Sığır Besiciliğinin Bilimsel ve Teknik Analizi ( Uğur ÇAĞI )

SIĞIR BESİCİLİĞİ

TANIM: Sığırların genç erkeklerinden kaliteli et elde etmek için kesimden önce belli bir süre özel bir  besleme uygulanır. Bu süre içerisinde yapılan faaliyete sığır besiciliği denir.
Ayrıca damızlık özelliği göstermeyen genç erkek ve dişilerde besi materyali olarak kullanılabilir.
Sığır besiciliğine en uygun olan ve en çok kullanılan hayvan materyali,
Erkek buzağı
Erkek dana  ve
Tosun’dur

SIĞIR BESİCİLİĞİNİN AMACI

1. Kaliteli, sağlıklı et elde etmek, et verimini artırmak ve bu alanda kârlılık sağlamaktır.
2. İnsan beslenmesinde hayvansal orjinli protein açığını kapatmak
3. Hayvansal protein değerini artırmak
4. İstihdam oluşturmak
5. Kısa sürede, daha az yemle daha fazla canlı ağırlık artışı sağlamaktır

ÜLKEMİZDE SIĞIR BESİCİLİĞİNİN GENEL DURUMU VE BESİCİLERİN TEMEL SORUNLARI

Ülkemizde sığır besiciliği iki şekilde yapılmaktadır.
A. Çiftçi besiciliği
B. Ticari besi işletmeleri

A. ÇİFTÇİ BESİCİLERİN GENEL DURUMU

1. Çiftçi besiciliği yapanların sayısı çok fazladır. Bunların mesleği besicilik değildir. Zaman zaman ek iş olarak besicilik yaparlar.
2. Besiye alınan hayvan sayısı genellikle bir kaç baştır.
3. Ücretli bakıcı bulunmaz, iş aile bireylerince yürütülür.
4. Bakım, besleme ve besi metotlarında belirli bir standart yoktur
5. Ticari besi işletmelerine kıyasla yemden yararlanma oranı düşüktür.
6. Çiftçi besicilik, daha çok geleneksel besicilik yapan kişilerdir.

B. TİCARİ BESİ İŞLETMELERİNİN GENEL DURUMU

1. Sayıları çiftçi besiciler kadar çok değildir.
2. Mezbahalarda kesilen besi sığırlarının büyük bölümü bu işletmelere aittir.
3. Ticari besicilik yapanlar bu işi meslek edinmişlerdir.
4. Çoğunun başka bir ek işi yoktur
5. Besinin başında, ortasında ve sonunda bulunan hayvanlar aynı ahır içinde barınmaktadır .
6. Bu işletmelerin çoğunluğu besiye aldıkları hayvanları ve yem ihtiyaçlarını pazardan temin ederler.
7. Ücretli bakıcı ve hizmetli çalıştırırlar.
8. Besi için özel ahırları vardır.
9. Ticari besicilik, kültür seviyesi daha yüksek olan insanlar tarafından yapılmaktadır. (Emekli Subay, Emekli Öğretmen gibi)

BESİCİLERİN TEMEL SORUNLARI

1. Eğitim yetersizliği
2. Besicinin daha başlangıçta kalitesiz yeme bağımlı kalması
3. Finansal öz kaynak yetersizliği
4. Üretimden tüketime uzanan entegrasyonun geliştirilememesi
5. Besicilerin iyi organize olamamaları
6. Canlı hayvan ve özellikle et fiyatlarının çoğu zaman gerçek maliyetlerinin altında kalması

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu