Şarapta Amonyak Tayini

  1. AMAÇ ve KAPSAM

Şarapta amonyak miktarını  tespit etmek.

2.       PRENSİP

100 mL şarap damıtılır,amonyak tarafından bağlanmış asit miktarı titrasyon yoluyla hesap edilir.

  1. ALET – EKİPMAN

Hassas laboratuvar terazisi

Damıtma düzeneği

  1. KİMYASALLAR

·   0,1 N Sülfürik asit , ayarlı

·   0,1 N Sodyum hidroksit , ayarlı

·   Magnezyum Oksit

·   Metiloranj

5.    İŞLEM

1 litrelik fraksiyon balonuna ( damıtma balonuna) 5 g – 10 g yeni kızgın hale getirilmiş magnezyum oksit ve 100 mL şarap konur. Vakum altında en çok 40°C de damıtılır. Damıtık, önceden içine 10 mL 0,1 N  H2 SO4 konmuş , buzlu su içine yerleştirilmiş ve damıtıcıdan gelen borunun ucu sülfürik aside daldırılmış olan kapta toplanır. Damıtmaya ,balonda 15 mL-20 mL kalıncaya kadar devam edilir. Damıtık metiloranj indikatörü yardımı ile 0,1 N NaOH ile titre edilir. Amonyak tarafından bağlanmış asit miktarı bulunup buna göre amonyak miktarı hesaplanır.

6.       HASAPLAMA

1 mL N/10 asit, 1.7 mg amonyağa karşılıktır. Sonuç mg/L olarak ifade edilir.

N x f x ( 10 – Vt ) x 0,017 x 1000

NH3 mg/L =    ——————————————-

Vn

N: Sülfürik asidin normalitesi

f: Sülfürik asidin faktörü

Vn: Damıtma işlemi için alınan numune hacmi , mL

Vt: Titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin karşılığı olan sülfürik asit çözeltisi hacmi , mL

  1. KAYNAK

TS 522 / Ocak 1976

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu