Staj Bilgilendirme Toplantısı Sunumu 2015 ( Ankara Üniversitesi )

Ankara Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi  Gıda Mühendisliği Bölümü

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Staj Hakkında Genel Bilgiler

Staj;

Bölüm öğrencilerinin Gıda Mühendisliği Programı ile ilgili konulardaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamadır.

Staj süresi toplam 30 (otuz) işgünüdür.

Staj yükümlülüğünü tamamlamayan öğrenci MEZUN OLAMAZ.

Staj Hakkında Genel Bilgiler

Staj; staj komisyonu tarafından da uygun bulunan tercihen bir gıda analizi laboratuarı veya gıda üretim tesisinde yapılır.

Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu iş yerinde bölüm staj komisyonunun onayı olmadan staj yapamaz.

Staj yeri bulma sorumluluğu öncelikle öğrenciye aittir.

Öğrenciler; staj yapacakları kuruluştan sağlayacakları STAJ KABUL belgesini, staj döneminden önce en kısa zamanda staj komisyonuna sunmak zorundadır.

Sigorta İşlemleri

5510 sayılı yasa uyarınca, staj yapacak olan her öğrenci Ankara Üniversitesi tarafından  iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı staj süresince sigortalanmaktadır.

Sigorta işleminin MUTLAKA staja başlamadan önce yapılması gerekmektedir.

Aksi halde sigorta primi yatırılmayan öğrenci staja başlatılmayacaktır.

Sigorta işleminin yapılabilmesi için,

Staj başvuru belgesinin

Staj yeri kabul belgesinin

Nüfus cüzdanı fotokopisinin

Öğrenci kimliği fotokopisinin

SGK’dan alınacak sigortalı olup olmadıgına dair belge (3 ayrı yerden olacak şekilde)

Bölüm staj koordinatörlerine geciktirilmeden teslim edilmesi gerekmektedir.

Staj Sırasında

Her öğrenci, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın vereceği mavi renkli STAJ DEFTERLERİNE sahip olmalıdır.

Bu staj defterinin ilgili kısımları eksiksiz doldurularak “Fakülte Sekreterliği”ne onaylatılmalıdır.

Staj sırasında öğrenciler bu deftere, gün gün yaptıkları işleri eksiksiz ve okunaklı biçimde yazacaklardır.

Staj sonunda staj defterinin sonundaki “Staj Sicil Fişi” doldurularak  staj yapılan kuruma onaylatılır.

Stajdan Sonra

Zorunlu stajını tamamlayan öğrenci mezun olabilmek için

staj defterini

staj raporunu

staj sicil fişini

en geç EKİM ayı içerisinde belirlenen tarihte bölüm staj koordinatörlerine teslim etmek zorundadır.

Staj Raporu

Staj raporu staj süresince yapılan analizlerin, işlemlerin, üretim sürecinin vs. çok kısa ya da çok uzun olmamak kaydıyla detaylı olarak anlatıldığı rapordur.

Bu rapor mutlaka Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Tez Yazım Kuralları’na uygun olarak yazılmalıdır.

Aksi takdirde, rapor öğrenciye düzeltmek üzere iade edilecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün Tez Yazım Kuralları’na;

http://fenbilimleri.ankara.edu.tr/0700tezyazim.htm adresinden online olarak

ya da;

Yukarıdaki web sayfasında linki bulunan “Tez Yazım Kılavuzu Son Hali” dosyasını bilgisayarınıza indirerek ulaşabilirsiniz.

Staj Sicil Fişi

Staj sicil fişi, staj defterinizin arka sayfasında yer alan ve stajdaki durumunuzun staj amirleriniz tarafından değerlendirildiği sayfadır.

Bu sayfada siz yalnızca kişisel bilgilerinizi dolduracaksınız. Geri kalan kısmı staj amirleriniz doldurup, imzalayıp damgalayacaklar ve kapalı zarf içerisinde bölümümüze posta yoluyla ulaştıracaklardır.

Staj Değerlendirme Sınavı

Zorunlu stajını tamamlayan, gerekli tüm belgelerini eksiksiz teslim eden ve staj raporunu kurallara uygun olarak yazan her öğrenci, öğretim üyelerinden oluşan önceden belirlenecek bir grup jüri tarafından sözlü sınava alınacaklardır.

Sözlü sınav sonucunda “BAŞARILI” olarak değerlendirilen öğrenciler, zorunlu stajlarını başarıyla tamamlamış olacaklardır.

Karşılaşılabilecek Sorunlar

S: Sigorta primimin yatırılıp yatırılmadığından emin olmadan staja başlayabilir miyim?

C: Hayır. Sigorta priminizin ödenip ödenmediğini siz takip etmelisiniz ve ödenmeden staja başlamamalısınız. (Sigorta priminizin durumunu Mühendislik Fakültesi Staj Bürosu’ndan öğrenebilirsiniz.)

S: Staj sırasında staj defterimi kaybettim, ne yapmalıyım?

C: Staj defteriniz üzerinize zimmetli evraktır. Böyle bir durum oluştuğunda derhal bölüm staj koordinatörlerinizi bilgilendiriniz.

S: Staj yapacağım kurum ben staja başlamadan önce ya da staj sırasında greve gitti. Ne yapmalıyım?

C: Derhal bölüm staj koordinatörlerinizi bilgilendiriniz.

S: Yabancı uyruklu öğrenciyim. TC Kimlik numaram yok. Ne yapmalıyım?

C: Sahip olduğunuz “İkamet Tezkere Numarası”nı bölüm staj koordinatörlerinize bildiriniz.

S: Staja başlamadan önce rahatsızlandım, stajımı yapamayacağım. Ne yapmalıyım?

C: Derhal bölüm staj koordinatörlerinizi bilgilendiriniz.

S: «Herhangi bir nedenle» stajımı yapamayacağım. Ne yapmalıyım?

C: Derhal bölüm staj koordinatörlerinizi bilgilendiriniz.

Bölüm Staj Koordinatörleri

BAŞARILAR…


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu