Su Metabolizması ( Dr. Emre SARANDÖL )

SU METABOLİZMASI

Dr. Emre SARANDÖL

Dersin amacı

İnsan metabolizmasında suyun işlevini, dağılımını ve düzenlenmesinde rol alan temel mekanizmaları öğretmek

Dersin hedefi

Suyun işlevlerini

Vücutta suyun dağılımını

Osmotik – onkotik – hidrostatik basınç kavramlarını

Su dengesinin sağlanmasında rol alan temel mekanizmaları anlatabilmektir.

Vücut ağırlığının % 60’ı sudur

Erkek > kadın

Genç > yaşlı

Vücut suyu

2/3 hücre içi sıvısı – HİS (intraselüler)

1/3 hücre dışı sıvısı – HDS (ekstraselüler)

– %25 doku hücreleri arasında (interstisyel)

– % 8 damar sistemi içinde (intravasküler)

– Transselüler (BOS, göz içi sıvı vb.)

Suyun işlevleri

Çözücü

Taşıma

Vücut sıcaklığının düzenlenmesi

Elektrolit dengesi

Osmotik basınç

Bir çözeltinin içindeki partikül sayısının sağladığı basınçtır

Çözünen partikül sayısına Partikülün zardan geçme özelliğine bağlıdır

Vücut sıvısında çözünen partiküller

Küçük MA olanlar (üre, glukoz vb.)

Büyük MA olanlar (proteinler)

Elektrolitler (katyon ve anyonlar)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu