Şarap Kültürü ( Kültürel Yapılanma Gurubu )

 • Kültürel Yapılanma Gurubu Şarap Kültürü KADEH

 • KADEH DEYINCE

 • RENK YOĞUNLUĞU VE BERRAKLIK

 • RENK TONLARI VE NÜANSLARI

 • AROMA VE BUKE

 • DUYULAR TADIM

 • GÖRME

 • Dış Görünüm

 • Yoğunluk

 • Renk

 • Renk neler söyler?

 • Renk nereden gelir?

 • KOKU ALMA

 • Kokunun anlamı

 • Bir burun dolusu şarap

 • Kadehin kullanılışı

 • Şaraptaki Koku Taşıyıcıları

 • Koku İncelenmesinde Önemli Noktalar

 • DIL VE DAMAK (TATMA VE DOKUNMA)

 • Değişik tat bölgeleri

 • Tat duyumları

 • Tat ve dil

 • Dokunma duyusu

 • DAMAK TADIMINDA AYRINTILAR

 • Şarap miktarı

 • Şarap ağızdayken

 • Şarap ne kadar bir süre çiğnenir?

 • Alınan ve kalan tat

 • TAT BİLEŞENLERİ

 • TATLI, EKŞI (ASIT), ACI VE BURUK

 • TATLI

 • Üzümde

 • Mayalanmada

 • Tatlılık ve denge

 • EKŞI (ASIT)

 • Üzümden kaynak lanan asitler

 • Fermantasyondan kay naklanan asitler

 • Asidite ve denge

 • Asid ite ve eskitme (yıllandırma, olgunlaştırma)

 • ACI VE BURUK

 • Üzümde

 • Burukluk ve denge

 • Tanen ve eskitme

 • ŞARAPTA HATA

 • OKSIJEN VE OKSITLENME

 • Oksitlenmiş beyaz şaraplar

 • Oksitlenmiş kırmızı şaraplar

 • KÜKÜRT

 • Kükürtdioksit(SO²)

 • Hidrosülfürik asit

 • Hoş olmayan şişe kokuları

 • MANTAR KOKUSU VE TADI

 • FIÇI/TAHTA KOKUSU VE TADI

 • TOPRAK, KONUM VE İKLIM

 • Toprak

 • Konum

 • Kültürel Yapılanma Gurubu Şarap Kültürü İklim

 • KARBONDIOKSIT, FIÇI VE ŞIŞEDE ESKITMEKarbondioksit(CO²)

 • Meşe Fıçılar

 • Kömürleştirmek

 • Meşe fıçıda depol ama süresi

 • ŞIŞEDE ESKITME (YILLANDIRMA)

 • Bir şarap ne zaman olgundur?

 • Şarap içilmeye ne zaman hazırdır?

 • TANIMLAMA VE DEĞERLENDIRME ÜSLUP TANIMLAMASI

 • Nasıl Başlamalı ?

 • Temel Gerçekler

 • Yöntem

 • Asit

 • Alkol

 • Tanen

 • Tat

 • Alınabilecek çeşitli tatlar

 • Ayrıntılı Tanımlama

 • KALITE DEĞERLENDIRMESI

 • Bir Şarabın İyi Tadı

 • DIĞER DEĞERLENDIRMELER

 • Not Vererek Değerlendirme

 • Tutulan Notların Anlaşılırlığı

 • Şarap Tadım Kartı

 • TADIM TEKNIKLERI VE ÖNERILER

 • TADIM TEKNIKLERI

 • Görsel Değerlendirme

 • YARARLI ÖNERILER

 • YER

 • Ayakta şarap tadımı

 • Oturarak şarap tadımı

 • Aydınlatma

 • Not Alma

 • Sıralama ve Sıcaklık

 • Rahatsız Edici Unsurlar

 • Zaman Seçimi

 • KIRMIZI ŞARAP ÜRETİMİ

 • BAĞ BOZUMU

 • Cibre* elde edilmesi

 • Alkol fermantasyonu

 • Şeker eklenmesi (chaptalisation)

 • Fermantasyon kaplarındaki süreç

 • Posanın sıkılması

 • Malolaktik fermantasy on

 • Eskitme, aktarma, durultma ve arıtma

 • BEYAZ ŞARAP ÜRETİMİ

 • BEYAZ SEK ŞARAPLAR

 • Ezme işlemi

 • Sıkma işlemi

 • Sıcaklık ve Soğuk Fermantasyon

 • Malolaktik Fermantasy on

 • BEYAZ TATLI ŞARAPLAR

 • Asil küf

 • Küflen me işlemi

 • Kültürel Yapılanma Gurubu Şarap Kültürü KIRMIZI ŞARAP ÜRETILEN ÜZÜMLER

 • CABERNET SAUVIGNON

 • PINOT NOIR

 • SYRAH

 • MERLOT

 • CABERNET FRANC

 • NEBBIOLO

 • SANGIOVESE

 • TEMPRANILLO

 • GRENACHE

 • GAMAY

 • ZINFANDEL

 • BEYAZ ŞARAP ÜRETILEN ÜZÜMLER

 • CHARDONNAY

 • RIESLING

 • SÉMILLON

 • CHENIN BLANC

 • SAUVIGNON BLANC

 • GEWÜRZTRAMINER

 • MUSKATELLER

 • MUSCADET (MELON VEYA MELON DE BOURGOGNE)

 • VIOGNIER

 • MARSANNE

 • ROUSANNE

 • PINOT BLANC

 • HANGI ŞARAP HANGI YEMEKLERLE ?

 • APERITIF

 • SOĞUK ÖN YEMEKLER

 • İstiridye

 • Havyar

 • Somon Balığı

 • Alabalık

 • Ezmeler (örnek: Kaz ciğeri ezmesi)

 • Kavun (j ambonla)

 • Av etiyle yapılmış çorbalar

 • ILIK ÖN YEMEKLER VE ARA YEMEKLERI

 • Enginar

 • İstiridye

 • Kızarmış ördek ciğeri

 • Beyaz soslu makarnalar

 • Domates soslu makarnalar

 • Kuşkonmaz

 • Mantar

 • MIDYE, ISTAKOZ

 • Midye

 • Istakoz, langust

 • BALIKLAR

 • Tuzlu su balıkları

 • Tuzlu su balıkları

 • Tatlı su balıkları

 • KÜMES HAYVANLARI

 • Tavuk, piliç

 • Ördek, kaz

 • AV HAYVANLARI

 • Bıldırcın, güvercin

 • Keklik, yabanördeği, sülün.

 • Kültürel Yapılanma Gurubu Şarap Kültürü Geyik, karaca

 • Tavşan

 • ET

 • Dana eti (pişmiş veya açık renkli bir sosla)

 • Dana eti (kızarmış veya ızgara)

 • Sığır eti (pişmiş)

 • Sığır eti (kızarmış veza ızgara)

 • Kuzu eti (pişmiş, açık renkli bir sosla)

 • Kuzu eti (kızarmış)

 • PEYNIR

 • Eritme peynir

 • Taze ve yumuşak peynirler

 • Yarı sert ve sert peynirler

 • Küflü ve mavi peynirler

 • TATLILAR

 • Meyve tatlıları

 • Kremalı tatlılar, sufleler

 • Üstü kızartılmış veya fırında pişirilmiş tatlılar

 • YEMEKLERDEN SONRA

 • Hamur işi ve çerezler

 • SOĞUK YEMEKLER

 • Soğuk dilim etler

 • Jambon

 • Rozbif

HAYYAM (Ebul Feth Ömer bin İbrahim; Ömer Hayyam da denir), iranlı şair ve bilgin (Nişapur 1044.ay.y 11 23/ 1136). Hayatı, gençlik y ılları kesinlikle bilinmiyor. Elde bulunan eserlerinden, hayatıyla ilgili olay ları anlatan bazı kitaplardan, matık, felsefe, matematik ve astronomi konularında çalıştığı, bu alanlarda düzenli bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Hayyam ( “Çadırcı “) takma adını, atalarının çadırcılık yapm aları yüzünden aldığı söylenir. Ömer Hayyam, zamanında daha çok bilgin olarak ün kazandı. İran’ın, Selçuklular yönetiminde olduğu bir çağda yetişen Hayyam, Horasan ülkesindeki büyük şehirleri, Belh, Buhara ve Merv gibi bilim merkezlerini gezdi, birara Bağdat’a da gitti. Zamanının hükümdarlarından, özellikle selçuklu sultanı Melikşak ve Karahanlılardan Şemsülmülk’ten büyük yakınlık gördü. Saraylarında, meclislerinde bulundu. Reşidüddin ‘in “Cami-üt-Tevarih ” adlı eserinde anlattığına göre Nizamülmülk ve Hasan Sabbah, Ömer Hayyam ile o kul arkadaşıyd ılar. Gerek Hayyam’ın zamanında, gerek sonarki çağlarda yazılan kay naklarda çağının bütün bilgilerini edindiği, o alanlarda derin tartışmalara girdiği, fıkıh, ilahiyat, kıraat, edebiyat, tarih, fizik ve astronomi okuttuğu yazılıdır. Ebu’l Hasan Ali El-Beyhaki onun çok bilgili bir kimse olduğunu, fakat müderrislik hayatının pek başarılı olmadığını bildirir. Ayr ıca Zemahşeri ile uzun boylu tartışmalara giriştiğini, onun derslerine bile devam ettiğini, Zemahşeri ‘yi, bilgi bakımından beğendiğini yazar. Hayyam ‘ın fizik, metafizik, matematik, astronomi ve şiir konularında değişik eserleri vardır. Bunlar arasında İbni sina’nın Temcid ( Yücelme) adlı eserinin yorum ve tercümesi de yer alır. Zamanında, bir bilgin olarak ün kazanan Ömer Hayyam ‘ın edebiyat tarihindeki yerini sağlayan, sonraki yüzyılarda da doğu islam düny asının en büyük şairlerinden biri olarak anılmasına yolaçan Rubaiy at’ıdır (Dörtlükler). Ömer Hayyam, iran ve doğu edebiy atında rubai türünün kurucusu sayılır. Sonraları aralarına başkalarının eserleri de karışan bu rubailer iki yüz kadardır. Hayy am, oldukça kolay anlaşılan, yumuşak, akıcı, açık ve seçik bir dil kullanır. Şiirlerinde gerçekçidir. Yaşadıkları, gördüklerini, çevresinden, zamanın gidişinden aldığı izlenimleri yapmacığa kap ılmaksızın, olduğu gibi dile getirir. Ona göre, gerçek olan yaşanandır, dünyan ın ötesinde ikinci bir dünya yoktur. İnsan, yaşadıkça gerçektir, gerçek ise yaşanandır. En şaşmaz ölçü akıl ve sağduyu dur. İnsan bir akıl varlığıdır. Gerçeğe ancak akıl yolu ile ulaşılabilir. Onun şiirinde zamanın haksızıkları, softal ıkları, akıl almaz saçmalıkları ince, alaylı, iğneleyici bir dille yerilir. Dörtlüklerinin konusu aşk, şarap, dünya, insan hay atı, yaşama sevinci, içinde bulunduğumuz geçici dünyanın tadını çıkarma gibi insanla sıkı bir bağlantı içinde bulunan gerçek eylem ve davranışlardır. Şiirlerinde işlediği konulara, çokluk felsefe açısından bakar. Aşk, sevinç, hayatın tadını çıkarma, Hayyam’a göre vaz geçilmez insan duyg ularıdır, insan hayatının ana dokusu bunlarla örülüdür. Bazı dörtlüklerinde filozofça derin bir sezgi, açık ve seçik bir insan severlik duygusu, gösterişten, aşırılıktan uzak bir yaşama anlayışı görülür. Hayyam kendisinden sonra gelen pek çok şairi etkilemiş, rubai alanında tek örnek olarak benimsenmiştir. Batı ülkelerinde adına bir çok dernek kurulmuş, rubaileri bütün bati dillerine, bu arada birçok defa Türkçeye Rubaiyat-i Hayyam, Hayy am’ın Rubaileri, Ömer Hayyam ve Rubaileri, Dörtlükler adı altında tercüme edilmiştir. Meydan Larousse, Cilt 8, S. 536

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu