Salmonella Hızlı Test Kiti

SALMONELLA HIZLI TEST KİTİ

GLISA-(Gold Labelled Immuno Sorbent Assay), gıdalarda Salmonella alt türlerinin kalitatif belirlenmesi için hızlı testtir.

Salmonella analizinde var/yok testi esas olmak üzere besiyeri farklılıklarına dayalı pek çok analiz yöntemi bulunmaktadır. Hiçbir gıdanın 25 g (mL) örneğinde Salmonella bulunmasına izin verilmez. Aslında, yaklağık 2500 Salmonella serotipinden insanlarda patojen olan sayısı sadece 50 kadardır. Buna göre 25 gram gıdada Salmonella aranıp, pozitif sonuç alınıyorsa bunun serotipinin belirlenmesi, eğer patojen ise gıdanın reddedilmesi, patojen değilse bu kez EMS yöntemi ile değerlendirilip sayının fekal kontaminasyon olarak E. coli gibi değerlendirilmesi gerekir ise de, bu analizler standart bir gıda mikrobiyolojisi laboratuvarında gerçekleştirilemeyecek kadar karmaşık ve pahalıdır. Bu nedenle gıdalarda serotipe bakılmaksızın Salmonella aranır Salmonella, dünya çapında gıda zehirlenmelerinin en yaygın sebeplerinden biridir. Salmonella, birçok çiğ gıda türünden (bitkisel ürünlerin yanı sıra etlerden ve yumurtalardan) izole edilmiştir. Bunların kurutmaya ve kurutmadan önce uygulanan ısıya direncinin yüksek olması, Salmonella’yı birçok gıdada ve özellikle kurutulmuş ürünlerde potansiyel bir problem haline getirir (Anonymous, 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları, Ed: A. K. Halkman, Ankara).

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu