Etiket Arşivleri: Akışkanlar Mekaniği Ders Notu

Akışkanlar Mekaniği ( Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU )

Akışkan Statiğine Giriş

Akışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla ilgili problemleri ele alır.

Bir yüzey akışkana daldırıldığı zaman akışkandan dolayı yüzeye bir kuvvet etkir. Depoların, gemilerin, barajların ve diğer hidrolik yapıların dizaynında bu kuvvetlerin bilinmesine gereksinim vardır.

Düzlem Yüzeye Etkiyen Hidrostatik Kuvvetler

Hareketsiz akışkanlarda, kayma gerilmesi olmadığı için bu yüzeye dik olduğu bellidir. Ayrıca, eğer akışkan sıkıştırılamaz ise basıncın derinlikle lineer (doğrusal) olarak değiştiği bilinir.

Çoğunlukla düzlemsel yüzeyin bir yüzü atmosfere açık olduğundan atmosfer basıncı düzlemsel yüzeyin her iki yüzüne de etkiyerek sıfır bileşke kuvvet oluşturur. Bu tür durumlarda atmosferik basıncı çıkarmak ve sadece etkin basınçla çalışmak daha uygundur.

Silindirik Yüzeylere Etki Eden Basınç Kuvvetleri

Rijit Cisim Hareketi Yapan Akışkanlar

Silindirik Bir Kapta Dönme

Kaynaklar

 Akışkanlar Mekaniği Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞENOCAK, Yrd. Doç. Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Bölümü

 Akışkanlar Mekaniği, Frank M. White

 Akışkanlar Mekaniği, Temelleri ve Uygulamaları, Yunus A. Çengel, John M. Cimbala

 Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Prof. Dr. Mehmet Berkun

 Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Prof. Dr. Yalçın Yüksel

 Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Young, D.F., Munson, B.R., Okiishi, T.H., Huebsch, W.W.

Kaynak: http://erzurum.edu.tr/Content/Yuklemeler/Personel/Fatih_TOSUNOGLU/Akiskan_Statigi11152.pdf

Akışkanlar Mekaniği / Aerodinamik Ders Notları ( Dr. Selman NAS )

Gerçek akış problemlerini çözmek bilgisayarların ortaya çıkmasından evvel oldukça zor, hatta imkansızdı. Son zamanlarda bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler bunu bir nebze mümkün kılmıştır. Gerçek akış problemlerinin belirli bir yaklaşıklıkla çözümü olay hakkında bir fikir elde etmek bakımından önemlidir. Akış problemlerini yaklaşık olarak çözmek için kullanılan kabullerden biri de viskoz olmayan akış kabulüdür.

Viskoz etkilerin cisim yüzeyine yakın bölgede önemli olması ve sınır tabaka denilen bu bölgenin çok ince bir bölge olması neticesinde elde edilen sonuçlar bu bölge dışında oldukça doğru değerler verecektir. Gerçek problem hakkında çoğu zaman %90 mertebesinde doğru fikir edinmek bu metodla mümmkündür. Diğer bir yaklaşım ise akışkanın şıkıştırılamaz olmasıdır. Genelde sıvıların akışında bu yaklaşım oldukça doğrudur. Hava gibi sıkıştırılabilir gazların hareketinde ise, Mach sayısının düşük değerleri için sıkışamaz akışkan kabulü yapılabilir. Bu durumda viskoz olmayan sıkışamaz akımın hareketini incelemek mümkün olabilir. Üçüncü boyuttaki etkilerin ihmal edildiği durumlarda, akım alanı iki boyutta incelenebilir. Böyle bir çalışma sonunda mesela, kanat etrafındaki akım için taşıma katsayısını tahmin etmek mümkündür.

Akışkanlar Mekaniği Ders Notları ( Dr. Ali PINARBAŞI )

-Akışkanlar mekaniği, akışkan özelliklerinin, durgun (statik akışkan) veya hareketli (dinamik akışkan) durumunda incelenmesini içerir.

– Akışkanlar sıvı veya gazlar olabilir.

-Sıvılar, serbestçe bulundukları kabın şeklini alan akışkanlar olarak bilinir. Örneğin; su, yağ, gliserin, alkol ve gazyağı gibi.

-Gazlar, bulundukları kabın tamamına genişlerler. Molekülleri serbestçe hareket eder. Örneğin; hava, buhar, oksijen, nitrojen ve helyum gibi.

-Bazı sıvıları tanımlamak için, özellikle yoğunluk, özgül ağırlık, özgül yoğunluk ve viskozite gibi fiziksel özelliklerini bilmek gerekir.

-Akışkanların özelliklerinin nasıl analiz edileceğini öğrenmek için bu ders kapasamında verilecek olan, akışkanların boru, tüp ve kapalı hacimlerle, diğer geometrik hacimler içerisinde nasıl hareket ettiğini öğrenmek gerekir.

-Akışkandan enerji eldesi, yani mevcut basıncın, hızın ve konumun nasıl enerjiye dönüştüğü yine akışkanlar mekaniği kapsamındadır.

-Ayrıca, akışkanın değişik sistemler içerisinde hareket ederken oluşturdukları enerji kayıplarını ve kazançlarını öğrenmek, yeni yapılacak tasarımlara ışık tutacaktır.