Süt ve Süt Ürünlerinde HACCP Uygulamaları

SÜT VE SÜT HACCP UYGULAMALARI
1. GİRİŞ
2. HACCP SİSTEMİNDE TEHLİKE (HAZARD) VE RİSK
3. HACCP İLKELERİ
4. HACCP UYGULAMASINDA AŞAMALAR
4.1. Terimlerin ve Amacın Tanımlanması
4.2. HACCP Ekibinin Oluşturulması
4.3. Ürünün Tanımlanması
4.4. Ürünün Amaçlanan Kullanımı ve Tüketici Gruplarının Tanımlanması
4.5. Üretim Akım Şemasının Oluşturulması
4.6. Akım Şemasının Üretim Hattında Kontrolü
4.7. Tehlike Analizi (Hazard Analysis)
4.8. Kritik Kontrol Noktalarının (CCP’s) Saptanması
4.9. Tanımlanan Her Bir CCP İçin Kull. Limit ve Kont. Kriterl. Belirlenmesi
4.10. CCP’lerin ve kriterlerin kontrol ve izlenmesi için sistem oluşturulması
4.11. Gerekli Olduğu Durumlarda Kritik Kont. Nokt. Düz. Önlem Alınması
4.12. Kayıtların Tutulması
4.13. Sistem Etkinliğinin Kanıtlanması
4.14. HACCP Planının Gözden Geçirilmesi
5. HACCP UYGULAMALARINA ÖRNEKLER
Örnek 1. Dondurulmuş Pizza
Örnek 2. Sığır Eti
6. SÜT ENDÜS. BAZI GIDALARIN ÜRETİMİNDE HACCP UYGULAMALARI
Örnek 1. Çiğ Süt
Örnek 2. Pastörize Süt
Örnek 3. Aseptik Paketlenmiş Süt
Örnek 4. Cheddar Peyniri Üretimi
Örnek 5. Olgunlaştırılmış Yumuşak Küflü Peynir Üretimi (Camambert gibi)
Örnek 6. Meyveli Yoğurt Üretimi
Örnek 7. Dondurma Üretimi
Örnek 8. Tereyağı Üretimi
7. KAYNAKLAR

Bir cevap yazın