Cane Sugar

www.foodelphi.com

CANE SUGAR RAW MATERIAL The sugar requirements of the world are supplied from 2 main sources . The sugar cane is one of them. Climatically sugar cane is a tropical …

Daha Fazlası »

Acılık Tayini ( Tahin )

www.foodelphi.com

1.      AMAÇ ve KAPSAM Tahin yağında acılaşma olup olmadığını tespit etmek. 2.       PRENSİP Kreiss yöntemi ile kalitatif olarak acılığın tespitidir. Bir organik çözücü ile ekstrakte edilen yağdaki , bozunma ürünlerinin asitli ortamda fluoroglusin çözeltisi ile …

Daha Fazlası »

Akışkan Yataklı Kurutucu Deneyi

www.foodelphi.com

Bu deneyin amacı, akışkan yataklı kurutucunun kurutma işlemi sırasında gıda maddeleri üzerindeki etkilerini gözlemlemek, sistemin özelliği olan homojen kurutmanın etkilerini belirlemek ve sabit – azalan hızda kurutma için ısı iletim …

Daha Fazlası »

Aflatoksinler ( İsmail Ferit ÇAMLIBEL )

www.foodelphi.com

OMÜ (2001) AFLATOKSİNLER İsmail Ferit ÇAMLIBEL, 980516 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, SAMSUN 1.    GİRİŞ Dünya nüfusunun her geçen gün hızla artması, bilim çevrelerini düşündüren çeşitli sorunları beraberinde …

Daha Fazlası »

150 Baş Kapasiteli Besi Sığırcılığı Fizibilite Raporu

www.foodelphi.com

150 BAŞ KAPASİTELİ BESİ SIĞIRCILIĞI FİZİBİLİTE RAPORU BÖLÜM I PROJENİN ÖZETİ 1.1. Projenin Adı                              : Besi Sığırcılığı İşletmesi 1.2. Yatırımcı Kuruluş / Kişi           : 1.3. Kuruluş Yeri                               : 1.4. Yatırım Türü                              : Besi Sığırcılığı Tesisi 1.5. Projenin Kapasitesi …

Daha Fazlası »

Amino Asitler ( Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU )

Foodelphi.com books 5 660x330 2019 library

GIDA KİMYASI-I Amino asitler Doç. Dr. Neriman BAĞDATLIOĞLU CBÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü PROTEİNLER AMİNOASİTLER AMİNOASİTLERİN SINIFLANDIRILMASI Çözeltideki reaksiyon özelliklerine göre Yan zincirin polaritesi göre Moleküllerin zincir ve halka …

Daha Fazlası »