Etiket Arşivleri: 1 N EDTA

Faktör Tayinleri

1/7 N NaOH

1/7 N H2SO4

0,01 N KMnO4

 

0,235 g Potasyum hidrojen fitelat
hassas olarak kuru bir erlen yada behere tartılır yaklaşık  50 ml saf su eklenerek çözülür .1/7 N NaOH
ile titre edilir. Vs

 

F = m . 0,1959 . km / 0,005714 .Vs

 

m                   = tartılan Pot.H.F

0,1959 g NaOH = 1 g PHF

km                = PHF ın km si (0,994)

0,005714      = 1/7 N NaOH in 1 ml sinde bulunan NaOH
miktarı

Vs = Sarfiyat ( ≈ 8 ml dir.)

 

5 ml 2 faktörlü H2SO4
alınır. Birkaç damla metil red damlatılır. Sarı renge kadar faktörü belli 1/7
N NaOH ile titre edilir
.
Vs

 

FH
= FN.Vs / 5

 

FH = H2SO4
Faktörü

FN = 1/7
N NaOH
Faktörü

VS = NaOH sarfiyatı

5
=  titrasyona alınan H2SO4

 

21,5
mg NaNO2  100 ml lik
balon jojede çözülerek100 ml ye tamamlanır.Karıştırılır.

Çözeltiden 10 ml alınarak 80 ml saf
su +10 ml H2SO4  ilave edilerek kaynamaya yakın sıcaklıkta
0,01 N KMnO4 ile titrasyon yapılır.30 sn kalıcı pembe renk
oluncaya dek titrasyona devam edilir.

Vs ≈ 5 – 6 ml dir.

 

F = X mg / 0,3451.Vs

 

X= titrasyona alınan hacimdeki NaNOmg miktarı

0,3451 mg NaNO2 = 1 ml
0,01 N KMnO4

Vs = sarfiyat

1/7 N NaOH = 5,71
g NaOH
alınarak bir miktar suda çözülür litreye
tamamlanır
.

2 faktörlü 1/7 N H2SO4
=
7,6 ml saf H2SO4
litreye tamamlanır.faktör tayini yapılır.

0,01 N KMnO4
=  3,2 g alınır 500 ml suda
kaynatılarak çözülür.litreye tamamlanır Süzülür. faktör tayini yapılır.

0,1 N EDTA

Fehling
A + B  faktörü

0,01
N SODYUM TIO SÜLFAT

 

100 mg CaCO3 erlene
alınarak 20 ml kadar su ilave edilir 1 – 2 damla   HCl ilave edilerek çözülür . seyreltik
NaOH ile nötralize edilir.100 ml ye tamamlanır.

Çözeltiden 10 ml alınarak yaklaşık
100 ml ye tamamlanır.Sertlik tayininde olduğu gibi eriyot ve tampon eklenerek
EDTA çözeltisi ile titre edilir.

1 ml 0,1 N EDTA =  1mg CaCO3

 

 F =Vt / Vs

Vt = Teorikte
harcanması gereken sarfiyat

Vs = gerçekte harcanan sarfiyat

 

5 ml fehling A + B erlene alınır.

20 ml su ilave edilir.+ kaynama
başlayınca 1 ml metilen mavisi

ilave edilerek 25 mg /100 ml lik
glikoz ile titrasyona başlanır kiremit kırmızı renge kadar 2 dk içinde
titrasyon bitirilir.Vs kaydedilir.

 

F = Vs . 25 / 100

 

F = 5 ml fehlingi indirgeyen mg
invert şeker miktarıdır.

50 mg KIO3 tartılır. 100
ml’ye tamamlanır.

Bundan 5 ml alınarak 100 ml su
ilave edilir.

2 ml HCl   ( % 25’lik
) + 5 ml KI ( % 2.5 ) + 2 ml Nişasta çözeltisi ilave edilir. (kaynamış
soğumuş ≈ %2 lik)

 

-Zaman geçirmeden 0.01 N Sodyum
tiyo sülfat ile mavi renk kayboluncaya kadar titrasyon yapılır. Vt

 

 

 Faktör : m /
0,3567 .Vs

               

 

m: Titre edilen
hacimdeki mg KIO3 miktarı ( 5 ml alınırsa 2,5 mg olur.)

Vs ; titrasyon hacmi

 

0,1 N EDTA =
4 g / l

 

Fehling A =
17,32 g CuSO4

5 H2O  500 ml ye
tamamlanır.

Fehling B  =
86,5 g sodyum potasyum tartarat + 50 g NaOH

500 ml ye tamamlanır.

0,01 N Na2S2O3
=
1,241 g alınır biraz suda çözülerek 2-3
damla kloroform damlatılarak 500 ml ye tamamlanır .faktör tayini yapılır.