Etiket Arşivleri: allerji

İnek Sütü Allerjisi ( Doç. Dr. Zeynep TAMAY )

İNEK SÜTÜ ALLERJİSİ

Doç. Dr. Zeynep Tamay

İstanbul Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Allerji ve Göğüs Hastalıkları

Besin reaksiyonları

Toksik

Non-toksik

immunolojik ALLERJİ

non-immunolojik İNTOLERANS

İnek sütü proteinine reaksiyon

İnek sütü allerjisi (CMPA/ İSA)

İmmunolojik mekanizmalarla oluşan reaksiyonlar

Erken aşırı duyarlılık reaksiyonu (IgE)

Sitotoksik tip (Tip II)

İmmunkompleks (Tip III)

Gecikmiş tip (Tip IV)

İnek sütü intoleransı (CMPI/İSİ)

Laboratuar tetkikleri ile immunolojik olduğu gösterilemeyen reaksiyonlar

Her karşılaşmada semptomlar tekrarlar

CMPA /CMPI ayırımı kolaylıkla YAPILAMAZ

İnek sütü proteinleri

Prt 30-35 gr/L

Kazein (% 80)

Whey (laktoserum) (%20)

β-laktoglobulin (İnsanda yok)

α-laktalbumin (meme bezlerinde salınır)

BSA

Laktoferrin

İmmunglobulinler

Az miktarda kazein içerir

İSA

İnsidans %1.8 – 7.5

(n= 800-1750, 1973-1993)

<2 yaş, ins: % 2-3

>3 yaş, ins: % 0,3

İSA semptomları %5-15 ⇨ 1/3 (+)

Besin allerjisi olanlar arasında İSA prevalansı:

1 yaşında %39

3 yaşında %27

6 yaşında %8

İSA’de klinik bulgular

Kutanöz reaksiyonlar:

IgE’ye bağlı

Atopik dermatit

Ürtiker (akut/kronik)

Anjiyoödem

Non-IgE’ye bağlı

Kontakt rash

Atopik dermatit

Gastrointestinal reaksiyonlar:

IgE’ye bağlı

Oral allerji sendromu

Bulantı/kusma

Kolik

Diare

Non-IgE’ye bağlı

Enterokolit

Kolit

Eozinofilik gastroenterit

Respiratuar reaksiyonlar:

IgE’ye bağlı

Rinokonjuktivit

Astım

Larengeal ödem

Efüzyonlu otitis media

Non-IgE’ye bağlı

Pulmoner hemosiderozis (Tip IV)

Diğer reaksiyonlar:

Sistemik anafilaksi

Besin ile, egzersize bağlı astım/anafilaksi

Bilinmeyen mekanizmalar

Anemi

Artrit

HSP

İrritabilite/uykusuzluk

Migren

Klinik semptomlar

İlk 3-4 ay

Çok çeşitli

Non-spesifik

İki veya daha fazla semptom birlikte

İki veya daha fazla organ tutulumu

Klinik semptomlar

% 50-70 deriye ait bulgular

AD,ürtiker, ekzantem, anjiyo-ödem, konjonktivit

%50-60 GIS’e ait bulgular

Kusma, ishal, kolik, GER

%20-30 solunum sistemine ait bulgular

Rinit, hışıltı, dispne, öksürük

Birlikte görülebilen diğer bulgular

ağlama nöbetleri

beslenmeyi red

büyüme gelişme geriliği

irritabilite

% 5-9 anafilaksi

Gıda Alerjenleri Talimatı

GIDA ALERJENLERİ TALİMATI  

AMAÇ:Bu talimatın amacı gıda alergenleri hakkında misafirlerimizi bilgilendirmek ve gıda alerjisi olan misafirlerimizde olası alerjik resksiyonların meydana gelmesini engellenmektir.

KAPSAM: Bu talimat ….. departmanını kapsar.

TANIMLAR:

Gıda Alerjisi: Gıda alerjisi, vücutta bağışıklık sisteminde bazı reaksiyonlara neden olan ve çeşitli testlerle gözlemlenen ve teşhis edilen bir reaksiyondur.

Gıda intoleransı: bir gıda yada gıda bileşeni tarafından tetiklenen vücudun gösterdiği ters tepkidir. Örneğin, laktoz intoleransına sahip kişilerin sütteki laktoz şekerini sindirecek laktaz enzimleri bulunmamaktadır. Laktoz intoleransı dünyadaki yetişkin insanların %50’sinde görülen ve en bilinen gıda intoleransıdır.

Anafilaksi: ciddi bir alerjik reaksiyondur. Allerjene maruz kalmanın ilk dakikaları içerisinde vücudun bütünü etkilenir. Gıdalar, böcek ısırmaları ve ilaçlar başlıca nedenleridir.

Glüten: özellikle buğday gibi tahıllarda bulunan bir protein grubudur. Buğday; başta çavdar, arpa, yulaf olmak üzere diğer hububat tahılları ile de yakından alakalıdır ve bu nedenle bu tahıllar da glüten içerirler.

Sülfit: Gıdaların içine konan sülfit, tartrazin gibi katkı maddeleri ve lezzet vericilerin (glutamat, soya fasülyesi)hazır çorba ve mantarların yenmesiyle ilgili alerji türüdür. Çoklukla Çin lokantasına gidenlerde görülüyor.

TALİMAT AKIŞI: Avrupa Birliği yönetmeliğine göre (2003/89/EC) gıda üreticileri ürettikleri gıdalarda içerik olarak yönetmelikte belirtilen 12 grup potansiyel allerjik maddeden herhangi birini kullanacaklarsa miktarı ne olursa olsun, alkol dahil tüm gıdalarda, bunu belirtmek zorundadırlar. İnsanlarda en çok alerjiye neden olan gıda maddeleri şunlardır.

 • Gluten içeren tahıllar

 • Balık

 • Kabuklu hayvanlar

 • Yumurtalar

 • Yerfıstıkları

 • Soya

 • Laktoz içeren süt ve süt ürünleri

 • Fındık

 • Kereviz

 • Hardal

 • Susam tohumu

 • Sülfitler

İşletmemizde sunulan ürünlerimizde kullanılan alerjen hammaddeler tabloda belirtilmiştir. Misafirlerimiz bu tablo ile bilgilendirilmektedir.

İLGİLİ DOKUMANLAR

Alerjen Gıda İçeren Ürün Tablosu

ALERJEN GIDA İÇEREN ÜRÜN TABLOSU 

Ürün İsmi

İçerdiği Alerjen