β-karbon

  • Yağ Teknolojisiwww.foodelphi.com

    Esansiyel Yağ Asitleri

    ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ 1 Yağ asitleri Yağ asitleri, hidrokarbon zincirli monokarboksilik organik asitlerdir. Yapılarında, 4-36 karbonlu hidrokarbon zincirinin ucunda karboksili grubu bulunur.…

Başa dön tuşu