Süt Teknolojisi ( Dr. A. Kemal SEÇKİN )

SÜT TEKNOLOJİSİ

DR. A. KEMAL SEÇKİN

Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

SÜT
Sütün esas fonksiyonu
Farklı cins memelilerin süt kompozisyonu
Süt elde edildikleri canlıya göre isimlendirilir
Süt Nasıl Bir Gıdadır?
Süt ile ilgili tanımlar
Türkiyede üretilen sütlerin hayvan türlerine göre dağılımı
SÜTÜN BİLEŞİMİ
Sütün Bileşimine Etki Eden Faktörler
Mastisit; (memenin iltihaplanması)
SÜTÜN KİYASAL BİLEŞİMİ
SÜT LİPİTLERİ
SÜTÜN AZOTLU MADDELERİ
KAZEİN
ASİT ETKİSİ İLE PIHTILAŞMA
ALKOL ETKİSİ İLE PIHTILAŞMA
1. AŞAMA (Proteoliz Aşaması)
2. AŞAMA (Aglomerasyon Aşaması)
Enzimatik Pıhtılaşmaya Etki Eden Faktörler
KAZEİNİN KULLANIM ALANLARI
SERUM PROTEİNLERİ (Peynir suyu proteinleri)
LAKTALBUMİN
Proteoz-pepton
Sütün protein olmayan azotlu maddeleri (NPN)
SÜTÜN KARBONHİDRATI
Laktik Asit Fermentasyonu
Tereyağı Asidi Fermentasyonu
Propiyonik Asit Fermentasyonu
ALKOL FERMENTASYONU
BESLENME AÇISINDAN LAKTOZUN ÖNEMİ
SÜTÜN MİNERAL MADDELERİ
Sütün içerdiği mineral maddeler, miktarları açısından majör ve minör elementler olarak iki kısma ayrılmaktadır.
SÜTÜN ENZİMLERİ
Süt Teknolojisinde Enzimlerin Önemi

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu