Salçada Şahit Numune ve İnkübasyon Talimatı

Şahit Numune: Son kullanma talimatı doluncaya kadar saklanması gereken numunedir. Bu amaçla her üretimden belirlenen sayıda numune alınır, numune odasında son kullanma tarihi dolana kadar saklanır.

İnkübasyon Numunesi: Her üretimden 1 adet alınıp inkübatöre konulan numunedir.

Bombaj Kontrolü: Numune bombaj yönünden kontrol eilir ve varsa yalancı bombaj, yaylı bombaj, hafif bombaj ve kuvvetli bombaj durumu tespit edilir.

Yalancı Bombaj: Normal konserve kutusunun düz alana kutuda herhangi bir hasar meydana gelmeyecek şekilde dik olarak düşürüldüğünde bir tarafın şişmesi veya bir tarafı şişkin konserve kutusunun şişkin tarafına elle bastırıldığında şişkinliğin inerek kutunun normal hale gelmesidir.

Yaylı Bombaj: Bir tarafı devamlı olarak şişkin olan kutunun şişkin kısmına kuvvetle bastırılıdığında eski haline gelmesi ancak diğer ucunun şişmemesidir.

Hafif Bombaj: İki tarafı da şişkin olan kutunun baş parmakla bastırıldığında şişkin olan kısmın esnemesi ancak şişliğin giderilmemesi halidir.

Sert Bombaj: İki tarafı da şişkin olan kutunun baş parmakla kuvvetle bastırıldığında bombaj durumunda herhangi bir değişiklik olmamasıdır.

Hergün üretimi yapılan üretimlerden ürün bazında ve vardiya bazında, 1 adet inkübasyon numunesi ve 2 adet şahit numunesi alınır.

Şahit numune ve inkübasyon numunesi olarak alınan numuneler o üretimin yapıldığı süre içinde değişik zamanlarda alınarak tanımlanır. Alınan numunelerin üretim tarihi, ürün adı, vardiya, lot no bilgileri uygun formlara kaydedilir. Numune ambalajına ise tarih, saat, lot no ve numune no kaydedilir.

  • Şahit numuneler son kullanma tarihi doluncaya kadar saklanır.

  • Saklama tarihi dolan ürünler imha edilir.

  • İnkübasyon numuneleri inkübasyon sonunda analize alınır. Bu analizlerde öncelikle üründe herhangi bir mikrobiyal bozulma olup olmadığı görsel olarak kontrol eilir. Ayrıca inkübasyon aöncesi ve sonrası ölçülen pH farkının 0,5’ten fazla olup olmadığı kontrol edilir.

Mayonezler inkübasyona tabi tutulmaz. Mayonezlerin sevkiyatları mikrobiyolojik analizlerin sonuçlarına göre yapılır. Mayonezlerde ürün bazında ve vardiya bazında 2 adet şahit numune alınır.

İnkübasyon sonrası tat, koku, yapı ve renk kontrolleri duyusal ve görsel olarak yapılır.

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu