Sıvı Besiyeri Kullanılan Yöntemler ( Öğr.Gör. Kağan AYANOĞLU )

Katı besiyerinde 1 canlı hücrenin 1 koloni oluşturması esası ile yapılan kültürel sayımlar, tüm sayım yöntemleri içinde kuşkusuz en güvenilir olanlarıdır. Bununla birlikte bazı özel durumlarda sıvı besiyerinde kültürel sayım yapmak gerekebilir. Bu bölümde, sıvı besiyerinin kullanıldığı tüp dilüsyonu ve en muhtemel sayı yöntemleri açıklanacaktır. Bunlardan tüp dilüsyonu yöntemi yaygın olarak kullanılan bir yöntem değildir. Ancak, gerek bazı mikrobiyoloji kitaplarında bu yöntemin de bulunması, gerek kavranılması çoğu kez daha zor olan en muhtemel sayı yönteminin esası olması nedenleri ile tüp dilüsyonu yöntemine yer verilmiştir.

Tüp Dilüsyonu Yöntemi

Sayımı yapılacak olan mikroorganizmanın dilüsyonu, uygun bir dilüsyon çözeltisinde yapılır. Dilüsyonlardan sıvı besiyerine 1’ er ml ilave edilir, inkübasyon sonunda mikroorganizma üremesi görülen (+) tüpler değerlendirilerek materyaldeki canlı hücre sayısı tahmin edilir.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu