Etiket Arşivleri: Ambalâj

Ambalaj Tasarımı

1. AMBALAJ TASARIMI

1. 1. Ambalaj Nedir?

Günümüz koşullarında her ürün kendi kendini satabilme özellikleriyle donatılmış olmalıdır. Ürünü koruyan ve tüketiciye sunan ambalaj bu nedenle günümüzde büyük önem kazanmıştır. Çağımızda reklam piyasasındaki rekabet ve hareketlilikte ambalaj tasarımı, ve ambalajın önemi tartışılmaz. Grafik tasarımın en üç boyutlusu olan ambalajın çeşitli işlevleri olmasıyla da çok çeşitli tanımlarını sıralamak mümkündür. Ambalajın fonksiyonları açısından birkaç tanımı şöyle yapılmıştır; Ambalaj; malların iyi şekilde muhafaza edilmeleri ve taşınabilmeleri için konuldukları kap ve zarflardır.1 Ambalajlama, bir malın son tüketiciye bozulmaksızın ve en az maliyetle ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır. Başka bir tanıma göre ise; Ambalajlama malların korunabilmesi, tanınabilmesi, sürüklenebilmesi ve kullanımlarının kolaylaştırılabilmesi için kaplanan, eklentilerden, süsleme veya etiketlemeden yararlanılmasıdır. Ambalajın reklam ve tanıtım işlevi açısında yapılmış birkaç tanım ise şunlardır; Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracıdır. Tüketicinin ilgisini çeker ve kapsadığı mala ilişkin nesnel ve duygusal bilgilenmeyi sağlar. Tüketicinin bir malı evinde her kullanışında, onunla ilgili İmaj ve tutumları güçlendirme işlevini yerine getirir. Ambalaj görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir. Ambalaj içine konan ürünün anlamını taşıyan bir araçtır.2 Kısacası ambalaj “sessiz bir iletişim aracı”dır.3 Kapsamlı olarak ise Ambalajlama, malların taşınmak ve satılmak üzere hazırlanması sanatı, bilimi ve teknolojisidir. Günümüzde ambalaj, artık güçlü ve gerekli bir iletişim aracı olarak görülüyor. Teorik olarak bir ürünün reklam veya promosyon kampanyasına ihtiyaç duymaktadır.; ancak ürünün tam kodlan bazında malzeme, şekil, grafik ve görsel unsurlar ambalajda somutlaşıyor. Kısaca ambalaj içine konan ürünün anlamını taşıyor. Bugün bir ürün yada marka ilk olarak ambalaj aracılığı ile gösteriliyor ve anlatılacak bilgi ambalajla beyan ediliyor. Ve ambalaj tarafından telkin edilen anlamlar, tüm pazarlamayı ilgilendiriyor. Ambalaj reklamda da rol oynayarak içindeki ürünün satışı için çalışıyor. Ürünün tanınma mücadelesi öncelikle ambalaja teslim edilmiş ve ürünün merkezi iletişim olması olan ambalaj artık günümüzde gerçekten bir “iletişim kompleksi” dir.4 Bir ürünün başarılı olup olmaması paketin ürünü satıp satamayacağına bağlıdır. Paketin şekli, kullanım uygunluğu, grafik, seçilen baskı rengi, baskı kalitesi, boya kalitesi, kullanılan malzemenin kalitesi, reklam işlevi ve başarıyı doğrudan etkiler.5 Yukarıdaki tanımlar ve açıklamalarda bahsedildiği üzere ambalaj yüzyılımızın tanıtım ve reklam görevinin büyük bir kısmını omuzlamış ve koruma, taşıma, tanıtma gibi işlevleriyle de teknik ve estetik bir alan oluşturmuştur. Günümüzde bu kadar gerekli ve önemli bir yere sahip olan ambalajın geçmişten günümüze gelişimini inceleyeceğiz.

1. 2. Ambalaj Tasarımının Tarihçesi

Bilimsel anlamda ambalajlama yeni bir kavram olmasına karşın, kökeni insanlığın tarihi kadar eskidir. İlkel insanın yemediği etleri ağaç yapraklarına sararak sakladığım, İçmediği suyu hayvan derilerine doldurduğu tahmin ediliyor.6 İnsan oğlunun ilk kullandığı ambalajlarda biri vazo olmuştur. Tekniğin ilerlemesine rağmen vazonun mağara devrindeki karakterini muhafaza ettiğini görüyoruz. Diğer yandan tabiatın bizzat kendisinde de ambalajı görmek mümkündür. Meyveler ve zahirelerin kabukları bu konuda güzel birer örnektir. Bir zamanlar mallar dökme olarak piyasaya sunuluyordu. Sonraları satış usulleri derin şekil değişmelerine uğradı. Un, şeker, tuz, yağ vs…gibi önemli yiyecek maddeleri, çuval veya varillerle perakendecilere teslim ediliyordu. Bu maddeler daha sonra basit külah, şişe İle civardaki müşterilere sunulmaktaydılar.7

Kaynak: http://blog.yalova.edu.tr/oyairmaksahin/wp-content/uploads/sites/27/2015/03/Ambalaj-1.pdf

Nanokil Kompozitlerinin Gıda Ambalajlamada Kullanımı ( Doç.Dr. Fatih TÖRNÜK )

NANOKİL KOMPOZİTLERİNİN GIDA AMBALAJLAMADA KULLANIMI

Fatih TÖRNÜK
Hasan YETİM

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü

Sunum Özeti

Nanokiller, yapıları, çeşitleri ve özellikleri

Polimer nanokompoziti

Nanokillerin gıda ambalajlarında kullanımı

Aktif ambalajlama ve nanokiller

Sonuç

Kil Nedir?

Kil, kristal yapıları birbirinden farklı olan birkaç mineralin oluşturduğu mineral karışımının genel adıdır.

KİL = Ana Kil Minerali + Diğer Kil Mineralleri + Eser Organik Maddeler

Yapılarında mineral dışında en çok kalker, silis, mika ve demiroksit bulunur.

Killerin yapısı

Killer, tabakalı yapıya sahiptirler. Bu tabakaların kristal yapıları tetrahedral ve oktahedral olmak üzere iki temel birimden oluşmaktadır.

Şekilde Tetrahedral – Oktahedral – Tetrahedral (TOT) yapılar görülmektedir. Oluşan çok sayıda birim tabaka üst üste gelerek büyür ve kil taneciklerini oluştururlar.

Kaynak: http://www.gidadernegi.org/TR/Genel/dg.ashx?DIL=1&BELGEANAH=5740&DOSYAISIM=TORNUK.pdf

Gıda Ambalajları ve Migrasyon ( Serpil TURAL )

GIDA AMBALAJLARI VE MİGRASYON

Serpil TURAL
Gıda Yüksek Mühendisi

Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü

Gıda Ambalajları

*Gıda maddelerinin, üretildikleri yerde ve kısa süre içersinde tüketimi genelde mümkün olmamaktadır. Üretildikleri yerlerden farklı bölgelerde ve farklı zamanlarda tüketilmeleri nedeniyle gıda maddeleri uygun bir şekilde muhafaza edilmelidir.

*Gıda ambalajlama, gıdanın tüketiciye güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlayan, gıda üretim aşamalarının bir parçasıdır.

*Gıda ambalajları, gıda maddelerinin raf ömrünü etkilemektedir. Gıda ambalajlama uygulamaları sayesinde, farklı gıda ürünleri için uygun ambalaj materyali ve teknolojisinin seçimi mümkün olmakta, gıdanın raf ömrü arttırılabilmekte ve bu süre içersinde gıda kalitesi ve tazeliği korunabilmektedir.

•Gıda maddesini raf ömrü süresince dış etkilerden koruma

•Gıdanın bütünlüğünü sağlama

•Gıda kalitesinin devamı

•Gıda güvenliğini sağlama

•Gıda hakkında tüketiciye bilgi sağlama

•İzlenebilirliği sağlama

 Gıdaların korunmasında çeşitli ambalaj malzemeleri kullanılabilmektedir.

 Gıdaların ambalajlanmasında kullanılan malzemeler asıl olarak kağıt, metal, cam ve plastikten oluşmaktadır.

 Hiç bir gıda ambalajı tamamen inert değildir ve migrasyon meydana gelebilmektedir.

 Cam, metal, plastik, kauçuk, seramik ve kağıt ambalajlardan gıdaya migrant geçişi, belirli gıda maddeleri ile temas halinde mümkün olabilmektedir.

Gıda ambalaj maddeleri;

1-Geçirgen olmayan ambalaj maddeleri; Metal, cam, seramik, alaşımlar

2-Geçirgen olan ambalaj maddeleri; Plastikler, kauçuk

3-Gözenekli ambalaj maddeleri; Kağıt, mukavva

Gıda Ambalajlamada

1-Gıda ambalajı gıda ile etkileşime girmeyecek maddeden yapılmış olmalı

2-Gıda ışığa karşı hassas ise ambalaj maddesinin ışık geçirgenliği düşük olmalı

3-Gıda maddesi gaza karşı hassas ise, gıda maddesi modifiye atmosferde paketlenmişse, ambalaj maddesinin gaz geçirmezlik özelliği yüksek olmalıdır.

Gıdanın taze haline en yakın şekilde, daha güvenli bir şekilde ve uzun süre muhafaza edilmesi, çevreyi korumak amacıyla, gıdaların ambalajlanmasında yeni teknolojiler (aktif/ akıllı ambalajlama, modifiye atmosferde veya vakum altında ambalajlama, yenebilir/yenilebilir ambalajlar) uygulanmaktadır.

Aktif/Akıllı Ambalajlama

 Ürün güvenliği ve kalitesinin arttırılması amacıyla, ambalaj ambalaj bileşenleri, gıda ve ambalaj içersindeki gaz atmosferi arasındaki interaksiyonlaarı içeren ambalajlama tekniğidir.

 Aktif paketleme sistemleri; aktif toplayıcı sistemler aktif salınım sistemleri kontrollü salınım sistemleri

 Aktif ambalajlama ile, çeşitli özelliklere sahip bileşenler ambalaj malzemesine dahil edilmekte, ambalaja istenen nitelikler kazandırılabilmektedir.

 Akıllı ambalajlama sayesinde, tüketici ambalaj içersindeki gıdanın kalitesi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olabilmektedir.

Modifiye Atmosferde Ambalajlama

Modifiye atmosferde ambalajlama,

 Gıda maddesi, işlem basamakları ve ambalaj malzemesinin özellikleri göz önünde bulundurularak, havanın yerine belirli gaz/ gaz karışımlarının ambalaj içersine doldurulmasıdır.

 Bu amaçla genel olarak, azot, karbondioksit, karbonmonoksit, oksijen

*ürün raf ömrünü uzatma, kimyasal koruyucuya olan ihtiyacın azalması

*maliyeti arttırma, her ürün için ayrı gaz formülasyonunun gerekliliği, paketin açılması/delinmesi halinde ambalaj özelliğinin bozulması

Kaynak: https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Belgeler/%C4%B0DAR%C4%B0%20%C4%B0%C5%9ELER/temmuz/5.pdf

Plastik Esaslı Ambalajlar ( Muharrem DEMİR )

PLASTİK ESASLI AMBALAJLAR

1. GİRİŞ

Plastikler; ısı yada basınç etkisiyle yumuşatılıp, kalıba dökme, haddeleme gibi çeşitli yöntemlerle biçimlendirilebilen ve bu biçimlerini soğuyunca da koruyabilen, yapay yada doğal, çoğunlukla organik özdeklerdir. Polimerlerden oluşan plastikler, polimerlerin farklı kimyasal yapılarından dolayı farklı fiziksel özellikler gösterirler ve sınıflandırılırlar. Genelde işlenme şekillerine göre; Termoplastikler (ısıl yumuşar) ve Termoset (ısıl sertleşir) plastikler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Termoplastikler; ısı ve basınç altında plastik özelliklerini daima korurlar. Isı ile erimeden yumuşatılıp kolayca biçimlendirilebilirler ve soğuduklarında biçimlerini koruyarak sertleşirler. Termosetler ise, ısı ve basınç uygulandığında kimyasal bir tepkime gerçekleşir, yan yana olan polimer zincirleri birbirine çapraz biçimde bağlanarak, yeniden biçimlendirilmesi olanaksız, katı bir ağ oluştururlar. Plastiklerde ısıl işlemlere karşı dayanıklılık çok önemlidir. Genellikle termoplastikler kendi ağırlıkları altında 65-120C ve bazı türlerde 260C gibi yüksek sıcaklıklarda bozunurlar. Termosetler daha sert ve ısıl işlemlere daha dayanıklıdırlar. Bir çoğu 150-230C arasındaki sıcaklık etkisine devamlı bırakılabilirler. Bazı özel türler 260C’ ye kadar dayanabilir. Plastiklerin ortak özellikleri, belirli bir sıcaklık derecesinde şekil verilebilmeleridir. Büyük molekül yapılı sentetik materyaller olan plastikler; hafiflikleri, saydam oluşları, gaz ve nem geçirgenliklerinin düşük olması, haşerelere karşı dayanıklı olmaları, kimyasal ve atmosferik etkilerden zarar görmemeleri ve hermetik olarak kapatılabilmeleri gibi özellikleri nedeniyle ambalajlamada geniş bir kullanım alanı bulmuşlardır. Ambalajlamada kullanılan plastikler, film ve kaplar şeklinde gruplandırılabilir. Filmler daha çok poşet, torba, çanta, vs. olarak kullanılırken, kaplar tepsi, kavanoz, şişe, kova, tüp, bidon şeklinde biçimlendirilerek kullanılmaktadır.


Ahşap Ambalajlar

AHŞAP AMBALAJLAR

Dünyanın en eski ambalajlarından ahşap ambalaj, sertlik ve dayanıklılık özelliklerinden dolayı ağır kırılgan yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı taze meyve ve sebzenin ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılır.

Ahşap ambalaj en ucuz ambalajdır varsayımı bugün artık tümüyle geçerliliğini yitirmiştir. Yüksek kaliteli keresteden yeni teknolojilerle üretilen sandıklar, ilkel teknoloji ve uygun olmayan keresteden üretilen sandıklar arasında fiyat farkı
mevcuttur. Ancak burada; sonuç önemlidir. Sonuçta ucuza temin edilen sandık üstlendiği işlevi yerine getiremeyip içindeki ürüne zarar verdiğinden daha pahalıya mal olur.

Olumlu Yönleri

1. Tahta doğal bir hammaddedir.
2. Dayanım / ağırlık oranı bakımından ekonomik bir yapı malzemesidir.
3. Kutu ve sandık yapımı çok karmaşık makine ve ekipman gerektirmez.
4. Küçük kapasiteli atölyelerde az bir yatırımla imal edilebilir.
5. İstiflenebilme özellikleri iyidir.

Olumsuz Yönleri

1. Ahşap ambalaj üretimi alternatiflerine göre otomasyona pek elverişli değildir.
2. İşçilik / malzeme oranı yüksektir.
3. Genellikle fazla yer kaplarlar, depolama ve taşımada sorun oluştururlar.
4. Albenisi yetersizdir.
5. Sanayileşmiş ülkelerdeki alıcılar tarafından tercih edilmemektedirler.

Ahşap Ambalaj Yapımında Kullanılan Ağaçların Bazı Fiziksel Özellikleri

 Çivi tutma gücü
 Çatlama özelliği
 Yoğunluk
 Nemlilik
 Asitlik

Ahşap Malzeme Seçme Ölçütleri

Ahşap ambalajın malzemesi odundur. Odunun yoğunluğu 0,32 g/m3 ’ten 1,15 g/m3 ‘e kadar değişir. Yoğunluğu yüksek odunların, çivi tutma özellikleri ve direnci yüksektir. Ancak büyük çatlama ve büzülme özelliği gösterirler. Odunlar dayanım ve çivi tutma özelliklerine göre dört gruba ayrılır:


Kağıt, Karton ve Oluklu Mukavva Ambalajlar

Kağıt, Karton ve Oluklu Mukavva Ambalajlar

Kağıt Ambalajlar

Kağıt ve karton en çok kullanılan ambalaj malzemesi türüdür. Değerlendirilebilir nitelikli atıkların ağırlık olarak yarısından fazlasını kağıt ve karton oluşturmaktadır. Kağıdın hammaddesini selüloz adı verilen madde oluşturur. Selüloz son derece kıymetli bir madde olup kaynağı ormanlarımız ve özel yetiştirilen bitki türleridir.

Kağıtların Taşımaları Gereken Bazı Kimyasal Özellikler

Ambalaj malzemesi olarak yararlanılan kağıdın yapısında üretim aşamalarında eklenen bazı kimyasal maddeler, örneğin metal kalıntıları, organik bileşikler, korozif maddeler bulunur. Bu maddelerin bazı gıdaları olumsuz olarak etkilemeleri ve bozulmalarına yol açmaları söz konusudur. Bu nedenle birçok ülkenin gıdaya ilişkin yönetmeliklerinde, gıda maddeleri ambalajında kullanılan kağıtların yapısında bulunabilecek maddelerin miktarlarının belirli oranların üzerinde olmaması gerektiği vurgulanmıştır.

• Örneğin yaş dayanımı artırılmış (neme dayanıklı) sargılık kağıtların gıdaya geçebilecek formaldehit miktarı 5 mg/kg olarak sınırlandırılmış, aynı şekilde bitkisel parşömen için de arsenik, bakır, kurşun, demir ve gliserin sınırları belirtilmiştir.

• Yağ geçirmez kağıt (imitasyon parşömen) için belirlenen sınırlamalar ise:

• Yağ geçirmez kağıtların içerdiği toplam demir miktarı en çok 70 ppm, suda çözünen demir miktarı en çok 15 ppm, toplam bakır miktarı en çok 15 ppm, suda çözünen bakır miktarı en çok 5 ppm, arsenik miktarı en çok 2 ppm, kurşun miktarı en çok 20 ppm olmalıdır.

• Ayrıca,bu tip kağıtlar benzoik asit, nişasta, kazein ve formaldehit içermemeli ve 100 g numunenin klor miktarı en çok 0,2 g olmalıdır.


Aluminyum Ambalajlar

Aluminyum Ambalajlar

 Gıda endüstrisinde genelde en yaygın kullanılan ambalaj materyallerinden birisidir. Çoğunlukla kalaylı tenekeye göre daha pahalıdır. Hafif ve yumuşaktır, kolay şekil verilebilmektedir.

 Alüminyum hava ile temas edince yüzeyinde ince bir alüminyum oksit filmi oluşur. Bu film alüminyumu atmosferik korozyona karşı korur. Ancak oksijenin az olduğu veya bulunmadığı durumlarda bu koruyucu tabaka kaybolur.

 Bu yüzden alüminyum kutuların da laklanması gerekir. Alüminyum, şerit halinde yırtılarak kolaylıkla açılabilen kutu kapağı üretiminde yaygın kullanım alanı bulmuştur.

 Metal esaslı ambalaj materyalleri gıda ile birebir temasta olduklarından kullanımlarına özen gösterilmesi gerekmektedir. Gıda ile reaksiyona girmeyecek, hermetik kapatılabilir, sıcaklık ve iç basınca dayanabilir olması, korozyona dirençli bulunması gerekmektedir.

 Kullanılan kabın gaz, buhar ve benzer formdaki maddeleri ayrıca mikroorganizmaları geçirmemesi gerekir. Hermetik kapama mutlak anlamda gaz sızdırmaz bir kapamadır. Bu özellikteki bir kap daha çok teneke ve camdan yapılabilmektedir.

Aluminyumun Olumlu Ve Olumsuz Özellikleri

 Aluminyumun yoğunluğu 2,7 g/cm3 dür (=hafif metal).

 Işık geçirmez.

 Gaz ve su buharı sızdırmaz.

 Isıl dayanımı üstündür.

 Isı iletkenliği ve yansıtma yeteneği iyidir.

 Elastikiyet katsayısı düşüktür. Dolayısıyla kolay ve iyi şekillendirilebilir.

 İnert bir malzemedir ve toksikolojik bakımdan zararsızdır. Ancak, çok asitli ve korozif gıdalardan etkilenebilir. Aluminyum ince bantlar gözeneksizdir.

 Fakat folyolar kalınlıklarına bağlı olarak değişik sayıda gözenek içerirler. Nitekim folyolarda 5 m kalınlıktan itibaren yaklaşık 2 gözenek/dm2 , 9 m’den itibaren 0,23 gözenek/dm2 ve 15

m’dan itibaren ise 0,09 gözenek/dm2 belirlenmiştir.

 Geçirgenlik özellikleri bağlamında, gözenek sayısının yanı sıra gözenek çapının da büyük önemi vardır. Folyolardaki gözenek çaplarının 5 m altında olması durumunda malzemenin yalnızca gaz geçirgenliği etkilenmekte; fakat su buharı geçirgenliği sürmektedir.

Alumiyumun gıda sanayinde geniş ölçüde kullanılmasının başlıca nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 Hafiftir

 Yumuşak olup,iyi bir mekaniksel işlenebilirlik ve son derece üstün şekil verilebilme özelliği gösterirler.

 20 m’den kalın olanları kesinlikle yağ ve aroma geçirmezler.

 Genel olarak atmosferik korozyona önemli ölçüde dirençlidirler.

 Toksik değildirler.

 Isıyı yansıtma yetenekleri üstündür. Parlak yüzeyine düşen ısı radyasyonunun %90’ını yansıtma özelliği gösterirler. Böylece ambalajlı ürünü, ortamda oluşabilecek kısa süreli sıcaklık dalgalanmalarından koruyarak,üründe istenmeyen sıcaklık artışlarının oluşumunu önlerler.

 Gıdaların ambalajlı olarak dondurulmaları sırasında, ürünlerdeki ısının hızlı bir şekilde dışarı çıkmasına ve dondurulmuş ürünlerin ambalaj içerisinde çözündürülmelerine veya tekrar pişirilmelerine olanak verirler.

 Gerek yüksek gerekse düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdırlar. Elektrikli ve gazlı fırınlarda, erime noktası yaklaşık 660°C olduğu için, rahatlıkla kullanılabilirler.

 Konserve gıdalarda sülfit kararması oluşmaz.

 Yeniden işlenebilirler.

 İyi baskı yapılabilir.

 Aluminyum kapak bantlar, herhangi bir sorun oluşturmaksızın açılabilirler. Ancak, Al malzemenin bazı olumsuz niteliklerinin de bulunduğu unutulmamalıdır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir;

 20 m’den daha ince ve çıplak (laksız, astarsız) folyolar gözenek içerirler. Böyle, gözenekleri açık olan folyolar, oksijene ve su buharına duyarlı gıdalar için uygun değildir.

 Belirli ölçüde korozyona duyarlıdırlar. Gerçi, Al hava ile temas ettiğinde yüzeyinde ince bir aluminyum oksit tabakası oluşmakta ve bu tabaka malzemeyi atmosferik korozyona karşı koruyucu işlev yapmaktadır. Ancak, oksijenin az olduğu veya bulunmadığı durumlarda bu koruyucu tabaka hızla kaybolmakta ve alttaki aluminyum gövdenin direnci sona ermektedir.

 Yumuşak oluşu, ona şekil vermeyi kolaylaştıran önemli bir özellikse de, kutuda dayanıklı kenet oluşumu ve kutunun iç basınca dayanması açısından önemli bir olumsuzluğa yol açmaktadır. Nitekim,saf Al’dan yapılacak bir kutunun iç basınca teneke düzeyinde dayanabilmesi için, kullanılacak Al levhanın kalınlığının, kalaylı tenekeninkinden 1⁄4 veya 1/3 daha fazla olması gereklidir.

 Ancak Al’un iç basınca dayanıklı kutu yapmayı engelleyen yumuşak metal olma özelliği günümüzde önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Bu tür alaşımlardan en tanınmışı, korozyona son derece dayanıklı olan AlCuMg yani Duralumin dir. Ancak gıda sanayi için önerilen alaşımlar, AlMn, AlMg1 ve AlMgSi1’dir.

 Bunlar özellikle içecek endüstrisinde kullanılmak üzere derin çekilmiş kutu üretimine elverişlidirler. Ayrıca et konservelerinde de kullanılırlar. Aluminyum alaşım kullanmakla, malzeme tüketimi ağırlık üzerinde %30 düzeyinde azaltılabilmektedir.

 Al folyo ile ambalajlanmış gıdalar, mikrodalga fırınlarda yeterli düzeyde ısıtılamazlar. Ancak son yıllarda, bu tip fırınlarda ısıtılma ve pişirilmeye uygun ambalajlar geliştirilmiştir. Örneğin; Al tepsiler, vinil veya mikrodalga enerjisini absorbe eden bazı organik meteryallerle kaplanmakta; tepsilerin dış yüzeyine kaplanan plastiklerle ambalajın fırın içinde yapışması önlenebilmektedir.

 Al folyolar, ısısal işlemlerle birbirlerine kaynaklanamazlar.


Cam Ambalajlar

CAM AMBALAJLAR

CAMIN YAPISI

Cam;sert,ergime noktası ve kristal yapısı olmayan aşırı soğumuş bir sıvıdır. Isıtılınca akışkanlık kazanır,soğuyunca katılaşıp sertleşerek saydam ve mat bir görünüm alır.

Cam,gerçekte oksitler karışımı olan bir maden olmasına karşın,ergime noktası yerine,yumuşama noktasına sahiptir. Isıtılınca önce yumuşar ve giderek akıcılığı artarak sıvı hale geçer. Camın en önemli özelliği atomik yapısının düzensiz olmasıdır.

CAM ENDÜSTRISINDE KULLANILAN HAMMADDELER

Silis

Bor oksit

Aluminyum oksit

Sodyum oksit

Potasyum oksit

Kalsiyum oksit

Kurşun oksit

Çinko oksit

Arsenik oksit

Renkli cam yapımında ise boyar madde olarak çeşitli metal oksitlerden yararlanılır.

Gıdaların ambalajlanmasında kullanılan normal bir camın ortalama bileşimi şu şekildedir:

Silisyum dioksit (SiO2 ) : % 69-75

Kireç (CaO) : % 9-13

Soda (Na2O) : % 13-17

Aluminyum oksit(Al2O3 ) : % 0,5-2,5

CAM AMBALAJLAR

Üretimi yaklaşık 4000 yıl öncelerine uzanan camın ilk kullanımı süs eşyası olarak başlamış. Şekillendirme olanaklarının giderek artmasıyla da çeşitli ev eşyası, şişe, kavanoz, pencere camı ve gözlük camı gibi değişik alanlara yayılarak gelişimini sürdürmüştür .

Camın hammaddesi silisli kumdur. Cam silis kumunun çeşitli katkı maddeleri ile birlikte yüksek sıcaklıklarda eritilerek şekillendirilmesinden meydana gelir.

Cam ambalajlar içine konulan ürünün görülebilmesi nedeni ile tercih edilen bir ambalaj çeşididir. Cam şişe ve kavanozların önemli bir hammadde kaynağı kullanılmış cam şişe ve kavanozlardan oluşmaktadır.

Bu nedenle cam şişe ve kavanozların geri kazanımına yardımcı olmak için cadde ve sokaklardaki cam kumbaraları kullanılmalıdır.

Bu şekilde toplanan cam şişeler kırılır ve yıkama ve öğütme işlemlerinden sonra cam fırınlarına yüklenir.

Diğer taraftan çoğu kez kahverengi renkte olan depozitolu şişeler ise temizlenerek tekrar doldurulur. Camın geri dönüşümü ülkemizde çok uzun yıllardır yapılmakta olup yaklaşık her üç şişeden biri geri kazanılabilmektedir Yeni cam ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş cam kullanılarak büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanabilir.