Etiket Arşivleri: AgNO3 çözeltisi ile titre ederek

Turşuda Tuz Tayini

Konu : Turşuda Tuz Tayini

Amaç : Salamura örneğini, AgNO3 çözeltisi ile titre ederek tuz miktarını saptamak.

Materyal :  Salatalık Turşusu

Kullanılan Kimyasallar :

0.1N AgNO3
K2CrO4 (%5)

Yöntem :  Salamuradan 1 mL örnek alınarak  yaklaşık 20 mL su ile seyreltilir. 1 mL %5 lik potasyum kromat (K2CrO4)  indikatörü konulur. 0.1 N AgNO3 çözeltisi ile  kiremit kırmızısı renkli çözelti elde edilinceye dek titre edilir . Aynı yöntemle, aynı değer ve ölçüler kullanılarak su ile şahit çözeltisi hazırlanır. Titre edildikten sonra harcanan  AgNO3   miktarı kaydedilir.

Bulgular : Salamura örneğinin titrasyonu için harcanan AgNO3 hacmi 14.8 mL olarak bulunur. Şahit çözeltisinin titrasyonu için harcanan AgNO3 hacmi ise 0.6 mL olarak bulunur.

Bu durumda gerçek sarfiyat miktarı ;
V = 14.8 – 0.6 = 14.2 mL

(MNaCl : 58.5 g/mol)

1000 mL     1 N      NaOH     à  58.5   g NaCl
1000 mL    0.1N    NaOH      à  5.85   g NaCl
14.2 mL     0.1N     NaOH     à  0.083 g NaCl

Bu durumda 1 mL salamura örneğinde 0.083g tuz olduğu sonucuna varılır. Sonuç olarak  örnekteki  tuz oranı %8.3 tür.

Daha Fazlası »