Etiket Arşivleri: Akışkan Statiği

Akışkanlar Mekaniği ( Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU )

Akışkan Statiğine Giriş

Akışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla ilgili problemleri ele alır.

Bir yüzey akışkana daldırıldığı zaman akışkandan dolayı yüzeye bir kuvvet etkir. Depoların, gemilerin, barajların ve diğer hidrolik yapıların dizaynında bu kuvvetlerin bilinmesine gereksinim vardır.

Düzlem Yüzeye Etkiyen Hidrostatik Kuvvetler

Hareketsiz akışkanlarda, kayma gerilmesi olmadığı için bu yüzeye dik olduğu bellidir. Ayrıca, eğer akışkan sıkıştırılamaz ise basıncın derinlikle lineer (doğrusal) olarak değiştiği bilinir.

Çoğunlukla düzlemsel yüzeyin bir yüzü atmosfere açık olduğundan atmosfer basıncı düzlemsel yüzeyin her iki yüzüne de etkiyerek sıfır bileşke kuvvet oluşturur. Bu tür durumlarda atmosferik basıncı çıkarmak ve sadece etkin basınçla çalışmak daha uygundur.

Silindirik Yüzeylere Etki Eden Basınç Kuvvetleri

Rijit Cisim Hareketi Yapan Akışkanlar

Silindirik Bir Kapta Dönme

Kaynaklar

 Akışkanlar Mekaniği Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Serkan ŞENOCAK, Yrd. Doç. Dr. Selim ŞENGÜL, Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Bölümü

 Akışkanlar Mekaniği, Frank M. White

 Akışkanlar Mekaniği, Temelleri ve Uygulamaları, Yunus A. Çengel, John M. Cimbala

 Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Prof. Dr. Mehmet Berkun

 Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik, Prof. Dr. Yalçın Yüksel

 Akışkanlar Mekaniğine Giriş, Young, D.F., Munson, B.R., Okiishi, T.H., Huebsch, W.W.

Kaynak: http://erzurum.edu.tr/Content/Yuklemeler/Personel/Fatih_TOSUNOGLU/Akiskan_Statigi11152.pdf