi olmak üzere birçok sektörü etkilemektedir. Ambalaj sanayinin demirbaş hammaddesi olan plastik işlenerek çeşitli amaçlar için farklı özelliklerde üretilmiştir.

Laboratuar ortamında yapılan birinci deneyde farklı özellikteki üç plastik ambalaj materyalinin yakma sureti ile belirlenmeleri amaçlanmıştır. Kendiliğinden sönme, alevlenme kolaylığı, alev rengi, yanma kokusu ve  fiziksel durum baz alınarak yapılan deneyde PE, PP ve PET maddeleri tanımlanmıştır. Yapılan ikinci deneyde ise 25oC’de %75’lik bağıl nemli ortama konmuş cips ambalajlarının su buharı geçirgenliği testi yapılmıştır. Ancak yapılan hatalar sonucunda  sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir.

Giriş ve Literatür:

Ambalaj; gerek insan sağlığı ve ürünün kalite güvenliği, gerekse satış ve gıda israfının azaltılmasına yardımcı olmasıyla, genel olarak bugünün dünyasında, yaşam seviyesinin artırılmasında her geçen gün büyük bir rol üstlenmektedir. Endüstriyel bir gıdanın istenilen kalite ve özelliklerde üretilmesinin yanı sıra, bu özellikleri bozulmadan tüketiciye ulaştırılması istenir. Burada ambalaj içine konulan ürünleri dış etkenlerden koruyan, taşıma, depolama, dağıtım, tanıtım, reklam, pazarlama ve kullanıcıya kadar ürünlerin uygun şartlarda bulunmasını ve özelliklerini kaybetmemesini sağlayan bir sistemin adıdır. Bir gıda ürününün yada yeni gıda teknolojilerinin geliştirilmesinde en önemli faktörlerden birisi, tüketici kabulüdür. Gıda     teknolojisinde yer alan yenilikleri etkileyen faktörler genel olarak; Tüketici istek ve gereksinimleri, yasa, tüzük ve yönetmelikler, basın ve yayın organları ile tüketicinin eğitimi, ekonomi, bilimsel buluşlar olarak sıralanabilir. Tüketicinin gıda ile ilgili endişeleri ise elverişlilik, hijyen ve güvenilirliktir. Toplum sağlığının korunması ve ortalama insan yaşının artırılmasında diyet, anahtar faktör olarak bilinmektedir. Bu nedenle tüketici, diyetteki yeniliklere ve gıdaların zararlı nitelikte olmasına yol açan maddelere (yada prosese) karşı son derece duyarlıdır. Kısaca günümüz tüketicisinin gıda ambalajından beklentileri; kullanım kolaylığı, kalite, tazelik, emniyet, uygun fiyat, ürün özellikleri, çevre ve ürün ile uyumlu ambalajdır.

Gıda ambalaj sanayinde ürün için uygun ambalajın belirlenmesi ve üretiminde, hammaddenin fiziksel, kimyasal, geçirgenlik gibi özellikleri bilinmelidir. Endüstride kullanılan ambalaj hammaddeleri cam, metal, kağıt ve polimerlerdir. Bu materyaller içinde en çok rağbet gören grubu plastikler oluşturmaktadır.

Camlar inert, şeffaf, geri dönüşümlü ve sert olması, gazlara karşı geçirgen olmaması özellikleri sayesinde avantajlı materyallerdir. Genelde konserve, yağ, içecek ve reçel gibi ürünlerin paketlenmesinde kullanılırlar. Metaller gaz ve ışığa karşı geçirmezlik sağlarlar. Ucuz olmaları ve gıda maddesi için üstün fiziksel koruma sağlamaları avantajlarıdır. Ancak kutuların açılma ve kapatılma sorunları vardır. Konserve üretiminde yaygın olarak kullanılırlar.  Kağıt ise ucuz, geri dönüşümlü, bol ve yenilebilir özellikte olmasına rağmen gaz geçirgenliğinin fazla olması ve nemin dayanıklılığını azaltması sebebiyle kullanım alanları sınırlıdır.

Plastikler ise yukarıdaki tüm grupların yerini alan yeni bir materyal olarak gıda sanayinde kullanılmaya başlanmıştır. Endüstride ambalaj malzemesi olarak kullanılan başlıca plastikler; polietilen(PE), polipropilen(PP), polivinilklorür(PVC), vinilidenklorür (VDC), politetrafloroetilen(PTFE), polistiren(PS), polietilentetrafitalat(PET), pliamid (PET) ve polimetilpenten(PMP)’dir. Bu materyaller tek başlarına kullanıldıkları gibi gıda maddesinin özelliklerine bağlı olarak karışım halinde de kullanılabilirler. Tablo1’de bazı ambalaj materyallerinin özellikleri belirtilmiştir.

Tablo1: Bazı plastik materyallerin özellikleri

Materyal

Avantajlar

 Dezavantajlar

Kullanım alanları

   PE

Nem bariyeri sağlar, esnek ve sağlamdır, kırılmaz

Aroma ve lezzet gibi bazı gıda bileşenlerini absorblar, kalın bölgelerde bulanıklık oluşturur

Paketleme (meyve-sebze, fırıncılık ürünleri), film oluşturma, şişeleme (süt)

 PP

Sağlam ve kırılmazdır, berrak transparandır, bükülebilir

Sıcaklık artışı dayanıklılığı arttırır , kalın bölgelerde bulanıklık oluşturur

Şişeleme, film oluşturma, torbalar, ekmek saklama, dokuma çuvalları

 

PET

Gaz bariyeri sağlar, şişe şekline sokulabilir, berrak transparandır

  Üflenerek şekillendirilemez

Şişeleme, baharat paketleme, steril torba

PVC

Sağlam ve kırılmazdır, berrak transparandır, , şişe şekline sokulabilir

Sıcak dolum özelliği sınırlıdır, zaman içersinde buharlaşır, kansorejen etkisi vardır

Şişeleme, paketleme

 PAM

Kuru iken gaz, tat, aroma bariyeri sağlar, diğer polimerlerle alaşım yapabilir

Özellikleri nem içeriğine göre değişir

Paketleme, pişirme poşetleri

 

 

Materyal:

Yapılan deneyde;

·        3 adet farklı plastik ambalaj materyalleri

·        Çakmak

·        Orijinal ambalajında cips

·        Kağıt ambalaj içine koyulmuş cips

·        Hassas terazi

·        Etüv

·        2 adet kapaklı cam kavanoz

kullanılmıştır.

Metot:

·        Verilen plastik ambalaj malzemeleri yakılarak, tablo4’deki özellikler kontrol edilmiş ve malzemeler tanımlanmıştır.

·        Orijinal ve kağıt ambalaj içerisindeki cipsler tartıldıktan sonra 250C’de %75 bağıl nemli ortama(kavanozlara) konmuştur.

·        Cuma ve Pazartesi günleri cips ağırlıkları dikkatlice tartılmış ve değerler kaydedilmiştir.

·        Süreye karşı toplam ağırlık grafiği çizilmiştir.

·        Geçirgenlik hesaplanmıştır.

Sonuçlar:

Yakma deneyi sonucunda tablo2’deki sonuçlar gözlenmiş ve verilen numunelerin ne oldukları tablo4 ‘den yararlanılarak doğru olarak belirlenmiştir.

Tablo2:  Yakma deneyi sonuçları

Örnek no  

Kendiliğinden    sönme

Alevlenme kolaylığı

Alev rengi

Yanma kokusu

 Fizksel durum

   Tahmin

    1

Sönmedi

Kolay

sarı

Mum gibi

Erime, damlama

     PE

    2

Sönmedi

  Orta

Üst sarı, alt mavi

Mum gibi

Erime, damlama

      PP

   3

Sönmedi

Zor

Sarı, duman siyah

 Normal plastik

Yumuşama, erime, damlama

     PET

Su buharı geçirgenlik testi sonucun da tablo3’deki değerler bulunmuş ve aşağıdaki grafikler çizilmiştir. Bu testin hesaplamaları ekler kısmında detayı ile açıklanmıştır.

 Tablo3: Su buharı geçirgenlik deneyi sonuçları

Tartım Günü

           Orijinal Ambalaj ağırlığı(gr)

         Kağıt Ambalaj ağırlığı(gr)

Perşembe

                         18.90

                      26.02

Cuma

                         19.84

                      29.59

Pazartesi

                         19.38

                      29.96

Şekil1: Orijinal ambalajda su geçirgenliği grafiği

Şekil2: Kağıt ambalajda su geçirgenliği grafiği

Orijinal ambalajda su geçirgenliği

Orijinal ambalaj alanı: 408 cm2

WVT=(19.38-18.90)/(4*24)*0.0408=0.1225 g/hm2

Geçirgenlik sabiti=0.1225/23.7*(.75-.03)=0.00718 g/h.m2.mmHg

Kağıt ambalajda su geçirgenliği

Kağıt ambalaj alanı: 420 cm2

WVT=(29.96-26.02)/(4*24)*0.042=0.977 g/hm2

Geçirgenlik sabiti=0.977/23.7*(.75-.03)=0.0573 g/h.m2.mmHg

Tartışma:

Su buharı geçirgenliği deneyi sonuçları ve grafikleri incelendiğinde bazı dengesizliklerin olduğu göze çarpmaktadır. Orijinal ambalajın ağırlığının günden güne artması gerekirken pazartesi günkü sonucun Cuma güne oranla daha düşük çıktığı gözlenmiştir. Bunun sebebi tartım sırasında yapılan hatalardır. Tartım yapılmadan önce ambalajın dış yüzeyinde biriken su damlacıklarının Cuma günü silinmemiş olması bu dengesizliği doğurmuştur. Ayrıca yine Cuma günkü tartım sırasında kağıt ambalajın su içine düşürülmesi sonucu ambalaj ağırlığı kağıdın suyu emmesi sebebiyle oldukça yüksek çıkmıştır. Başlangıçta yapılan bu hata Pazartesi günkü tartımın sonucunu da negatif olarak etkilemiştir.

Yapılan bu basit hatalar sonucunda deneyden istenilen verim alınamamış ve yanlış değerlere ulaşılmıştır.

Yakma deneyinde ise bazı numunelerin özellikleri literatür özellikleri ile birebir eşleştirilememiş olunmasına rağmen materyaller doğru bir şekilde tahmin yoluyla belirlenmiştir.

Kaynaklar:

1.      Demir, M.1998. Unlu Mamüller Ambalaj Kültürüne Doğru Adım Adım İlerliyor. Unlu Mamüller Dünyası 1:62-63

2.      Rooney, M.L. 1995. Overwiew of Active Food Packaging. Ch.1 in Active Food Packaging, M.L. Rooney(ed.), p.1-4. Blackie Academic and Professional, Glaskow.

3.      Holdsworth, S.D. 1992. Aseptic Processing and Packaging of Food Products, 1st ed. Elsevier Science Publishing Co. Inc., New York, NY.

4.      Stewart, G.F. and Amerine, M.A. 1973. Food Science and Technology, 2nd ed. Academic Press, Inc., New York, NY.

5.      Ooraikul, B. 1991. Technological Considerations in Modified Atmosphere Packaging. Ch. 3 in Modified Atmosphere Packaging of Food, B. Ooraikul and M.e. Stiles (ed.), P. 26-30. Ellis Horwood, Ltd., West Sussex,UK

Ek:1

Tablo4: Plastik ambalajların tanımlanmasında kullanılan bazı özellikler

Malzeme

Adı

Kendiliğinden Sönme

 Alevlenme

Kolaylığı

       Alev

Rengi

Yanma

Kokusu

Fiziksel

Durumu

PE

Sönmez

Orta

sarı, altı mavi

yanan mum

erime, damlama

PP

Sönmez

Orta

sarı, altı mavi, beyaz duman

yanan mum

erime, damlama

PEF

Sönmez

Zor

sarı, turuncu, siyah duman

tatlı aromatik

erime, damlama, yumuşama

PVC

Söner

Zor

sarı, turuncu, kenarı yeşil

alerid, klor

yumuşama, siyahlaşma

PAM

Söner

çok zor

sarı, turuncu

yanık sebze

erime, damlama

Ek:2

Geçirgenlik hesabı formülleri ve anlamları:

WVT=G/tA

Geçirgenlik sabiti = WVT/Dp=WVT/S(R1-R2)

WVT:Su buharı geçirgenliği

G: Ağırlık değişimi (d)

t: Süre (saat)

A: Ambalajın yüzey alanı (m2)

Dp: Buhar basıncı farkı (mmHg)

S: Test sıcaklığındaki doygun buhar basıncı (mmHg)à 23.7mmHg

R1: Su buharı geçişinin olduğu kaynağın bağıl nemi à %75

R2: Su buharı geçişinin olduğu yerin bağıl nemi à %3

Gıda Maddelerinin Özellikleri ve Kullanılan Ambalaj Malzemeleri

GIDA MADDELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KULLANILAN AMBALAJ MALZEMELERİ

İşlenmiş tüm ürünler içinde gıda ürünleri ambalajlanma ve satışa sunuluş açısından en fazla dikkat edilmesi gereken maddelerden biridir. Gıda ürünlerinin pazarlama aşamasında ve tüketiciye taze olarak ulaşmasında yeterli ve fonksiyonel bir ambalajlamanın önemi büyüktür. Diğer ülkelerin ülkemizden, işlenmiş gıda maddelerine olan talebinin giderek arttığı bir dönemde uygun bir ambalajın benimsenmesi gerekli olmaktadır.
İklim değişiklikleri, depolama ve taşınma sırasında meydana gelebilecek zararlardan ürün ancak ambalajı sayesinde korunabilecektir. Ayrıca buna ek olarak ideal bir ambalaj içindeki ürünü tozdan, kirden, böceklerden, küften, nemden ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir etmenden de korumalıdır.
Süt ve Süt Ürünleri
Süt

Süt ve süt ürünleri değerli bir hayvansal protein kaynağıdır. İnsanların beslenmesi açısından hayvansal kaynaklı proteinlerin yeri ve önemi çok büyüktür. Maalesef ülkemiz süt hayvanı varlığına oranla düşük miktarda süt üreten bir ülkedir. Gelişmiş ülkeler ve Avrupa Topluluğu ülkelerinde süt ve süt ürünlerinin kişi başına tüketimi yılda 350 kg civarında bulunmasına rağmen ülkemizdeki yıllık kişi başına tüketim miktarı bunun %20’sini geçmemektedir.

Cam:
1950 yılına kadar genelde süt şişe içerisinde satılmaktaydı. Daha sonra bu oran daha hafif ambalaj istenmesi nedenleriyle oldukça düşmüştür. ABD’de şişe kullanım oranı %10 kadar olsa da Avrupa ülkelerinde yüksektir. Ülkemizde ise şişe kullanım oranı ( % 3,5 ) açıkta satılan süt oranı ( % 94,9 ) yanında oldukça düşük olsa da tetra-pak poşetler içerisinde satılan süt oranına ( % 1,6 ) göre daha fazladır. Canı şişelerin ağızlan genellikle alüminyum fol yo ile kapatılmaktadır. Şişe kapağı olarak kullanılan alüminyum folyo 0.040-0.080 mm kalınlığındadır ve istenirse baskı yapılabilmektedir. Yapışma özelliği olmayan bu folyolar önce presle kapak haline getirilmekte ve şişelerin ağızlan kapatılmaktadır. Pres sırasında kalıpların aşınmasını, folyonun yüzeye daha düzgün çalışmasını sağlamak için yüzeye 0.2 gr/m2 food grade kaydırıcı ( mineral yağ ) uygulanır.
Sütü en iyi değerlendirme yolu, başka bir söyleyişle sütten en iyi yararlanma yolu onu süt olarak tüketmektir. Bu durumda sütün sağıldığı andaki besin değerine en yakın değerde kullanılması mümkün olmakta, çeşitli besinleri işleme durumunda ise elde edilen ürüne bağlı olarak sütün yalnızca bir yada birkaç öğesinden yararlanılmaktadır.
Tetra- Pak:
1940 yıllarında Karton/PE ve KartonAVax türü ambalajlar üzerinde yapılan çalışmalar ve bu ürünlerin kullanılmaya başlanması sonucunda tetra-pak ambalaj tipi ortaya çıkmıştır. Önce wax kaplı karton ambalajlar içerisinde piyasaya verilen süte zaman içerisinde wax geçmeye başlamış ve bu türden vazgeçilmiştir.
1960 yıllarında ortaya çıkan PE kaplı karton ambalajlar bu probleme büyük oranda çözüm getirmiş ve halen de pek çok ülkede bu ambalajlar kullanılmaktadır. Ardından sütün raf ömrünü artırmak ve sterilizasyona uygunluğu sonucunda tetra-pak modeli geliştirilmiştir.Bugün karton /PE/A1. Folya / PE spesifikasyonundaki bu model yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise tetra-pak türü, cam ambalaja göre fiyat farkından dolayı daha az oranda kullanılmaktadır. Ülkemizde ise tetra-pak türü, cam ambalaja göre fiyat farkından dolayı daha az oranda kullanılmaktadır. Fakat fiyat farkına rağmen, süt İçerisinde ya da açıkta satılan sütün; ısı ve ışıktan hemen etkilenerek bozulması bu ambalaja doğru eğilimi artırmaktadır.
Plastikler:
Yiyeceklerin muhafazası bakımından en uygun ambalaj olan plastik kalıplar kolayca şekillendirilir. Sert ya da yumuşak, esnek ya da saydam olabilirler. Sıvı, kati, elyaf, köpük, film halinde bulunup, sonsuz sayıda şekil ve renge bürünebilirler. Fiziksel karakterleri onları kolay deforma olmaktan ve bozulmaktan korur. Zor kırılırlar ve en yüksek üretim çizgisinde yeterlilik ve uygunluk gösterirler.
ABD’de plastik şişeler süt ambalajı için büyük bir Pazar teşkil ederler ve en çok LDPE (ucuz olduğundan) ve büyük hacimlerde kırılmaya dirençleri nedeniyle HDPE kullanılır. Cama göre avantajları: hafif olmaları ve daha az yer kaplamalarıdır.
Süt Ürünleri
Krema
Işık geçirmeyen alüminyum kapaklar süt ürünlerini bozulmaktan koruyor. Tatlı kremalar için dağıtım zinciri, özellikle bu ürünün talebini az karşılıyor. Lezzetli yiyeceklerin tüketilmesine kadar ambalaj birimleri uzun süre ışıkla karşı karşıya bulunmaktadır. Ve hiçbir etki faktörü kremanın kalitesini çok kısa süre içinde ışık gibi olumsuz etkileyemez. Fravenhof Gıda Maddeleri Teknoloji ve Ambalaj Enstitüsü ( FhILV), süt ürünlerinin depolanma testlerinin bir çoğunda aralarında farklı ambalajlar içinde ışık etkisi altında kremanın nasıl bir davranışa sahip olduğunu da araştırdı. Bu arada alüminyum kapakların kural olarak diğer ambalaj varyasyonlarından daha iyi olduğu sonucuna vardı. Kap artık taze doldurulmuş tatlı kremalar için çok yaygın ambalaj şeklidir.
Krema kapları için plastik ve alüminyum kapak malzemelerinin karşılaştırılan değerlendirilmesi, ışık geçirmezliği eğilimi bakımından araştırmanın merkez noktasını teşkil ediyordu.
Krema süt ve yağ arası bir yapıdadır. Bünyesinde bulundurduğu yüksek miktardaki yağlar nedeniyle bozulmaya oldukça müsait bir maddedir. .Kremalar özellikle su kayıplarından korunması gerekmektedir. Dondurulmuş kremanın raf ömrü korunmaksızın 1-2 gün kadardır. Kremalarında aynı süt ürününde olduğu gibi PE kaplamalı kartonlar veya tetrapak tipi modeller içinde saklanması uygundur. Ayrıca PE kaplamalı yağ geçirmez kağıtlarda kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Folyo/ wax/ Kağıt tipi spesifıkasyonlar ise hem sızdırmazlık, hem de nem transferine olanak sağlamaması sayesinde diğer türlere göre daha avantajlı görünmektedir. Toz halindeki kremalar için ideal ambalaj, alüminyum folyolu malzemedir.
Dondurma
Dondurma süt, katı, krema şeker ve düzenleyici karışımından yapılır ve bu karışım sağlık koşullarını sağlamak için pastörize edilir. Pastörizasyon sırasında homojene edilerek uygun bir yapıya ulaştırılır. Ardından tatlandırıcı karıştırılıp dondurulur. Dondurulan karışım dövülerek yumuşatılır.
Karton:
Hafif, ucuz, kolay üretilebilir, üzerine yazı basılabilir ve depolanabilir olması nedeniyle tüketim mallarının ambalajlanmasında bilinen en eski ambalaj türleridir. Kuru gıdadan pasta ve dondurmaya kadar bir çok ürünün ambalajı olarak kullanılır. Ürün ne olursa olsun; geleneksel karton ambalajların tasarlanma yöntemleri aynıdır.
Dondurmanın ilk ambalaj malzemesi olarak karton kutular görülmektedir. Ekonomik sonuçlar göz önüne alındığında yüksek satış nedeniyle bu kutular avantajlı görülse de, tekrar tekrar açılıp kapanmaması, sıcaklık değişikliklerine karşı etkilenmesi nedenleriyle dezavantajlı duruma düşmektedir.
Alüminyum Folyo Laminelli Kartonlar:
Alüminyum folyo ışık, nem ve ısı radyasyonuna karşı etkili bir materyaldir. Böylece dondurma ısının muhafaza edilmesi sayesinde oldukça uzun müddet korunabilir.
Alüminyum folyonun diğer bir avantajı da üzerine yapılacak baskı ile çok daha cazip olmasıdır.
Plastik Kutular:
Plastik kapların avantajları, darbelere karşı iyi dayanma ve kırılma durumunda bile etrafa saçılmamasıdır. Hafiftir. Estetik görünüm ve ultraviyole ışığına karşı koruma açısından çeşitli renklerde üretilebilmesi, şeffaf olması, kısa süreli üretimlerde ekonomik olması, cam ambalajla karşılaştırıldığında çok çeşitli şekillerde üretilebilme olanağıdır.
Son yıllarda kullanılan dondurma ambalajlarından biri de plastik kaplardır. Plastik cinsi olarak PVC, PS ve PE kullanılmaktadır. Bobin halindeki malzeme vakum uygulanarak porsiyonluk veya istenilen boyutta kap haline getirilmekte dolum yapılıp ağzı kapatılmaktadır. Bu tür malzemelerin kapakları da genelde plastikten yapılmaktadır.
Margarinler
Uzun Süreli Saklama Koşulları:
Uzun süreli saklamalar için yağ, geçirimsiz malzemelerle sarılmalıdır ve buzdolabında muhafaza edilmelidir. Karton veya kağıt ambalaj içerisinde koku transferi olabileceğinden uygun bir malzeme ile lamine edilecek olursa uzun süre korunabilir.
Parşömen Kâğıt:
Geniş çapta kullanılan bu ambalaj malzemesi steril olarak üretilmektedir. Parşömen kağıtlar yağ geçirmez olmalarına rağmen oksijene karşı geçirimsizliklerinin yetersiz ve ışığa karşı geçirimli olması nedenleriyle dezavantajlı duruma düşmektedirler. Ancak kısa süreli saklamalar için uygun olabilirler.
Alüminyum Folyo ile Laminelli Malzemeler:
Halen Avrupa ve Amerika’da gelişmiş ülkelerde tere yağlar tamamen alüminyum folya/ pergament kağıdı vaks laminasyonu folyolar içinde pazarlanmaktadır. Bu tip ambalaj yapısının yanında özel metotlarla elde edilmiş PE ve vaks sıvamalı karton kutular veya antişok PS kutular içinde ağızları alüminyum folyo ile kapatılmış folyolar içinde de ambalajlanmaktadır.
Peynir
Beyaz peynir ülkemizde en fazla miktarda üretilen bir peynir çeşididir. Gelişmiş ülkelerde halk sağlığı için peynir yapılacak sütün pastörize edilmesi zorunludur.
Peynirde Kullanılan Ambalaj Folyoları:
Son yıllarda ülkemizde bazı beyaz peynir ürünleri dahil hemen hemen bütün kaşar peyniri çeşitleri, gravyer peyniri ve sert yapılı özel peynirler vakumlu PA/PE kaekstrüzyonu bileşik (Verbund) folyoları içinde ambalajlanmaktadır. Salamura peynir tipleri ise PE torbalar içinde pazarlanmaktadır. Eritme peyniri için çıplak 12 mikron özel laklı alüminyum folyo kullanılmaktadır. Lfçgen ve dörtgen tarzındaki bu ambalajların kolay açılması ve ürünün dışarı alınması için striple (ince bant) donanımı yapılmaktadır. Diğer eritme peyniri çeşitlen ise antişok PS kaplarda ve üzerleri özel laklı 20-30 mikron kalınlıkta alüminyum folyodan mamul kapaklarla termik yapıştırılmak suretiyle pazarlanmaktadır.
Yoğurt
Son yıllarda pek çok ülkede popüler olan yoğurt, düşük ısıdaki sütün mayalandırılmasıyla yapılır. Ayrıca içerisine meyve veya tatlandırıcı ekleyerek piyasası artırılmaktadır.
Yoğurt Avrupa ve Amerika ülkelerinde genelde polystyren kaplar içerisine konulmakta ve ağzı laklı alüminyum folyo ile kapatılmaktadır. Kapak folyosunun kolaylıkla kaldırılması avantajını artırmaktadır, Polystyrenin kırılma özelliğinden dolayı problem olsa da ekonomik ve pratik olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Meyveli yoğurtlarda, meyve asitlerinin alüminyum folyoya etkisini lak önlemektedir. Bir başka ambalajda ise, yoğurt yine PS ve PVC kaplara konulmakta fakat kapak olarak, PP/PVC spesifıkasyonundaki bir malzeme kullanılmaktadır. Ambalajlama ise FFS tipi makinalarda yapılmaktadır.
Et ve Et Ürünleri
Et ve et ürünleri son derece hassas bir gıdadır ve çabuk bozulurlar. Bilindiği üzere, gıda ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan malzemeler ve prosesler çok önemlidir. Ancak et ve et ürünleri için ambalajlama ayrıca çok özel bir öneme sahiptir. İşletmelerde sağlık (Hijyen) ve doğru ısıya uyma gibi koşullara riayet edilmezse modern, yüksek bariyerli ambalaj folyoları kullanımının bir anlamı kalmaz.
Et ve et ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılan ambalaj malzemelerinde İki öneli özellik vardır. Birincisi korunması zorunlu olan kritik nitelik ve ikincisi gıda maddeleri için karakteristik olan fonksiyonel özellik. Bunlar çok iyi ayırt edilmelidir. Fonksiyonel özellikten tipik tat, renk, görünüş ya da herhangi başka bir satış için önemli özellik anlaşılır. Bu fonksiyonel özelliklere uygun ambalaj tekniği uygulanmalıdır. Bu yapılmadığı zaman tüketici için tehlike söz konusudur. Et mikro organizmalar için fevkalade uygun bir beslenme aracıdır.
Her türlü çıplak, kaplamalı veya laminelli kağıt çeşitleri et sarmak amacıyla kullanılmaktadır. Yalnız kağıdın nem veya yağa karşı dirençli olması gerekir. Yoksa nem kartonu zayıflatır ve yağın karton içerisine nüfuz etmesine neden olur. Bunun sonucunda istenmeyen lekeler ve kokular oluşur, ayrıca et ekşir. Bu nedenle kartonun veya kağıdın kaplanması gerekir. Kaplama maddesi mum olabilir. Bir başka ambalaj malzemesi olan PE (Polyetilen) filmlerinin kullanım alanları oldukça fazladır. Nem-Buhar geçirimsiz olan PE filmler düşük sıcaklıkta (-51°C ) bile esnekliğini koruyabilir. Yüksek oksijen geçirgenliği ise taze et ambalajında kullanılmasını sağlamaktadır.
Taze etlerin paketlenmesinde, su geçirgenliğinin düşüklüğü, oksijen geçirgenliğinin yüksekliği ve genel olarak fiyatın uygun olması sebebiyle dünyada en yaygın olarak orta ve yüksek yoğunluktaki polietilen filmi kullanılmaktadır. Bu gün, sanayide gelişmiş ülkelerde, düşük yoğunluktaki polietilen film üzerine ilave bazı işlemler uygulanılarak taze et paketlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Polietilen film özellikle vinil asetatlar ile kaplanarak oksijen geçirgenliği, dayanıklılığı ve şeffaflığı yönünden geliştirilmektedir.
Konserve et ürünlerinde genel olarak iki tip paketleme yöntemi uygulanır. Birincisi, ince teneke veya alüminyum kutular, ikincisi ise, cam kavanozlardır. Kutularda kararmanın önüne geçilmesi için, iç yüzey anamel tabakası ile kaplanmalıdır. Kutulara et veya etli ürün doldurulduktan sonra lehim kullanılmaz, kutunun yapılış özelliği nedeniyle çift büküm uygulanarak kapatılır. Gam kavanozların ağzı, genel olarak bükmeli ve oldukça kalın teneke kapaklar ile hava geçirmez şekilde kapatılır.
Kanatlı hayvan etlerinin ambalajlanmasında belirli düzeyde su buharı geçirmeyen, nem direnci olan ve ürünü sıkıca sarabilen materyaller seçilmeli ve vakum paketleme uygulanmalıdır.
Bu amaçla shrink filmler, PVDC, PETP, LDPE ve yumuşak PVC torbalar kullanılabilmektedir. Kanatlı ürünlerin uzun süre depolanması halinde bu materyallerden düşük oksijen geçirgenliğine sahip olanlar tercih edilmelidir.
Şeker, Çikolata ve Şekerlemeler
Şeker
Şeker beyazdan koyu kahverengiye çeşitli saflıklarda üretilir. Grandi beyaz ve kahverengi şeker genelde wax kaplamalı karton kutularda paketlenmektedir. Yada plastik torbalar içerisindeki şeker daha sonra karton kutular içerisine konulmaktadır. Yada direkt film pencereli karton içerisinde paketlenmektedir. Film olarak PE, Polystyren veya PVC kullanılmaktadır. Son zamanlarda şeker ambalajında PE kaplı kartonlar yaygınlaşmaya başlamıştır.
Çikolata ve Çikolata Ürünleri
Çikolata kakao taneciklerinin mayalanması ile elde edilir. Ayrıca kakao çekirdeklerinin öğütülmesi ile çikolata likörü elde edilir ki bir çok ürün bununla yapılmaktadır. Çikolata yağları, ekşimeye açık olmasına rağmen koku ve tat transferine açıktır. Dolayısıyla çikolatanın dışarıdan herhangi bir koku ya da tat almaması gerekir.
Piyasada pek yaygın olmasa da katı ucuz çikolata, bar ve çikolata kaplı şekerleme ambalajında küçük hacimler için 10 gr/m2’lik büyükler için ise 20 gr/m2’lik gelasin kağıtlar kullanılmaktadır. Başka malzemeler eklenerek üretilmiş çikolata ve ürünlerini ambalajında ise folyo/ wax / kağıt / wax veya folyo/kağıt/PE gibi pek çok spesifikasyon kullanılmaktadır.
Başka bir çikolata ambalajı ise alüminyum folyo direkt kullanılarak yapılmaktadır. Alüminyum folyo 0.012 – 0.015 mm kalınlığındadır ve baskılı yada baskısız olarak üretilebilmektedir.
Kakao
Toz halindeki kakao nem değişikliklerinden korunduğu takdirde oldukça kararlı bir üründür. Genelde ağzı alüminyum folyo kapaklı kutular içinde satılmakla beraber, daha az miktardaki satışlar için Alüminyum folyo / Kağıt / PE ve PE kaplı kağıtlar kullanılmaktadır.
Şekerleme
Şekerlemeler, katkı maddeleri şeker ve tatlandırıcıların kombinasyonu ile elde edilir. PE ve OPP filmler kullanım alanları açısından son zamanlarda selefonun yerini almaya başlamıştır. PE selefon kadar gaz geçirimsiz ve berrak görünümlü olmasa da yırtılma dayanımının mükemmel olması, heat seal için uygun olması ve nem geçirimsiz olması nedeniyle avantajlı olmaktadır. Polipropilen polietilene göre daha berrak ve tok bir malzemedir.
Alüminyum folyo laminelli malzemelerde son zamanlarda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle daha pahalı ve korunmanın çok önemli olduğu şekerlemeler için FolyoAVax/Kağıt veya Folyo/PE/Kağıt/PE kombinasyonları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, yine alüminyum folyo kullanılarak yapılmış pek çok ambalaj malzemesi bulunmaktadır.
Kabuklu Yiyecekler
Meyve ve fındıklar şekerlemelerde önemli katkı maddeleridir. Ayrıca paketlenerek de satılır. Fındık ve fıstıklar bünyelerindeki yüksek yağ miktarı nedeniyle oxıdasyon sonucu ekşimeye ve neme duyarlıdır. Çok fazla nem mikroorganizmaların oluşumuna az miktardaki ise kırılganlığa ve tat kaybına neden olur. Normal nem oranı %3,5 kadardır ve %2’nin altına kesin düşmemelidir. % 5.5 – 6’yı geçerse oldukça sulu yumuşak ve az raf ömrüne sahip olur. İdeal bir ambalajı raf ömrü için sıfır oksijen geçirimsiz olması gerekir ve vakum altında paketlenmelidir. Ayrıca ürünü fiziksel etkilere karşı da korumalıdır.
Ultraviole ışıklarda doymamış yağlar okside olacağı için ekşime olacaktır. Dolayısıyla kullanılacak ambalajda bu unsurda göz önüne alınmalıdır. Meyveli şekerlemelerde aynı sert şekerleme yapısındadır. Fazla nem yapışkanlık yapar. Bu nedenle en önemli dikkat edilmesi gerekli nokta nem miktarını istenilen oranda tutmaktadır.
Su Alkollü – Alkolsüz veya Gazlı İçecekler
Su
Dünyayı oluşturan kıtalar arası içecek alışkanlıkları, ayrılıklar taşısa da, piyasa koşulları benzerlik gösteriyor, tüm pazarda korkunç bir rekabet hüküm sürüyor çünkü; çok uluslu büyük firmalar pazarlama gücü ve dağıtım kanalları sayesinde kozları ellerinde tutuyorlar.
Cam şişe, İçecek ambalajlan arasındaki yerini tekrar doldurabilme, geri toplanma ve geri dönüştürme özelliklerine sahip olması, saydam ve bariyer, saklama özelliklerinin iyi olması nedeni ile hala koruyor. Ancak kırılganlık ve ağırlığı, içecek ambalajı olarak kullanılan diğer ambalajlara göre büyük dezavantajdır.
Kahve
Kahve toplandığı zaman küçük sulu bir meyvedir. İlk kahve ambalajı olarak kağıt paketler görülmektedir. Daha sonra iç içe iki kağıt kullanılmış fakat problemlerin tam olarak ortadan kalkmaması üzerine iç kısma film çekilmiştir. Film malzemeye mükemmel bir gaz geçirimsizlik özelliği vermiştir. Cam yaygın olarak kullanılır. Fiyatının düşüklüğü ve kapağın tekrar tekrar açılıp kapatılabilmesi açısından tercih edilmektedir. Plastik kavanozlar eğer gerekli olan Özelliklere cevap verebilecek yapıda olabilseler, cam ve met al kavanozların yerini alabilirler. Kahve son zamanlarda vakum altında paketlenmektedir. Bu işlem için en uygun ambalaj şeklinden biri olan poşetler malzemelerin birleştirilmesiyle tetrahedral yapıda üretilmektedir.
Çay
Meşrubat sektörünün en önemli özelliklerinden biri üretimden son tüketime kadar tüm aşamalarda ilgili diğer sektörlerle yakın iş birliği içerisinde bulunmasıdır. Bu özelliği ilgili sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bunlar arasında özellikle ambalaj sektörüne olan katkısı küçümsenmeyecek kadar yüksektir.
Çay; kafein, tannin ve yağ içerir. Çayın ilk ambalaj malzemesi tahtadır. Ardından kağıt poşetler içerisinde satılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra cam veya teneke kavanoz ve kutular ambalaj malzemeleri geniş yer kaplamaktadır. Alüminyum Folyolu fleksible ambalaj malzemesinin ise avantajları göz önüne alındığında diğerlerinden çok daha önemli hale gelmektedir. Çay genelde; alüminyum folyo/kağıt/PE spesifıkasyonundaki malzeme ile ambalajlanmaktadır.
Alkollü – Alkolsüz ve Gazlı İçkiler
Bu içkiler için kutu olarak kullanılacak ambalaj malzemesinden mukavemet ve geçirimsizlik özelliklerinin yanında saydamlık ve antioksitlikte aranmaktadır. Performans özellikleri ise şöyle sıralanabilir.
•Sünme dayanıklılığı: Çaptaki artış 90 günde %3’ten az olmalıdır.
•Darbe mukavemeti: 1-2m yüksekten sert bir yüzeye bırakıldığında kırılmamalıdır.
•Gaz geçirgenliği: 90 günde gaz kaybı en fazla %15, oksijen girişi 90 günde25 ppm’den az olmalıdır.

Cam şişe veya alüminyum kutular oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Alüminyum değişik alaşımları kullanım yerlerine göre ayarlanmaktadır.
Meyve ve Sebzeler
Gıda sektörünün alt sektörlerinden biri olan yaş meyve ve sebzeler ve işleme sanayi; büyüme potansiyeli ve ihracat hacmi yüksek olan sektörlerin başında gelmektedir.
Aranılan nitelikleri yönünden yaş meyve ve sebze ürünlerinin ambalajı, içindeki ürünü ezilme, sallanma ve üzerindeki istifin basıncından koruyacak şekilde sağlam ve sert olmalı ve özellikle hafif olmalı, havalanma, soğutma, fumigasyon ve benzeri işlemlere uygun ve içindeki ürünlerin kontrolüne olanak vermeli, boş olduğunda kolay taşınmalı, az yer kaplamalı, kolay hazırlanabilir, doldurulabilir ve kapatılabilir olmalı, istifleme, taşıma vb. işlemlere uygunluk açısından sorun çıkarmamalı, içindeki ürüne iyi bir ortam sağlamalı, işaretlemeye ve etiketlemeye elverişli olmalıdır. Doğal olarak tüm bu nitelikleri yanında keza ekonomik olması da ön planda tutulmalıdır.
Yaş meyve ve sebze ambalaj kaplan imal edildikleri malzemelere göre kısaca aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
• Çuval yada ağ (file) ambalajlar
• Ahşap ambalajlar (sandıklar, paletler, kapaklar)
• Plastik ambalajlar (Polyetilen, PE, Polipropilen PP, Polisitren PS, Polivinilklorür
PVC, Poliamid PA filmler, levhalar, treyler ve kaplar).
• Kağıt esaslı ambalajlar (sargılık kağıtlar, kağıt torba ve çantalar, karton kutular,
oluklu mukavva kutular, treyler, etiketler, örtüler, kuşaklar ve bantlar).
• Diğer ambalajlar (****ller ve Camlar)
Taze meyve ve sebzeler
Taze meyve ve sebzelerin değerlendirilmesi aşamalarında cam ambalaj kapları başta gelen ambalaj malzemeleri olmaktadır.
Cam kapların yaş meyve ve sebze değerlendirilmesinde kullanılması çok eski yıllara dayanmaktadır. Bu sanayi dalında cam ambalaj daima önde gelen ve aranan bir ambalaj malzemesi olmuştur.
Kurutulmuş Gıdalar
Bu gruba çeşitli proseslerden geçirilerek suyu alınmış, kekmiks, çorba ve puding gibi gıdalar girmektedir. Gıdanın özelliğinden dolayı mükemmel bir su buharı ve özellikle gıda içerisindeki yağ bileşimlerinden dolayı gaz geçirimsizliği istenmektedir. Gıda içerisindeki yağ asitleri, oksijenle karşılaştığında oksidasyona neden olur ve bunun sonucunda ekşime, renk ve tat değişikliği meydana gelir. Hatta bu reaksiyonlar paketleme işlemi bittikten sonrada bir süre devam eder.Dolayısıyla bu tür aktivitelerin azaltılması gerekmektedir. Kurutulmuş toz gıdaların paketlenmesi sırasında ortaya çıkan problemlerden biri, eğer malzeme üzerinde statik elektriklenme olursa, toz halindeki bu gıdaların yapışma bölgelerinde dağılarak yapışmayı engellemesidir. Bu nedenle heat seal yapılacak kısamda bir ionomer kullanılması probleme çözüm getirebilir. Gıda korunması için kullanılacak ambalaj malzemeleri genelde PE kaplı kağıtlar yada LDPE/Al.Folyo/ LDPE/ Kağıt spesifıkasyonlandır.
Meyve ve Sebze Suları
Cam şişelerin kullanımında tekrar doldurmak, geri toplamak ve geri dönüştürmek gibi vazgeçilmeyecek avantajları vardır. Şeffaf ve bariyer olma, saklama özellikleri iyidir. Çeşitli şekil ve tiplerde üretilebilmektedir. Meyve ve sebze suları şişelerinde plastik compound’lı ****l taç kapak kullanılmaktadır.
Pet şişe diğer plastiklere nazaran daha dayanıklı daha şeffaf ve su buharı ve karbondioksite karşı daha bariyer özelliğe sahip bulunmaktadır. Geri dönüşüm imkanları son yıllarda çok iyi geliştirilmiş bulunmaktadır.
Tetrapak kutuları; malzemeleri bağlayan ve dış ve iç yüzeyde bulunan PE kaplama özel reçinelerden elde edilmektedir, Tetrapak ambalajlı ürünlerin raf ömrü oldukça uzun bulunmaktadır.
met al kutularda önceki yıllarda kullanılan geleneksel üç parçalı kutu üretimi yerini bugünkü iki parçalı kutu üretim teknolojisine bıraktıktan sonra üretimde verimlilik, maliyet ve görünüş bakımından büyük bir basan elde edilmiştir. Daha sonra kolay açılan kapaklı kutuların piyasaya çıkması üretici ve tüketiciye büyük basan sağlamıştır.Stand-up pouches (dik duran poşet ); meyve suyu ambalajında kullanılan dik duran poşetin yapısı 130gr/m2 triplex folyo olup, 12 mikron PET 9 mikron AJü folyo!90 mikron PE laminasyonu yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.
Lamine poşetler, meşrubat sektöründe meyve tozu üretim ve tüketiminin hızlı artış trendi içine girmesinde gerekli ambalaj malzemesinin ülkemizde üretilme imkanının çok iyi olması önemli rol oynamaktadır. Baskı üst plastik filme reverse (ters) basılmak suretiyle hem dış etkenlere karşı korunmuş, hem de albeni niteliğini arttırmıştır.
Hazır veya Aperatif Yiyecekler
Bu tür yiyecekler normal olarak yemeğin bir bölümünü oluştururlar. Genellikle yemek aralarında, spor yaptıktan sonra, dinlenirken gibi yemek dışı yenilen yiyecekler denebilir. Patates, mısır cipsleri, fındık, fıstık, çeşitli krakerler, peynir dilimleri, börekler, sandviçler ve çeşitli gıdalar bu sınıftandır.