Soya Sektör Raporu ( İTO )

Soya  fasulyesi  binlerce  yıldır  Asya  ülkelerinin  en  değerli  besin  kaynağı olmuştur.  Besin    değeri, mineraller ve vitaminler  açısından oldukça zengin bir bitki olan soyanın gerek insan sağlığına    bilimsel olarak kanıtlanmış yararları gerekse 400’den fazla endüstriyel ürün yapımında kullanılması soyayı tarımsal ürünler arasında önemli bir yere getirmektedir. Bu sektör raporunda öncelikle soyanın orijini, tanımı, ürün çeşitleri ve tarımı ile ilgili genel    bilgiler  verilecektir.  Sonra  ülkemizde  ve  dünyada  soya  üretim, tüketim  ve  dış  ticaret  hacminin    boyutlarını  görmeye  çalışacağız. Ardından  küreselleşmenin  getirdiği  teknik  imkanlar  sonucunda    soyanın en  önemli  girdisini  oluşturduğu  biyoteknoloji  ve  biyodizel  sektörü  ile olan ilişkilerini    inceleyeceğiz.   Bu   iki   bölümde   ülke   olarak   soya   üretiminin   ne   kadar   önemli   olduğunu,   soya    üreticilerinin  pazarlama  sorunlarını ortadan  kaldıracak  alternatif  tüketim  alanları  ile  devletimizin    üretimi arttırmak için verdiği teşvikleri göstermeyi amaçlamaktayız.  Son bölümde soya sektörünün mevcut durumunu ve soya üreticisi ile soyayı hammadde olarak    kullanan yem sektörü, biyoteknoloji ve biyodizel sektöründeki üreticilerin sorunlarını ifade ederek, bu sorunların ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerden bahsedeceğiz.

Kaynak

Bir cevap yazın