Serbest Radikal Oluşum Mekanizmaları ve Vücuttaki Antioksidan Savunma Sistemleri ( Doç. Dr. Feryal KARADENİZ )

ÖZET

Dokularda meydana gelen reaktif oksijen türleri (ROS) ve serbest radikaller DNA, protein, karbonhidrat ve lipidler gibi biyolojik açıdan önemli materyallere zarar verebilmektedir. Serbest radikaller vücut dışından gelebileceği gibi insan metabolizmasının doğal bir sonucu olarak da oluşabilmektedir. Serbest radikallerin endojen olarak üretimi farklı yollarla gerçekleşmektedir. Buna karşılık, canlı organizmalar serbest radikallerin potansiyel yıkıcı etkilerine karşı kendilerini korumak için çeşitli mekanizmalara sahiptir. Bu makale, reaktif oksijen türlerinin oluşum mekanizmalarını ve vücuttaki antioksidan savunma sistemlerini kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: serbest radikal, reaktif oksijen türleri, antioksidan savunma sistemleri.

PRODUCTION MECHANISMS OF FREE RADICAL AND ANTIOXIDANT DEFENCE SYSTEMS IN THE BODY

ABSTRACT

Reactive oxygen species (ROS) and free radicals which occur in tissues can damage the biologically important materials such as DNA, proteins, carbohydrates and lipids. Free radicals may come from outside the body and also a natural consequence of human metabolism. Endogenous production of free radicals occurs via various ways. However, living organisms possess a range of mechanisms to protect themselves from the potentially deleterious effects of free radicals. This article covers the production mechanisms of reactive oxygen species and antioxidant defence systems in the body.

Key Words: free radical, reactive oxygen species, antioxidant defence systems.


Kaynak: http://www.gidamo.org.tr/resimler/ekler/7b16ecf8ca53723_ek.pdf?dergi=16

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu