Süt Tozu Teknolojisi

Süt Tozu Teknolojisi

Süt tozunun yasal kimyasal standartları:

KM Yağ  Rutubet

Tam Yağlı      ³ 26       4£

Yağlı      1.5-26       4£

Yağsız      1.5£       4£

Silindir metod Üretimi:

* Bakteriyolojik yönden kaliteli çiğ süt temin edilir.

* Kirleri temizlenir, yağ standardize edilir.

* 143-149OC ısıda buharla ısıtılmış metal yüzeylerde atm basınç altında (4.2-4.9 kgf/cm2) 2-3 sn ısıtılarak ince tabaka halinde kurutulur.

Cihazın özellikleri:

  1. Yatay ve paralel silindirler bulunur.

  2. Silindir alt kısmınında kurutulmuş sütlerin toplandığı kap bulunur.

  3. Silindirler dakikada 14-19 devir yapacak şekilde dönerler.

*****  Ön ısıtma yapılmaz.

Patojen m.o’lar güvenilir şekilde tahrip olur

-Silindirler arasına süt akıtılır.

-Süt ince tabaka şeklinde silindirlerin sıcak yüzeyine yayılır.

-Yarım devirden sonra suyu tamamen buharlaşarak kurutulur.

-Silindirin üst kısımında bulunan kazıyıcı bıçaklar kuru ince süt tabakasını kazır.

-Kurutulmuş süt alt kısımda bulunan taşıyıcıda ince tabakalar halinde toplanır.

-Öğütülür, elekten geçirilerek sert ve yanmış partiküller ayrılır.

Püskürtme metod üretimi:

Geniş bir kazana çok ufak damlacıklar halinde püskürtülen sütün sıcak hava ile karıştırılarak çok kısa sürede toz şeklinde kurutulması ilkesine dayanır.

  1. Ön Isıtma: 73-74OC 1-3 dakika uygulanır. Bakterileri tahrip etmek ve enzimleri inaktive etmek.

Ürünün bakteriyolojik kalitesini yüksek tutmak için.

Tam Yağlı süt:   88OC

Yağsız süt:  80-82OC kadar ısıtılır.

Süte uygulanan ısı işleminin etkinliğine bağlı olarak:

Düşük- ısı uygulananlar:  rekombine yoğunlaştırılmış süt ürünleri

Orta

Yüksek- ısı uygulananlar: ekmek, çikolata, yarı işlenmiş bazı besinlerde kullanılır.

*** Direk veya indirekt ısıtma sistemi kullanılır. Sütteki serum proteinlerinin denatürasyonunu daha az etkilediğinden kalite süt tozu üretiminde direkt ısıtma yöntemi tercih edilir.

Püskürtme metod üretimi:

  1. Yoğunlaştırma: Ürünün uzun süre dayanmasını sağlamaktadır.

Sütün atm basıncında kaynatılarak yoğunlaştırılması süt proteinlerinin denatürasyonuna yol açacağından süt vakumda düşük basınçta kaynatılarak yoğunlaştırılır.

  1. Dolaşımlı evaporatörler

  2. İnen film tabakası evaporatörleri kullanılarak yapılmaktadır.

Dolaşımlı evaporatörler

Süt sürekli vakum altında kaynatılarak kısmen suyundan arındırılır.

Kuru madde süzeyi % 30-50 olacak şekilde yoğunlaştırılır.

Uygulanışı:

1.Süt alttan pompa ile sevk edilir.

2.Süt tüplerden geçerken buharla ısınır.

3.Uygulanan vakuma bağlı olarak düşük ısıda kaynamaya başlar.

4.Kaynayan süt sıvı-buhar separatörüne geçer

5.Buharlaşan kısmı dışarı alınır.

6.Geri kalan kısmen yoğunlaşmış kısım ise aletin alt kısımından tekrar sisteme girer.

7.Yoğunlaşan süt istenilen yoğunluğa ulaştığında dışarı alınır.

8.Dışarı alınan miktar kadar da taze süt alete sevk edilir.

İşlemden daha etkin bir şekilde yararlanmak için birkaç evaporatör seri şekilde bağlanır.

İlk evaporatörden çıkan sütün buharı ikincisinde ısıtma ortamı olarak kullanılır.

İlk kısımda yoğunlaşan sür ikinci kısımda arzulana yoğunluğa ulaşması sağlanır.

İnen Film Tabakası evaporatörler

En sık kullanılanıdır. Isıya duyarlı besin unsurlarında kaybın en az düzeyde olması gerektiği durumlarda sütün yoğunlaştırılması için elverişlidir.

Uygulanışı:

1.Ön ısıtmaya tabii tutulmuş süt başlıkla belirli seviyede sütün bulunduğu dağıtım plakasından evaporatörde bulunan tüplerin içi yüzeyine dağıtılır.

2.Başlıkta bulunan süt evaporatörü terk etmez, vakumun etkisiyle genişler.

3.Sütteki suyun bir kısmı buharlaşır.

4.Kısmen yoğunlaşan süt dağıtım plakası deliklerinden tüp plakasına oradanda her tüpün iç yüzeyine aşağıya doğru akar.

5.Tüpün etrafındaki ısıtma tüplerinin etkisiyle sütün su içeriği aniden buharlaşır.

6.Aşağıya doğru buharlaşan süt akmaya devam eder.

7.Buharla birlikte alt kısımdan aleti terk eder.

8.Süt-Buhar ayırıcısına gelir.

9.Sütün yoğunlaşmış kısmı buharından ayrılarak pompa ile dışarı alınır.

10.Buharda üst kısımdan terk eder.

Püskürtme metod üretimi:

  1. Püskürterek Kurutma: Yoğunlaştırılmış süt kurutma odasına püskürtülerek kurutulur. 3 aşamada meydana gelir.

a)Yoğun sütün çok ufak parçacıklar halinde püskürtülmesi

b)Püskürtülen sütün sıcak havayla kurutulması

c)Süt tozu partiküllerinin kurutma havasından ayrılması

Püskürtme metod üretimi:

a)Yoğun sütün çok ufak parçacıklar halinde püskürtülmesi: Atomizerle sıcak havay püskürtülür.

-Basınçlı durağan atomizerlerde:

Düşük:   100-150 kgf/cm2

Yüksek:  300-400 kgf/cm2 basınç altında sert çelikten yapılmış sabit dikste bulunan ufak deliklerden püskürtülür.

-Döner atomizerler: Süte basınç uygulanmaz. Daha çok tercih edilir.

Süt yüksek hızda (5000-2500 devir/dak) dönmekte olan bir diskin merkezkaç kuvvetiyle püskürtülür.

Süt zerreciklerinin büyüklüğü diskin çapı ve dönem hızına bağlıdır.

Püskürtme metod üretimi:

b)Püskürtülen sütün sıcak havayla kurutulması: Kurutma odasına 60-70OC’lerde püskürtülen süt sıcak havayla kurur.

Kurutma odasına yoğun süt üstten verilir. Filtre edilmiş eş yünlü sıcak havayla karışarak kurur.

Son rutubet içeriği elde edilene kadar kurutulur.

Nemli sıcak hava üst taraftan kurutulmuş süt alt taraftan soğutuculu sistemlerle dışarı alınır.

Süt tozu kısa sürede soğutulduğundan yağın katılaşması ve kimyasal değişimlerin kontrol altına alınması sağlanır.

Püskürtme metod üretimi:

c)Süt tozu partiküllerinin kurutma havasından ayrılması:  Havayla birlikte emilen süt tozu siklon separatörlerle etkin bir şekilde dışarı alınarak ayırt edilir.

Partikülller siklonun altından alınarak havalı taşıma sistemine geçer.

Havada boşalma fanı ile dışarı atılır.

Siklondan çıkan hava az da olsa partikül içerdiğinden torba süzgeçten geçirilerek temizlenir.

Ambalajlama ve Depolama

-Oksijen ve rutubeti geçirmeyen ambalaj malzemesi kullanılır.

-En iyi paketleme teneke ve mukavva kutulardır.

-Paketlemede vakumla çalışan doldurma makineleri kullanılır.

-Paketteki hava vakum pompası ile dışarı alınır.

-Isı, ışık ve rutubet olmayan ortamlarda depolanır.


Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu