Su Ürünleri İşlemeye Hazırlık ( MEGEP )

1. SU ÜRÜNLERİNDEKİ KALİTE DEĞİŞİMLERİNİN AYIRT ETME

1.1. Ölüm Katılığı (Rigor Mortis)

1.1.1. Ölüm Katılığıyla İlgili Teoriler

1.1.2. Ölüm Katılığı Süresi ve Buna Etki Eden Etmenler

1.2. Erime (Otoliz)

1.2.1. Otolizin Oluşumu

1.2.2. Otoliz Hızına Etki Eden Etmenler

1.3. Kokuşma (Pütrifikasyon)

1.3.1. Kokuşmanın Oluşum Mekanizması

1.3.2. Kokuşmaya Neden Olan Bakteriler

1.3.3. Kokuşma Nereden Başlar

1.3.4. Kokuşma Hızına Etki Eden Faktörler

2. SU ÜRÜNLERİNDE TAZELİK KONTROLLERİ

2.1. Duyu Organlarıyla Tazelik Kontrolü

2.1.1. Elastikiyet Durumu

2.1.2. Ağız ve Solungaçların Durumu

2.1.3. Gözlerin Durumu

2.1.4. Deri ve yüzgeçlerin durumu

2.1.5. Karın Bölgesinin Durumu

2.1.6. Etin ve Et Kesitinin Durumu

2.1.7. Koku

2.2. Bakteriyolojik Metotla Tazelik Kontrolü

2.2.1. Toplam Bakteri Sayısının Bulunması

2.3. Fiziksel Metotla Tazelik Kontrolü

2.3.1. Balık vücudu sertliğinin Ölçülmesi

2.3.2. Balık vücudunun elektriksel iletkenliğinin ölçülmesi

2.3.3. Balık Göz Sıvısının Kırılma İndeksinin Ölçülmesi

2.4. Kimyasal Metotla Tazelik Kontrolü

2.4.1. Uçucu Baz Bileşiklerinin Tayini

2.4.2. Hidrojen iyonu Konsantrasyonuyla Tazelik

2.4.3. Proteinleri Çöktürme Yöntemiyle Tazelik Kontrolü

3. TAZELİĞİ KORUYACAK TEDBİRLER

3.1. Avlama veya Hasatta Hijyen Kuraları

3.2. Balıkları Cinslerine Göre Ayırma

3.3. Balıkları Yıkama

3.4. Antibiyotik Maddeler Uygulama

3.5. Bazı Vücut Parçalarını Ayırma

3.6. Paketleme

3.7. Ön Soğutma Yapma

Kaynak: http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnlerinde%20%C4%B0%C5%9Flemeye%20Haz%C4%B1rl%C4%B1k.pdf

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu