Sıvılarda Özgül Ağırlık tayini ( Öğr.Gör. Kağan AYANOĞLU )

Şarkîkaraaaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Ders Notları

Öğr. Gör. Kağan Ayanoğlu

SIVILARDA ÖZGÜL AĞIRLIK TAYİNİ: PİKNOMETRE

Piknometreler küçük, hafif, sabit hacimde ve çoğunlukla camdan yapılmış kaplardır. Aynı hacimdeki su ve sıvıların sabit derecedeki ağırlıkları dorudan tartılır. Aynı hacimdeki su ve sıvının ağırlıklarının oranı özgül ağırlığı verir.

3.1.16.1. Piknometre ile özgül ağırlık tayini :

Muhtelif tip ve şekillerde piknometreler vardır. Welt piknometresi şekil; 14.de görüldüğü gibi kapağının ucunda kapiller boru olan bir balondan ibarettir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu