Sert Yapı ve Dönmeli Dane Tayini

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu yöntem; makarnalık buğdaylarda sert yapı (züccaciyet) ve dönmeli dane miktarını tayin amacıyla uygulanmaktadır.

2.PRENSİP

Makarnalık buğdayların kalitesini tespit etmek amacıyla ekmeklik buğdaylar dahil her türlü yabancı maddelerin elenerek veya el ile seçilerek ayıklanması ve diğer tanelerin incelenerek dönmeli ve zücaci tanelerin ayrılarak tespit edilmesi prensibine dayanmaktadır .

3.ALET VE EKİPMANLAR

  • Numune bölücü

  • Işıklı tabla (Alttan ışıklandırılan)

  • Analitik terazi ( 0.01 g duyarlıkta)

  • Laboratuvar pensi

  • Grobecker kesit aleti

4.KİMYASAL MADDELER

Kullanılmıyor.

5.UYGULAMA

1.YÖNTEM:

Numune bölücüden geçirilen buğdaylardan bir kısmı ayrılır.İçerisindeki her türlü yabancı maddelerle, bozuk, kırık taneler, diğer tahıllar ile diğer sınıf ve alt sınıftan taneler ayrıldıktan sonra 100 g’ lık numune kullanılır. Ayrılan 100 g’ lık numuneden 20 g  tartılır ve ışıklı tabla üzerine yayılarak analiz pensi kullanılmak suretiyle zücaci (sert yapılı) ve dönmeli taneler ayrı ayrı gruplandırılır.

2.YÖNTEM:

Grobecker aleti, ortasındaki bıçağın keskin tarafı içe gelecek şekilde açılır. Delikli üst plaka üzerine her türlü yabancı maddesinden kırık bozuk tanesinden diğer tahıllar ile diğer sınıf ve alt sınıftan olan tanelerden arındırılmış makarnalık buğdaylar, her yuvaya bir tane gelecek şekilde yerleştirilir. Alet kapatılıp bıçak sıkılarak tanelerin kesilmesi sağlanır. Alet tekrar açılarak alt plaka üzerindeki kesitlere bakılır. Kesiti cam gibi parlak görünenlere sert (zücaci), unlu görünenlere yumuşak ve bir kısmı sert bir kısmı unlu görünenlere dönmeli tane olarak adlandırılır. Dönmeli taneler de ayrıca belirtilir veya tane kesitinin 1/3 den fazlası camsı görünüşte olanlar sert tanelere eklenir.

6.HESAPLAMA

  1. Sonuç :

Gruplandırılan bu zücaci ve dönmeli taneler 0.01 g hassasiyetle tartılır, ağırlıkça yüzdeleri hesaplanır.(20 g numunede bulunan zücaci ve dönmeli taneler 5 katsayısı ile çarpılır.) Aynı numune üzerinden 2 ayrı deney yapılır ve aritmetik ortalamaları alınır.

  1.  Sonuç :

Grobecker kesit aletinde 50 tane kesit alınabileceğinden sonuç 2 ile çarpılarak sert ve yumuşak tanelerin oranları yüzde olarak belirtilir.

7.KAYNAK

TS 2974

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu