Su Analizi

SU ANALİZİ

Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık görülen hastalık grubu suyla bulaşan hastalıklar (%25 doğrudan %80 dolaylı olarak)

Temiz ve sağlıklı su

Temiz su: Patojen mikroorganizmaları ve zararlı kimyasalları içermeyen su
Sağlıklı su: Temiz olan ve yaşam için gerekli mineralleri optimal düzeyde içeren su
İçilebilir su=Olağanüstü koşullarda temiz, olağan koşullarda sağlıklı su

Su örneği alma

Fiziksel ve kimyasal analiz için Cam veya PET şişe Temiz (HCl ile ve numune alınacak su ile çalkalanmış)

Bakteriyolojik analiz için
Koyu renkli steril cam şişe
Kapak veya plastik tıpa

Etiket

Örneğin alındığı suyun cinsi (şehir şebeke, kuyu, depo)
Örneğin alındığı yer (ayrıntılı)
Örneğin alındığı tarih (gün, ay, yıl, saat)
Örnek alındığında hava sıcaklığı
Örneğin alındığı suyun sıcaklığı
Örneği alanın kimliği
Laboratuvara gönderilen üst yazının no’su

FİZİKSEL VE KİMYASAL SU ANALİZ TEKNİKLERİ

• Gravimetrik teknikler
• Titrasyon
• Elektrokimyasal teknikler
• Spektrofotometrik ve kolorimetrik teknikler
• Kromatografi
• Kütle spektrometresi


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu